Vigselregister Tuna C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1694-10-07
Olof Olsson

Cherstin Olofsdotter Måhlstad
1695
Pär Olsson Lunne
Sara Nilsdotter Renne
1695
Elias Andersson Thunboh

Carin Persdotter Sundberg
1695-11-13
Jon Nilsson Swaning
Göle Jönsdotter Sköle
1695
Nils Matsson Högen i Stöde S:n Änkian H. Brita Erichsdotter Thunom
1695
Thomas Olofsson Fors
Brita Nilsdotter Swaning
1695
Mårten Matsson Sköle
Märta Swensdotter Fors
1696-05-01
Anders Pärsson Thunom
Gölin And.dotter Wij
1696
Erich Larsson Hwattiom
Ingri Jönsdotter Sköle
1697-02-14
Jonas Jonsson Sköle Pigan Margeta Nilsdotter Swaningh
1697-11-04 Båtsmannen Erich Jonsson

Kerstin Larsdotter
1698-01-30
Johann Hansson

Sisilia Swensdotter Renne
1698-03-01
Simon Olofsson Helsiö
Märeta Andersdotter Nensiö
1698-10-09 Sochneskomakaren Päder Hinnersson
Pigan Anna Hansdotter Renne
1698-11-01
Nils Jonsson Helgiums byy i Niurunda Sochn Pigan Segrid Nilsdotter Bergom
1698-11-20 Båtsman Carl Hård

Margeta Ersdotter Delje
1699-10-22
Hans Olsson Målstad
Märeta Isacsdotter Wissland i Torp
1699-11-19
Pär Andersson Währstad
Kerstin Nilsdotter Ängiom
1699-12-28
Simon Olsson Helsiö
Ingeborg Larsdotter Bondstad i Niurun Sochn
1700-01-01
Nils Pärsson Delje H. Karen Larsdotter Bergom
1700-06-17
Nils Olsson Alstad
Anna Pärsdotter Åå i Niurun
1700-11-04
Ol Joensson Hwattiom
Karin Erichsdotter Delje
1700-11-18 Sochneskreddaren Ol Jonsson

Kerstin O.dotter Renne
1701-01-06
Pär Jacsson Renne
Segrid Mårtensdotter Usland ifrån Stöde
1701-03-03
Pål Ersson Slett Staden
Carin Olsdotter Alstad
1701-03-10
Michel Matsson Bergom
Ingeborg Mårtensdotter Skedwijk
1701-09-29 M:r Georg Kiörning
J. Ingrid Hög Prästegård
1701-10-06
Jonas Pärsson Kohlstad och Sellånger S. Änkian H. Segrid Nilsdotter Bergom
1701-10-13
Jonas Ersson Delje
Karin Erichsdotter Spechstad i Attmar Sochn
1701-10-27
Erich Israelsson Bergom
Brita Pärsdotter ?
1701-11-03
Erich Larsson Torp
Ella Olsdotter Målstad
1701-11-24
Erich Jacsson Alstad Pigan Ingri Borgsiö i Ofwansiö
1701-12-28
Jon Mårsson Tunom Pigan Brita Mårtensdotter Niurun
1702-05-15
Simon Olsson Öön Pigan Locretia Olsdotter
1702-10-05 Båtsman Olof Michelsson Timmerman Timrå och Märloo by Pigan Karin Jacobsdotter Alstad
1702-10-12
Erich Nilsson Renne Pigan Kerstin O.dotter Hwattiom
1702-10-19 Båtsman Isac Tholmodig

Kerstin Ersdotter Delje
1702-11-23
Abram Olsson Alstadh Pigan Karin Nilsdotter Bergom
1703-10-??
Erich Persson Öhn Pigan Brijta Johansdotter Dällje
1703-11-01
Hendrich Nilsson Smed
Pigan Anna Israelsdotter Bergom
1703-11-01
Pehr Persson Berg Pigan Segrid Nilsdotter Wijfstadh
1703-11-01 Giästgif:n Olof Olsson Hwattjom
Margretha Isaacsdotter Wifstad
1703-11-01
Jöns Jonsson Skiöhle
Brita Mikelsdotter Kålsta och Sellånger
1704-02-14 HögEhrewyrdige H:r Probsten Mag. Petrus Kiörning
Dygdädla Jungfrun Margaretha Plantin
1704-11-??
Grels Nilsson Wifsta
Märta Persdotter Ängiom
1704-11-?? Båtsman Ingemar Loo

Brita Jonsdotter Skiöhle
1705-10-21 Mag. Petrus Arling
Jungf. Catharina Sundin
1705-10-28 Båtsman Anders Wadström

Karin Nilsdotter Ängiom
1705-10-28
Måns Israelsson Bergom
Sara Olofsdotter Målstad
1706-01-01
Johan Andersson Tunom
Kierstin Persdotter Åå och Niurunda
1706-02-??
Nils Persson Öhn
Ellena Andersdotter Öhn
1706-11-05
Johan Olsson Åsen
Märta Simonsdotter Lunde
1706-12-02
Hans Olsson Klingsta
Segrid Persdotter Loo och Stöde
1706-11-04
Erich Ersson Wifstadh Pigan Ingri Nilsdotter Bergom
1707-01-06 Båtsman Jacob Palm

Kierstin Simonsdotter Lunde
1706-11-__
Erich Andersson Laggarberg och Timbrå
Märeta Olsdotter Allstad
1707-05-19 Båtsmannen Olof Israelsson Bergom
Margreta Olsdotter ???????
1707-06-08 Cronans Båtsman Per Nillsson Örn
Pigan Elena Olsdotter Måhlstad
1707-11-__
Jon Ersson Ängiom
Brijta Jönsdotter Ökne och Stöde Socken
1707-11-__
Päder Nillsson Ängiom
Ingrid Pädersdotter Prästegården
1707-11-24
Erich Andersson Klingstad
Kierstin O.dotter K????
1708-02-01
Pär Jönsson Delje
Elena Pärsdotter ?
1708-05-27
Nills Larsson Swaning
Märeta Larsdotter Skiöle
1708-05-31
Gumund Nillsson Thunström
J. Anna Ersdotter Säbrå och Ångermanland
1708-10-25
Olof Olsson ?
Ingrid Pärsdotter Norrfors
1708-10-25
Lars Nillsson Målstad Pigan Malin Samuelsdotter
1708-11-08
Erich Jönsson Dellje Pigan Ingebor Johansdotter ?
1710-04-17 H:r Kyrkioherden i detta Pastorat Ehrewördige och Höglärde Mag: Jonas Granholm
???? och Hög???????? Probstinnane ??? sammastädes Margareta Plantin
1710-09-25
Pär Pärsson Allstad Pigan Margreta Nillsdotter Börgom
1710-10-02
Erich Stensson Wijfsta
Ingrid Nillsdotter Runswijk
1710-10-16
Olof Pärsson Huhli och Selånger Sochn Pigan Gunnila Olsdotter Wij
1710-10-16
Pär Larsson Berje
Margreta Pärsdotter Allstad
1710-10-23
Erich Olsson Hwattiom Pigan Elena Pärsdotter Allstad
1712-02-??
Simon Olsson Öön Pigan Ingrid Gulichsdotter Lunne
1713-02-08
Isac Jacobsson Sörfors Pig. Karin Jönsdotter ?
1713-04-08
Erich Hansson Bellstad
Brita Thun
1713-05-17 Båtsm. Aron Kiellberg
Pig. Malin ?
1713-05-17
Jon Jacobsson Sörfors Pig. Karin Larsdotter Säbrå
1713-10-11
Nils Hindersson Harf Hust. Karin Nilsdotter Allstad
1713-11-15
Erich Ersson Hwattiom Pigan Karin Olsdotter Ofna
1714-04-28 Her Olof Trangius
Dygd. Jugf. Magdalena Kiörning
1714-10-10
Pär Johansson Wärsta Pigan Margeta Johansdotter Hälsiö
1714-11-07
Anders Olofsson Linsiö
Giörlig Nilsdotter Rännö
1714-12-28
Johan Mårtensson Borgsiö Hust. Cecilia Swensdotter Rännö
1715-01-02
Hindrick Tolsson Wifsta Pigan Margeta Pärsdotter Rännö
1715-04-20 Brofogden Olof Jonsson Sköle Pigan Karin Pärsdotter Alstad
1715-10-16
Hans Johansson Rennö Pijgan Brita Olofsdotter Hwattiom
1715-10-23
Lars Larsson Hwattiom Pijgan Ingrid Olofsdotter Attmar by och Sochn
1715-11-20 Unge Pär Pärsson Myssiön Pijgan Margetha Nilsdotter Gransiö och Stöde Sochn
1716-05-17 Eng ung borgare Isak ???sson Westberg Hernesand ? Kerstin Hansdotter Lind Prästegården
1716-11-04
Erik Eriksson den yngre Wijfstad Pijgan Margetha Hansdotter Bälstad
1716-??-??
Jon Ersson Ängiom Änkan Hust. Kerstin Christophersdotter
1717-01-01
Gudmund Gulichsson Lunde Pijgan Segrid Persdotter
1717-01-06 Drängen Johan Jönsson Prästegården
Märta Andersdotter Säbrå
1717-06-30 Prästedragoun Erl. och Manhaftig Christoph. Pålsson Grön Finland och Mala Socken Sedesamma Piga Märeta Pädersdotter Födder i Tuna och Dälje
1717-09-19 Prästedragounen Manhaftig Johan Nyman Finland Madam Catharina Sundin Målstad
1717-10-06 Laxfogden Erich Bröms Runswijk Dygdesamma Jungfru Johanna Groth
1717-10-06 Crono Båtsman Hans Persson Lustig Runswijk Änkan Hust: Margaretha Andersdotter Stockholm
1717-10-27 Unga bonden Jöns Jonsson Ränne Länsmannens Sellins Styfdotter.sedesamma piga Brijta Nilsdotter Bergom
1717-11-?? Crono Båtsmannen Lars Thunström Skiöle by Pigan Sedesamma Chatharina Eriksdotter Sköle
1717-12-29
Pål Andersson Skiöle Sedesamma Piga Segrid Johansdotter Borsiö
1718-??-?? Corporal af Enterkarl Regementet och ? Capit: Compagnie ährl. och manhaftig Johan Norman Ränne Sedesamma Piga Elena Matsdotter Skiöl.
1718-03-?? Enterkarlen ährlig och Manhaftig Jöns Lund ? Sedesamma Piga Sigrid Gulichsdotter Lunde
1718-05-?? Färjemannen Jöns Nilsson Wallsund ifr. Sunne Sochn Enkjan Anna Erichsdotter ??????????
1718-12-28 Unge Bårgaren i Hernösand, Wälförståndig Jonas Norman Skiöhle Gudfruchtiga och Sedesamma Enkan, H: Christina Lind Hernösand
1719-03-?? Flychtings Drängen, ährl. och Beskedelig Jacob Jacobsson Hö??bärg Nyland och Bårge Stad Flychtings Enkan, Gudfruchtiga H. Margareta Simonsdotter Österbotn och Cajana Stad
1719-05-?? Unge Bonden ährlig och förståndig Nils Olsson Hellsiöö Gudfr: och Sedesamma Piga Annika Ersdotter Stöde Socken och Fanbyn
1719-??-28 Wyrdig och Wällärde Herr Henrich Malmenius
?????? Jungfrun Annicka Kark Åbo
1719-10-25 Soldaten manhaftig af Safvolax ????????? och H:r Majorens Compagnie Jöran Turuinen
Sedesamma Pijga ? Pehrsdotter Forss
1719-11-01
Erich Erichsson Wifsta Sedesamma Pijga
Skiöhle
1719-11-08
Pehr Johansson Wersta Gudfruchtiga Piga ? Nilsdotter Attmar och Karling
1719-11-22
Pär Pärsson Fors Pijgan

1720-10-09 Unge Bonden Pär Pärsson Wij Enkan Gunila Olofsdotter ?
1720-10-09 Unge Bonden Olof Ersson Fors Pijgan Kirstin Olofsdotter ?
1720-11-20 Bårgaren Isach Tuhn Sundsvall Pijgan ? Nilsdotter ?
1720-11-27 Unga Bonden Ingemar Gulichsson Skjöhle Enkan Segrid Johansdotter ?
1720-12-04 Gaml. Bonden Pär Jonsson Dellje Enkjan ? Samuelsdotter
1720-12-28 Unge Bonden Olof Olofsson Niurunda och Ofwansiö Pijgan Annika Olofsdotter Hellsiö
1721-05-?? Flychting Johan Gabrielsson

Annika Mårtensdotter Tunbyn
1721-05-??
Abraham Nilsson Wij
Märeta Mårtensdotter
1721-??-18
Abraham Nilsson Wij
Märeta Martensdotter
1721-??-??
Pehr Hansson Klingsta
Märeta Pehrsdotter
1721-10-??
Johan Persson Molsta
Emerentia Nilsdotter
1721-12-17 Flychtingen Daniel Jöransson
H. Annika Grelsdotter
1722-??-??
Olof Andersson Nedansiö Pijgan Brijta Johansdotter
1722-05-16 Fourrieren Petter Gestrin
Mad. Johanna Groot
1722-05-20
Isaac Matsson Wifsta H. Ingrid Nilsdotter
1722-07-22
Olof Olofsson Klingsta P. Segrid Johansdotter
1723-01-01
Nils Jonsson Swanäng P. Segrid Mickelsdotter
1723-02-03
Pehr Pehrsson Myssiön H. Margeta
1723-02-17 Båtsmannen Nils Kellberg
P. Sara Carlsdotter
1732-01-09
Jacob Ehrsson Ahlstad Pigan Ingrid Matsdotter Timrå Sochn och Risgränden
1732-01-16
Olof Abrahamsson Ahlsta
Karen Nilsdotter Böle
1732-??-??
Nils Ersson Wifstad
Karen Pädersdotter
1732-10-22
Mårten Mickelsson Måhlstad
Karen Pärsdotter Rundswik
1733-05-27
Nils Andersson Wifstad
Helena Ehrsdotter Wifstad
1733-10-14
Mickel Ohlsson Hwatjom
Kierstin Tholsdotter
1733-10-28
Päder Nilsson Öhn
Cecilia Simonsdotter Öhn
1733-11-01
Olof Olofsson Fårss
Anna Jacobsdotter Fårss
1733-11-04
Nils Thomsson Lune
Ingeborg Pärsdotter Berg
1733-11-11
Israel Månsson Måhlstad
Kierstin Jonsdotter Delje
1733-11-25 Båtsm. Jöran Måhlberg

Anna Nilsdotter Ahlstad
1734-01-24
Israel Ohlsson Rude
Wallborg Pärsdotter ??gården i ??????
1734-10-06
Jöns Ehrsson Hwattjom
Dorothea Jonsdotter Delje
1734-10-12
Päder Grelsson Klingstad
Brigita Larsdotter Hambre
1734-10-27 Båtsm. Johan Friskopp

Segrid Ehrsdotter Skallböhle
1734-11-03 Reserfwekarlen Päder Pädersson Niurunda och Juni
Sara Isacsdotter Timbrå
1734-11-17
Erich Jonsson Delje
Lisbetha Pärsdotter Wijssland i Torp
1735-10-12
Jöns Jonsson Swanäng
Kierstin Olofsdotter
1735-10-19
Erich Ersson Wifstad
Margetha Ehrsdotter Giästa, Niurun
1735-11-09 Båtsm. Jon Månsson

Barbro Jönsdotter Delje
1735-11-16
Olof Ehrsson Rennö
Gunnila Jacobsdotter ?
1735-11-23
Nils Nilsson Bölom i Attmar
Anna Hansdotter ?
1736-03-07
Olof Kiellström
Hustr. Anna Strandberg Hwatjom
1736-10-10
Olof Abrahamsson Åstad
Karin Pädersdotter ?
1736-10-17
Jöns Simonsson Öhn
Margetha Ehrsdotter ?
1736-10-24
Pär Ohlsson Wij
Brigita Erichsdotter Ahlstad
1736-11-01
Lars Abrahamsson Nedansiö i Stöde
Rachel Påhlsdotter ?
1736-11-07 Båtsm. Jonas Billström

Lisbetha Pärsdotter ?
1737-01-02
Isac Jonsson Tunbyn
Margetha Hendrichsdotter Wifstad
1737-06-04
Päder Jönsson Delje
Ingeborg Pärsdotter Währstad
1737-07-03 Kopparslagaren Erich Lilja Sundsvall Jungfr. Maria ?
1738-02-05
Jöns Clemetsson Ferjan
Märta Nilsdotter Skiöhle
1738-02-12
Jon Ingemarsson Edestad
Segrid Olofsdotter Bällsta
1738-10-22
Mickel Jönsson Skiöhle
Rachel Pädersdotter Rännö
1738-10-29
Sven Häggqwist Nordingråd
Margetha Nilsdotter Öhn
1739-10-28
Päder Pädersson Ahlstad
Ingrid Erichsdotter Wifstad
1739-11-04 Båtsm. Jonas Frisk

Karin Thomasdotter Lunne
1740-??-24 Båtsm. Grels Classon

Ingrid Thomasdotter Lunne
1740-??-02
Simon Johansson Lunne
Kierstin Pärsdotter Berg
1741-??-?? Drängen Lars Ehrsson Hwattjom
Brigita Nilsdotter Öhn
1741-??-?? Båtsm. Olof Bill

Margetha Olofsdotter Bellstad
1741-??-08
Pär Abrahamsson Ängiom
Brigita Pärsdotter Långed
1741-??-__ Lappman Olof Jonsson Jemtel. Lappigan Helena Jonsdotter
1742-??-?? Lappman
1742-??-01
Johan Ehrsson Alhstad
Brigita Jonsdotter Tunbyn
1742-??-??
Jöns Isacsson Bellstad
Kierstin Pädersdotter Währstad
1743-??-??
Jöns Jonsson Skiöle
Anna Jonsdotter Bergom
1743-??-??
Olof Pädersson Rundswik
Anna Jonsdotter Skiöhle
1743-??-??
Anders Ehrsson Klingstad
Anna Ehrsdotter Öhn
1743-??-??
Johan Nilsson Ahlsta Änkan Rachel Påfwelsdotter Skiöhle
1744-??-??
Erich Pädersson Rundswik
Anna Andersdotter Rennö
1744-??-??
Nils Olofsson Sättna och Öfwerkofla Änkan Kierstin Pädersdotter Lunne
1745-10-13
Thore Ehrsson Skallböhle Pig. Sigrid ? ?
1745-10-20
Johan Tomsson Lunne Pigan Ingrid ? ?
1745-10-27
Anders Johansson Tunbyn
? ? ?
1745-11-01
Päder Hansson Klingstad
Margeta ? ?
1745-11-03
Päder Hansson Målsta
Karen Pärsdotter Målsta
1745-11-10
Olof Olofsson yngre Fors
Karen Ersdotter ?
1745-11-24
Pär Pärsson Ängiom
Karen Ersdotter ?
1746-??-02
Gullick Gudmundsson Lunne Pigan Karen Olofsdotter ?
1746-??-16 Drängen Erich Ehrsson
Hustr. Brigita Ersdotter Öhn
1747-10-18 Sochneskom. i Torp Johan Jonsson Lilldelje Pig. Kierstin ?
1747-10-25
Jacob Johansson Söderdelje Pigan Märtha Pärsdotter Söderdelje
1747-11-01
Johan Pärsson Måhlsta Pigan Märtha Jonsdotter Jemtland
1747-11-15
Pär Hindersson Wifsta Pigan Märtha Jonsdotter Skiöhle
1748-??-23 Båtsm. Hendrich Bill
Pigan Anna Hendrichsdotter
1748-09-25 Sochneskräd. Carl Ersson
Änkan Hustr. Rachel Pärsdotter ?
1748-10-02 Bond. Hans Ohlsson Bellsta Pigan Märtha Ohlsdotter ?
1748-10-09
Lars Nilsson Sweden Hustr. Ingrid Thomasdotter ?
1749-??-1? Bond. Nils Jönsson Rundswik Pig. Brigita Nilsdotter ?
1749-??-28 Skomakaren Mårten Gregsson Wifsta
Brigita Pärsdotter ?
1749-??-29
Johan Ingemarsson Skiöhle
Margeta Matsdotter ?
1749-10-01
Johan Pärsson Wärsta
Karen Pärsdotter Skiöhle
1749-10-15
Nils Pärsson Alsta Änkan Hustr. Karen ? ?
1749-10-22
Erich Mårtensson Lit i Jemtl.
Lisa Ehrsdotter ?
1749-11-05
Mickel Bengtsson Bro
Anna Ohlsdotter Torp
1749-11-26 Skräddaren Petter Håberg
Jgf Johanna Christina ?
1750-??-07
Nils Andersson Alsta
Karin Larsdotter ?
1750-10-07
Johan Ohlsson Klingsta
Elsa Johansdotter ?
1750-10-14 Båtsm. Johan Siöberg

Sigrid Isaksdotter Bällsta
1750-10-21
Jon Jönsson Rennö
Lisbet Abrahamsdotter ?
1750-10-28
Erich Pärsson

Märeta Johansdotter Borgen
1750-11-04 Glasmästaren Mathias Groot

Ingeborg Månsdotter Lind
1750-??-?? Sochneskräddare i Torp Erich Carlsson
Pigan Brigita Andersdotter
1750-??-?? Drängen Sigfrid Påhlsson

Rachel Pärsdotter ?
1751-09-29
Israel Ersson Delje Hustru Ingeborg Pärsdotter Berg
1751-10-27
Nils Ohlsson Klingsta Pigan Märeta Pärsdotter Skiöhle
1751-11-10
Olof Andersson Rennö Pigan Ingrid Ohlsdotter Bellsta
1752-??-2? Båtsm. Jonas Tunström

Karen Hendrichsdotter ?
1752-??-21 ? ? ? ?
? ? ?
1752-10-04 Sochneskräddaren Erich Nilsson Carling
Pigan Märeta ? Wärsta
1752-10-18 Båtsman Pär Olofsson Lund
Pigan Lisa Clementsdotter ?
1753-??-__ Båtsm. Nils Larsson Forsvall
Fästeqwinnan Helena Ersdotter Torp och Tirsta
1753-05-20 Drängen Anders Swänsson Fors Pig. Margareta Johansdotter Dälje
1753-10-14 Drängen Måns Olofsson Sillånger Änkan Hustru Margeta Ersdotter Öhn
1753-10-21 Drängen Erich Pärsson Berje Pigan Karen Abrahamsdotter Wij
1753-1?-?? Matrosen Anders Siöberg
Pigan Ingeborg Jönsdotter Indahl
1754-??-24 Drängen Pär Pärsson Myssiön Pigan Brita Jonsdotter Klingsta
1754-??-?? Drängen Erich Nilsson Hellsiö Pig. Elisabeth Olofsdotter Nedansiö i Stöde
1754-??-?? Drängen Olof Larsson Hwattjom Änkan Hust. Märta Jonsdotter Målsta
1754-??-?? Fördubblings Båtsm. Mathias Er: Friskop
Pigan Märeta Pärsdotter Klingsta
1754-??-?? Drängen Nils Larsson Runswik Pigan Märta Andersdotter Hällsiö
1754-??-?? Drängen Pär Pärsson Berje Pigan Cecilia Hansdotter Rännö
1754-12-01 Skiepparen Petter Thunström
Pigan Brigitta Clementsdotter Färjan
1755-??-?? Änklingen Isak Matsson Wifsta Pigan Ingrid ? Skiöns Sochn och Liusta
1755-??-?? Drängen Jon Nilsson Swanäng Pigan Ingeborg Nilsdotter Hällsiö
1755-??-?? Drängen Lars Larsson Alnö Sochn och ? Pigan Hellena Johansdotter ?
1755-??-?? Drängen Pär Gumundsson Fors Pigan Sigrid Nilsdotter Dälje
1755-??-?? Drängen Erich Pärsson Skiöle Pigan Märeta Matsdotter Skiöle
1755-??-?? Drängen Gullik Ersson Wärsta Pigan Anna Olofsdotter Lilldälje
1756-06-09 Drängen Erich Nilsson Runswik Pigan Ingrid Olofsdotter Skiöle
1756-10-17 Drängen Erich Jönsson Hwattiom Pigan Lisabet Hansdotter Målstad
1756-10-24 Drängen Nils Andersson Tunaby Pig. Ingeborg Mårtensdotter Målsta
1756-11-01 Skomakaren Nils Jonsson Sundberg ? Pigan Karin Jönsdotter Rännö
1756-11-07 Drängen Jon Nilsson Selin Bergom Pigan Karin Ersdotter Wärsta
1757-??-01 Drängen Erich Jacobsson Wifsta Pigan Segrid Swänsdotter Fors
1757-10-23 Drängen Mats Andersson Hällsiö Pigan Segrid Nilsdotter Bergom
1757-11-01 Drängen Erich Jönsson Österdälje Pigan Brita Johansdotter Målsta
1757-11-13 Drängen Olof Olofsson Ångermanland Änkan Hustru Anna Jonsdotter Skiöhle
1757-11-20 Afskeidade Båts Jonas Målberg Tunbyn Pigan Kierstin Olofsdotter Wij
1758-02-05 Drängen Anders Nilsson Wifsta Pigan Gertrud Pärsdotter Myssiön
1758-06-25 Siömannen Lars Sandberg
Klåckarens dotter Brita Alexandersdotter Thun
1758-10-15 Färjekarlen Måns Abrahamsson
Pigan Karin Olsdotter Fors
1758-10-22 Pärlefiskaren Eric Gudmundsson Lund
Pigan Ingrid Ersdotter Sjön och Tunom
1758-10-29 Drängen Jon Olsson ? Pigan Helena Larsdotter Hwattjom
1758-11-01 Skräddaren Thore Carlsson
Pigan Ingrid Hindricsdotter Hwattjom
1758-10-01 Cronobåtsman Swen Måhlberg
Pig. Sara Ericsdotter
1759-07-29 Drängen Pehr Pehrsson Sillånger och Silje Pigan Lisa Ersdotter ?
1759-11-04 Drängen Olof ? Klingsta Pigan Ursilla ? Rödön i Jemteland
1760-07-24 Skomakaren Simon Swensson Torp Pigan Lisa Stigsdotter Hwattjom
1760-10-05 Bonden Eric Jacobsson Allsta Pigan Catharina Olofsdotter Allsta
1760-10-12 Drängen Olof Olofsson Hälgom i Njurunda Pigan Märta Abramsdotter Wij
1760-10-19 Bonden Michael Nilsson Swanstedt Swanäng Änkan Hustru Ingrid Jonsdotter Wifsta
1760-10-26 Ord. Crono Båtsman Olof Olofsson Frisk Fårs Pigan Brita Pehrsdotter Öhn
1760-11-02 Bondeänklingen Olof Jonsson Skjöle Pigan Chjerstin Pehrsdotter Sättna
1760-11-16 Lärodrängen wid Glasmästare Embetet Johan Jonsson Tunberg
Pigan Sigrid Ericsdotter Attmar och Harf
1761-09-29 Bondesonen Eric Hindersson Hwattjom Pigan Bondedottren Sara Israelsdotter Målsta
1761-10-04 Cronolänsman Wälagtad Eric Thunfors
Gästgifware dottren Anna Stigsdotter Hwattjom
1761-10-04 Bondesonen Eric Nilsson Wifstad Pigan Brita Mårtensdotter Tunbyn
1761-10-18 Bonde Sonen Pehr Jacobsson Rännö Bonde dottren Segrid Hendricsdotter Attmar och Bölom
1761-10-25 Förd. CronoBåtsman Abram Nilsson Billström
Skräddaren Carl Ersson Stjufdotter Anna Mich.dotter Skallböle
1762-04-14 SochneSnickaren Nils Pehrsson Bårgen Pigan Chierstin Clementsdotter Färjan
1762-06-02 Bonde Sonen Olof Jönsson Rännö Förlofwade fästequinna Greta Cicilia Granberg Klingsta
1762-09-29 Cronobåtsman Pehr Norman Ahlnön Fästeqwinna Margeta Jönsdotter Huli i Sillånger
1762-10-10 Bondesonen Eric Ersson Wifsta Bondedottren Chierstin Mårtensdotter Målsta
1762-10-17 Bondesonen Eric Israelsson Bergom Bondedottren Margreta Andersdotter Hällsiö
1762-10-24 Bondesonen Eric Mårtensson Tunbyn Bondedottren Karin Knutsdotter Bölom i Attmar
1762-11-01 Sochnesmeden Hindric Nilsson Bergom Bondedottren Märta Jönsdotter Rundswik
1762-11-07 Bondesonen Nils Andersson Rännö Pig. Cicilia Pehrsdotter Skiöle
1762-11-14 Förd. Anders Renström
Pigan Karin Isaacsdotter Bellsta
1762-11-21 Förd. Anders Lindström
Pigan Brita Olsdotter Hällsiö
1762-12-28 Ordinarie Cronobåtsman Jon Pehrsson Borg Njurunda Cronob. ?????? Karin Jonsdotter Borg Swanäng
1763-04-06 Matrosen Pehr Pehrsson Tunæus
Fästeqwinna Karin Nilsdotter Wifsta
1763-05-25 CronoBåtsman Johan Olsson Loo
Pigan Karin Gudmundsdotter Lunne
1763-10-09 CronoBåtsman Olof Jönsson Rundberg
Pigan Karin Isaacsdotter Wifsta
1763-10-16 Bondesonen Abraham Olsson Åsta Pigan Bondedottren Karin Larsdotter Fiolsta
1763-10-23 Bondesonen Pehr Matsson Skiöle Bondedottren Ingrid Nilsdotter Wifsta
1763-12-28 CronoBåtsman Eric Pehrsson
Änkan h. Märta Pehrsdotter Rude
1764-10-28 Unga Bonden Abram Olsson Allsta Bondedottren Cathrina Mårtensdotter Tunbyn
1764-10-29 Reserw Båtsman Nils Olsson Klingberg
Pigan och Fästeqwinnan Anna Giöransdotter Allsta
1764-11-04 Drängen Nils Persson Wij Bondedottren Cathrina Jonsdotter Skjöle
1765-02-10 Bonden Eric Hindersson Wattjom Bondedottren Märta Nilsdotter Kläpp i Attmar
1765-10-27 Skräddaren Nils Bergqvist Skiön Pigan Anna Jonsdotter Berg Swanäng
1765-11-01 Kolaren Anders Olofsson Galtströms Bruk Pigan Chierstin Nilsdotter Skjöle
1765-11-03 Bondesonen Eric Olsson Rennö Pigan Märta Nilsdotter Wifsta
1766-04-02 Drängen Pehr Andersson Rennö Fästeqwinna Märta Nilsdotter Rennö
1766-06-01 Bondesonen Måns Israelsson Målsta Bondedottr. Segrid Nilsdotter Berg
1766-10-12 Bondesonen Simon Jönsson Ön Bondedottren Chierstin Israelsdotter Bergom