Vigselregister Tuna C:2
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1767-06-10
Bonde Sonen Pär Nilsson Wifsta Pigan Ingial Pärsdotter Attmar och Gissiö
1767-10-25
Bonde Sonen Lars Pährsson Klingsta Bonde dottren Margetha Abrahamsdotter Wij
1767-11-01
SochneSkräddaren Samuel Carlsson
Pigan Margreta Olofsdotter Bellsta
1767-11-08
Fiskaren Swen Larsson Swanberg Sundswall Fiskaredottren Christ: Strandman
1767-12-28
Bonden Pähr Olofsson Åhsta Bonde dottren Margreta Erichsdotter Attmar & Bölom
1768-04-??

Christjern Olsson Lund

Mertha Ersdotter
1768-05-25
Skieps Matrosen Pähr Jönsson Tungren
Fästeqwinna Sara Erichsdotter Ahlnön
1768-10-09
Bonde Sonen Pähr Pährsson Öhn Bondedott. Brita Nilsdotter Berg
1768-10-16
Bonden Eric Israelsson Bergom Bondedottren Christina Andersdotter Tunbyn
1768-10-16
BondeSon Pähr Johansson Målsta Bondedottren Catharina Pährsdotter Klingsta
1768-10-26
Bonde Sonen Isac Jönsson Bellsta Bonde dott. Merta Nilsdotter Kohlsta i Sillång.
1768-11-01
Bonden Jacob Olofsson Rännö Borg:dottren Greta Jöransdotter Renström
1768-11-06
Ordin: Krono Båtsmannen Johan Frisk
Pig: Märta Ersdotter ?
1768-12-28
Bonden Pähr Olofsson Forss Bondedottren Brita Johansdotter Lunde
1769-02-12
Drängen Eric Ersson Sundin Siöns S:n Fästeqwinna Ingeborg Larsdotter Swanberg Skiöle
1769-04-23
Torparen Jon Isacksson Hellsiö Bondedottren Ingrid Pährsdotter Wij
1769-05-28
Unga Bonden Olof Pährsson Wij Bondedottren Märta Pährsdotter Niurunda Sochn och Solberg
1769-10-15
Bondesonen Michael Mårtensson Mållsta Bondedott. Christina Jacobsdotter Wifsta
1769-10-22
Afskiedade Båtsman Jacob Mathsson Sundström Nedansiö Pigan Karin Jönsdotter Wattjom född Stöde
1769-10-29
Blinda drängen Pähr Jönsson Öhn Pig: Anna Olsdotter Hellsiö
1769-11-05
Unga Bonden och länsmanssonen Abraham Nilsson Bergom Bondedottren Catharina Pährsdotter Tunabyn
1770-04-18
Gl. Bonden Israel Månsson Mållsta Änkan Hust. Ingial Nilsdotter Attmar och Harf
1770-07-01
Drängen Jon Jacobsson Sillånger & Silje Änkan Hustru Rachel Pährsdotter Delje
1770-10-14
Bonde Sonen Thomas Nilsson Berg Kyrkowärdsdottren Christina Ericsdotter Runswik
1770-10-21
PostBonde Sonen Eric Thoresson Skalböle Bondedottren Brita Pährsdotter Skiöle
1770-11-18
Bondesonen Isac Isacsson Torp och Wiken Bondeänkan Hustru Sigrin Nilsdotter Målsta
1771-??-06
Ofärdige dräng. Pähr Nilsson Berg Krono Båtsm.dottren Beata Catharina Jönsdotter Lund Sochnstufwan
1771-10-13
Bonde Sonen Pähr Pährsson Allsta Bondedottren Brita Nilsdotter Allsta
1771-??-??
Dräng. Isac Ersson Tunmark Wifsta Borgaredott. Helena Siöman Sundswall
1771-10-27
Bondeson Paulus Johansson Skiöle Bondedott. Ingeborg Pährsdotter Klingsta
1772-06-10
Bonde Sonen Grels Jacobsson Wifsta Bondedottren Märtha Pärsdotter Borgen
1772-06-14
Bonde Sonen Hans Pährsson Måhlsta Bondedottren Ingrid Pährsdotter Ängom
1772-07-19
SochneSkomaren Nils Jonsson Siöberg
Krono Båtsmansdottren Catharina Pährsdotter Dälje
1772-??-08
Torparen Eric Pährsson Wij Bondedottren Kierstin Olofsdotter Ränne
1773-02-14
Bonden Johan Thomæson Lunde Bondedott. Marget Hansdotter Attmar & Östansiö
1773-02-14
Drängen Olof Olofsson Bergom Pig. Anna Jöransdotter Renström Bergom
1773-04-12
Borgaren Hindrich Isacsson Tunberg
Bonde Dottren Sara Abrahamsdotter Wi
1773-04-25
Bonden Jöns Jönsson Öhn Bondedottren Brita Danielsdotter Kohlsta och Sellånger Sochn
1773-05-31
Drängen Lars Jöransson Allsta Bondedott. Segri Guliksdotter Lunde
1773-10-03
Bonde Son Eric Pährsson Allsta Pig: Brita Mårtensdotter Njurunda och Ängiom
1773-10-10
Torparen Jon Mårtensson Tunbyn Pig: Anna Pährsdotter Gijssiön Attmar
1773-10-17
Bondedrängen Nils Olofsson Skiöle Jöns Jons fosterdotter, Pig: Greta Lisa Johansdotter Skiöle
1773-10-17
Bonddräng: Olof Nilsson Lunde BondePig: Märta ? Sättna S:n
1773-10-24
Bonde Sonen Grels Pärsson Klingsta Bonde dottren Brita Jonsdotter Rennö
1773-10-24
Fördubblings Båtsm. Jon Jonsson Hoppman Huljen i Sillånger Båtsm: dottren Anna Hansdotter Åsta
1774-??-30
Bonde Sonen Johan Jacobsson Dälje Pig. Gölin Jonsdotter Wigge och Stöde
1774-04-17
Drängen ? Sellstedt Sillånger Båtsmans Änkan Karin Borg Svanäng
1774-??-??
Gl. Bonden, nu Inhysesmanen Olof Olofsson Runswik Båtsmans Änkan Lena Jonsdotter Runswik
1774-05-01
Sochne Smedens Son. Drängen Erich Nilsson Bergom Bonde Dottren Margreta Mårtensdotter Ångermanland och Nordingrå i Sahlberg
1774-07-10
Bonde Sonen Simon Nilsson Lunde Bonde Dottren Christina Matthsdotter Timrå Sochn och Nääs
1774-09-25
Bonde Sonen Pär Olofsson Rennö Bonde Dottren Ingrid Hansdotter Belsta
1774-10-16
Nämbdeman och Sochne Skrofwarens Son Jon Pährsson Wifsta Bonde dottren Karin Pährsdotter Målsta
1774-10-23
Båtsmans Sonen Pär Jöransson Alsta Bonde dottren Kierstin Olofsdotter Forss
1774-10-30
Drängen Pär Olofsson Alsta Bonde d:r Dorothea Olofsdotter Wäster Dälje
1774-11-06
Bond: och änklingen Erich Nilsson Schöle Nämbdemans dottren Karin Guliksdotter Lunde
1774-12-26
Norske Drängen Anders Sivertsson
Gamle Gästgifwarens d:r Greta Kiälström
1775-02-12
Drängen Jon Johansson Wifsta Båtsmans dottren Brita ? Sör Delje
1775-06-29
Bonde Sonen Olof Jönsson Runswik Änkan Hustru Karin Olofsdotter Färgan
1775-10-01
Fördubblings Båtsmannen Olof Jacobsson Getting Nedansiö och Stöde Sochn Sochne Smedens dotter Anna Nilsdotter Bergom
1775-10-08
Torparen Nils Andersson
Inhysesmans dottren Ingrid Larsdotter Wattjom
1775-10-15
Bonde och Kyrkwärds Sonen Pär Pährsson Runswik Bondedottren Märtha Ehrsdotter Borgen
1775-10-22
Bonde Sonen Grels Nilsson Wifsta Enkan Karin Pärsdotter Selånger
1776-03-17
Bonde Sonen Eric ? Nordingrå och Siäland Bonde Dottren Anna Nilsdotter Nora och Roosswik, NB Ångermanland
1776-??-08
Krono Båtsm: Eric Pärsson Tunholm
Pigan Märtha Swensdotter
1776-??-??
Bonde Sonen Lars Pärsson Målsta Bonde dottren Margareta Larsdotter Torp och Gösunda
1776-??-02
Bonde Sonen Abraham Ehrsson Stöde och Nedansiö, nu wistande i Ängom Nämbde Mans Dottren Karin Olofsdotter Attmar och Wästergård
1776-10-13
Bonde Sonen Pehr Thorsson Schalböle Nämbdemans Dottren Ingrid Pehrsdotter Wifsta
1776-10-13
Drängen Anders Andersson Niurunda och Swe??e Skräddare dottren Ingrid Johansdotter Alsta
1776-10-20
Bonde Sonen Nils Pärsson Ön Bonde Dottren Cæcilia Hansdotter Bälsta
1776-10-27
Bonde Sonen Johan Nilsson Wifsta Krono Båtsmans dottren Segrid Michelsdotter Stigsiö Sochn och Böle i Ångermanland
1777-02-09
Drängen Nils Jonsson
Bonde dr Christina Pehrsdotter Wij
1777-04-06
Bonden Nils Andersson Tunabyn K. Båtsmans dottren Märta Pehrsdotter Attmar och Fjohlsta
1777-04-13
Bonde Sonen Hans Nilsson Rennö Länsmans Dottren Catharina Lundahl Jämteland
1777-10-05
Skeps Matt????? Eric Schalin

Elisabet Jonsdotter Wattjom
1777-10-12
Torparen Anders Eliasson
Skogwachtare dottren Rachel Olsdotter Alsta
1777-10-19
Bonde Sonen Pehr Jacobsson Östr. Dälje Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Bälsta
1777-10-22
Nemndemannen och Sochne Skrifwaren Pehr Hindersson Wifstad Nemdemans och Kyrkwärds Dottren Anna Pehrsdotter Öhn
1777-11-02
Kyrkwärds Sonen Anders Ersson Runswik Bonde Dottren Carin Nilsdotter Rennö
1777-11-02
Bonde Sonen Nils Johansson Sköle Bonde Dottren Margaretha Michaelsdotter Kohlsta i Selånger
1778-06-08
K: Båtsm. Nils Hansson Borg
K: Båtsm:s Dottren Margaretha Ersdotter Njurunda
1778-10-11
K: B:s Sonen Hans Hansson Brölös och Sättna Socken Bonde Dottren Märta Hansdotter Bellsta
1778-10-18
Bonde- och Nämdemans Sonen Swen Andersson Forss Nämdemans- och HäradsDomare Dottren Christina Olofsdotter Wästerlånged och Attmar Socken
1778-10-25
Bonden Nils Nilsson Vifstad Bonde Dottren Agnetha Olofsdotter Knäflan och Selånger
1778-10-25
Bonde Sonen Olof Ersson Väster Roo, Selånger Bonde Dottren Sara Johansdotter Klingsta
1778-11-01
Sockensmeden och ???????? Lars Andersson Torp Bonde Dottren Lucretia Jönsdotter Öhn
1778-11-08
Torp. Erich Olofsson Cahläng Bonde Dottren Gertru Gulliksdotter Lunde
1778-12-27
Bonde Sonen Pähr Nilsson Lunde Bonde Dottren Anna Pährsdotter Högsiö Sockn i Ångermanland
1779-01-01
Bonden Michael Mårtensson Måhlsta Bonde Dottren Ingri Nilsdotter Vifstad
1779-04-11
Prästebordsföreståndaren H. Mårt. Georg Nordstrand
Jungfru Christina Sim:dotter Nordin
1779-06-20
Bonden Pähr Andersson
Skomakare dottren Märtha Mårtensdotter Klingsta
1779-10-10
Bonde Sonen And. Nilsson Alsta Bonde dottren Lena Ehrsdotter Borgen
1779-10-17
Bonde Thomas Jansson Lunde Bonde dottren Märta Jacobsdotter Öster Delje
1779-10-19
Klåckaren Alexander Thun
Pigan Anna Söderling
1780-05-15
Gl. Bonden Israel Ehrsson Berg Pig. Catharina Jonsdotter Dälje
1780-06-11
Bonde Sonen och Torp. Jon Pärsson Tunabyn Torpared:n Helena Larsdotter Wattjom
1780-06-18
Bonden Jon Mattsson Sköle
Ingri Mårtensdotter Dälje
1780-10-08
Bonde Sonen Johan Ehrsson

Cathrina Jonsdotter Bergom
1780-10-22
Bonde Sonen Jöns Nilsson Runswik
Catharina Andersdotter Tunabyn
1780-10-26
Torparen Olof Hindrichsson
Båtsm: Enkan Anna Michaelsdotter Rude
1780-10-29
Bond. Pehr Mårtensson Målsta Bonde dottren Brita Pehrsdotter Forss
1780-11-05
Gl. Bonden Måns Olofsson Öhn Pigan Malena Ingemarsdotter
1780-11-12
Bonde Sonen Pehr Persson Berge Pigan Segrid Jonsdotter Hamal och Skön
1781-02-25
Dräng Alexander Westman Torp och Finsta Pigan Elisabet Sigfridsdotter Öst Dälje och Tuna Sokn
1781-04-16
Drängen Mårten Olofsson Nordingrå och Siäland Enkan Anna Jönsdotter Timrå
1781-09-30
Drängen Abram Pärsson Schöle Båtsmans dottren Brita Jöransdotter Alsta
1781-10-03
Drängen Lars Nilsson Swäg
Segrid Jonsdotter Swanäng
1781-10-07
Drängen Olof Nilsson Klingsta
Segrid Nilsdotter Alsta
1781-10-14
Drängen Pehr Johansson Wärsta
Christina Jönsdotter Öhn
1781-10-21

Jöns Ehrsson Wattjom Pigan Lisa Jacobsdotter Njurunda
1781-11-01

Olof Ersson Wattjom Pigan Märta Andersdotter ???? Sochn
1782-??-2?
Skom. Grels Jonsson Klingsta Hustru Märta Pehrsdotter Tunabyn
1782-05-21
Drengen Anders Olofsson ????? Bonde dottren Brita Ericsdotter Sjöle
1782-10-13
Gl. Skepparen Pehr Tunström Rude Afsked. ????? Båtsm. Borgs dotter Kjerstin Johansdotter Schalböle
1782-10-20
Torparen Pähr Ersson Rogsta och Torps Sochn Bonde dottren Märta Nilsdotter Berg
1782-11-03
Extra ordinarie Krono Båtsm. Jan Hansson Gallberg
Pigan Märta Larsdotter Niurunda och Westboby
1783-04-06
Enrollerings Karlen Abraham Jonsson Sjöberg
Fästeqwinna Märta Pehrsdotter Torp
1783-04-12
Skogswaktaren Jean Ingemarsson

Ingal Olofsdotter Forss
1783-10-02
Torparen Pehr Nilsson Svanäng
Coecilia Nilsdotter Klingsta
1783-10-21
Bonde Sonen Joh. Andersson Tunabyn Pigan Brita Michelsdotter Swanäng
1783-12-27
Drängen Jöns Gunarsson Prästegården Pigan Ingrid Olofsdotter Prästegården
1784-07-18
Unga Bonden Pehr Pehrsson Torp Sokn och Flata Bondedottren Emerentia Johansdotter Måhlsta
1784-10-10
Bonde Sonen Eric Jacobsson Delje Bondottren Ingrid Ericsdotter Wifsta
1784-10-17
Kyrkowärds och BondeSonen Nils Jonsson Bergom Kyrkowärds och Nämndemannens dotter Catharina Abrahamsdotter Åsta
1784-10-28
JægMästare Sonen Lars Gustaf Hægg
Bonde dottren Mertha Jönsdotter Öhn
1785-01-01
Unga Bonden Gudmund Olofsson Renne Sockne Snickare dottren Mertha Nilsdotter Wifsta
1785-05-16
Torparen och Änklingen Grels Jacobsson Wifsta Änkan Sara Abrahamsdotter Wi
1785-10-09
Drängen Eric Halfwarsson Jemteland Pigan Margeta Larsdotter Ljustorp
1785-10-09
Torparen Eric Jonsson Wäst. Delje Torpare dottren Rachel Mårtensdotter Wäst. Delje
1785-10-14
Bonden och Enklingen Anders Abramsson Stöde och Nedansiö Bondedottren Anna Nilsdotter Hellsiö
1785-10-23
Unga Bonden Nils Jonsson Swanäng Bonde dottren Ingrid Ericsdotter Allsta
1785-10-25
Bonde Sonen Anders Mattsson Hellsiö Nemndemans dottren Margareta Nilsdotter Runswik
1786-10-08
Bonde Sonen Jacob Ersson Wifsta Bondedottren Margeta Olofsdotter Wii
1786-10-15
Fördubblings Båts Mannen Pål Johansson Billström
Båtsmans dottren
Attmar och Spacksta
1786-10-22
Bonde Sonen Olof Nilsson Stöde och Wästanbäck Bonde dottren Ingrid Ersdotter Wattjom
1786-10-29
Unga Bonden och Enklingen Johan Ersson Borgen Bonde dottren Elisabeth Pehrsdotter Rennö
1786-11-04
Drängen Jon Johansson Tunabyn Bonde dottren Segrid Joh.dotter Klingsta
1786-10-19
Nämndemans Sonen Olof Nilsson Runswik Enkan Catharina Pehrsdotter Wifsta
1786-10-28
Bonde Sonen Abraham Olofsson Wii Bondedottren Märta Nilsdotter Hellsiö
1786-12-26
Drängen Isac Andersson Rennö Pigan Anna Simeonsdotter Wattjom
1788-04-08
Bruks Patron öfwer Horneström Herr Carl Martin Edström
Mademoiselle Margareta Maria Nordstrand
1788-04-__
Unga Bonden Olof Nilsson Fanbyn i Stöde Änkan Margareta Johansdotter Sköle
1788-04-__
Drängen Michael Abramsson Rude Bonde dottren Segrid Nilsdotter Hellsiö
1788-04-__
Torparen Pehr Pehrsson Delje Pigan Margeta Pehrsdotter Njurunda
1788-09-18
Drängen Olof Paulsson Prästegården Pigan Sara Månsdotter Prästegården
1788-09-28
Bonden Pehr Ericsson Berge Pigan Märta Michelsdotter Stigsjö
1788-09-28
Tilkommande SkatteBond. Jacob Ericsson Allsta Bonde Dottren Emerentia Ersdotter Dälje
1788-09-28
Tilkommande Bond. Pehr Pehrsson Måhlstad Bond. Nils Pehrssons Enka Cicilia Hansdotter Bellsta
1788-10-05
Bonde Sonen Jöns Henricsson Runswik Pigan Anna Mårtensdotter Öhn
1788-10-05
Drängen Olof Olofsson Sköle Bonde Dottren Gunild Ericsdotter Rännö
1789-03-15
Ordin. KronoBåtsm. Lars Bös
Bonde Dottren Christina Olofsdotter Rödön och Hufvulswiken, nu i Bergom
1789-05-03
Tilkommande Bond. Israël Månsson Måhlsta Pigan Catharina Matsdotter Sillånger & Huljen
1789-08-2?
Reserwen Jonas Högwall
Torpare Dottren Segrid Ericsdotter Lunne
1789-09-06
Drängen Anders Nilsson Sillång, tjenande i Prästegården Pig. Anna Svensdotter Sättna, tjenande i Prästegården
1789-09-20
Borgaren & Fiskaren Johan ?roon Sundswall Pigan Märta Pehrsdotter Dälje
1789-10-04
Drängen el. Tilkommande Bonden Jan Ericsson Dälje Bondedottren Catharina Ericsdotter Borgen
1789-10-04
Enklingen Anders Sivertsson Prestgl. Pigan Görlin Prestgl.
1789-10-04
Sockne Skomakaren Jöns Nilsson Rännö Båtsmans dottren Märta Pehrsdotter Wärsta
1790-04-2?
Borgare Sonen Johan Jönsson Sundman Sundsvall Hushållerskan Ingrid Märta Carling Dälje
1790-09-23
Torp. Iwar Andersson Klingsta Pig. Gertrud Ericsdotter Dälje
1790-09-23
Torp. Jan Göransson Thunbyn Pig. Märta Hinricsdotter Thunbyn
1790-09-23
Dräng. Pehr Olofsson Näslund Öhn
Anna Cathar. Sandberg
1790-09-23
Torp. Elias Olofsson Wigge Pig. Brita Nilsdotter Klingstad
1790-10-02
Bonde Sonen Jan Olofsson Måhlstad Bondedottren Rachel Paulidotter Sköle
1790-10-02
Torp. Olof Grelsson Fjolstad Bonded:r Cecilia Pehrsdotter ?
1790-10-17
Socken Skräddaren Carl Samuelsson Rude Båtsmans Enkan Ingrid Swensdotter ?
1790-1?-27
EnrolleringsKarlen Mattias Sjöström Sköle Pigan Helena Ericsdotter Njurunda
1791-05-08
Båtsmannen Olof Måhlberg
Pig. Brita Pehrsdotter Thunbyn, född i Skön
1791-09-04
Torp. Paul Pehrsson Sniptorpet i Hassela Sochen och Helsingl. Bonde Dottren Helena Ericsdotter Född i Lilla Dälje
1791-09-10
Bonde Sonen Isac Ersson Njurunda & Berge Torpare Enkan Cherstin Olofsdotter Wii
1791-09-25
Bonde Sonen Olof Abrahamsson Åsta Bonde Dottren Catharina Abrahamsdotter Allsta
1791-10-02
Båtsmannen Pehr Pehrsson Thunholm Wattjom Pigan Sara Pehrsdotter Värsta
1791-10-02
Fördubbl. Jonas Nilsson Rönnberg Sköle Bonde Dottren Segrid Pehrsdotter Forss
1791-10-02
Torp. Pehr Nilsson Thunbyn Bonde Dottren Märta Jonsdotter Svanäng
1791-10-09
Färgare Mästar Eric Ström Hernösand Gästgifvare Dottren Jungfru Anna Christina Wattsten Wattjom
1791-10-09
Bonde Sonen Pehr Abrahamsson Thunbyn Bonde Dottren Segrid Nilsdotter Runswik
1791-11-13
Torp. Mårten Pehrsson Elfros i Herjeådalen Torpare Enkan Christina Jönsdotter Wärstad
1792-03-18
Bonde Sonen Pehr Nilsson Sköle Pig. Margareta Ericsdotter Född i Quarsätt uti Selånger
1792-11-04
Båtsmannen Sven Pehrsson Dälje Bondedottren Ingrid Ericsdotter Fors
1792-11-06
Bonde Sonen Pehr Larsson Klingsta Bonde Dottern Catharina Ericsdotter Klingsta
1792-11-18

Nils Petter Matsson Sköle Pig. Segrid Thoresdotter Sköle
1792-12-27
Bonden Pehr Göransson Fors Pig. Margreta Mårtensdotter Stöde och Fanbyn
1793-??-?? 1793-02-17 Krono Båtsmannen Pehr Christiansson Rönberg Alsta Bonde dottren Brita Olsdotter Attmar och Karläng
1793-04-01 1793-03-17 Drängen Pehr Pehrsson Wifsta Bond. d:r Catharina Pehrsdotter Wifsta

1793-04-21 Bonde Sonen Olof Ersson Klingsta Bonde dottr. Catarina Pehrsdotter Skjöle
1793-05-21 1793-04-28 Afskedade Enrolleringskarlen Olof Selin Rude Bonde dottren Catarina Ersdotter Skjöle
1793-07-21 1793-06-30 Dräng. Göran Pehrsson Wattjom Pig. Märtha Larsdotter Hassela i Helsingeland
1793-09-29 1793-09-08 Dräng. Nils Olofsson Rännö Enkan Sigrid Jonsdotter Rude uti Tuna
1793-10-13 1793-09-15 Ford??? Bond. Nils Olofsson Lunne Torp. Enkan Christina Johansdotter Rude

1793-09-22 Tillkommande Bond. Göran Andersson Wåhlsta i Torp Pig. Brita Olofsdotter Forss

1793-09-27 Tillkommande Skattebond. Pehr Pehrsson Myssjön Pig. Helena Gullicsdotter Wärsta

1793-10-13 Bofast Enklinga, Bonden Grels Pehrsson Rennö Pig. Segrid Michaëlsdotter Swanäng

1793-10-13 Dräng. Olof Matsson Hellsjö Pig. Brita Matsdotter Huljen i Sillånger

1793-10-20 Kyrkowärd. och Bond. Jonas Nilsson Bergom Enkan Märtha Nilsdotter Wattjom
1793-12-27 1793-12-01 Kyrkowäktaren Hinric Bill Sköle Pig. Brita Jonsdotter Swedje uti Håsjö Sokn
1794-08-10 1794-07-13 Drengen Johan Augustinsson Ljustorp Pigan Catharina Jonsdotter Svanäng
1794-09-28 1794-09-07 Masmästaren Anders Söderberg Söderforss Enkan Ingrid Larsdotter Wattjom
1794-06-16 1794-05-25 Husbonde drängen Nils Olofsson Söderforss Bonde Enkan Hustru Catharina Olofsdotter
1794-09-26 1794-09-07 Torparen Nils Ericsson Skjöle Pigan Anna Olofsdotter Dälje
1794-10-05 1794-09-14 Bonde Sonen Pehr Jonsson Bergom Bondedottren Sara Ericsdotter Wattjom
1794-10-12 1794-09-21 Bonde Sonen Lars Abrahamsson Åstad Bondedottren Christina Hansdotter Owiken
1794-11-02 1794-09-28 Skjeps Matrosen Olof Dahlbom Klingstad Bondedottren Catharina Nilsdotter Tunbyn
1795-08-02 1795-07-12 Bonde Sonen Thore Ericsson Skallböle Pigan Christina Matthsdotter Sillånger och Huljen
1795-05-17 1795-04-26 Tilkommande SkatteBonden Mathias Ericsson Byström
Bondedottren Märtha Ersdotter Berge
1795-10-25 1795-09-27 Tilkommande Skatte Bonden Lars Larsson Lindeborg Njurunda Bonde Dottren Margareta Ericsdotter Bergom
1795-10-18 1795-09-27 Afskedade Kr. Båtsmannen Swen Bill
Pigan Brita Nilsdotter Hässjö
1795-10-16 1795-09-27 Drängen Nils Isacsson Indahl Pigan Sigrid Johansdotter Lill Dälje
1795-10-25 1795-10-04 Drängen Eric Johansson Sörforss Pigan Catharina Johansdotter Allstad
1796-06-19 1796-05-29 Drängen Henric Olofsson Stöde och Nedansjö Torpare Enkan Segrid Nilsdotter Rude
1796-??-16
Bonden Nils Ersson Wattjom Bonde dottren Catharina Paulsdotter Harf
1796-??-21
? Nils Matsson Hällsjö Torpare Enkan Brita Jonsdotter Hof i Selånger
1796-??-2?
Bruksarbetaren Eric Söderberg Skjöle Pigan Sara Pehrsdotter Rennö
1796
Skatte Bonden Jonas Andersson Skedvik Enkan Ingjald Olofsdotter Rude
1796
Torparen Jon Jonsson Svanäng Pigan Gertrud Andersdotter Rennö
1796
Skatte Bonden Olof Björklund Njurunda Bonde Dottren Brita Simonsdotter Öhn
1796
Torparen Mårten Ericsson Wifstad Pigan Helena Pehrsdotter Rennö
1796
Skatte Bonden Jöns Simonsson Öhn Pigan Anna Thoresdotter Wattjom
1796
Drängen Nils Nilsson Runsvik Torpare Enkan Ingrid Ericsdotter Delje
1797-10-22 1797-10-01 Drängen Olof Ersson Bergom Pigan Anna Brita Ersdotter Bergom

1798-01-11 Bonde Sonen Pehr Nilsson Ränne Bonde Dottren Elisabeth Grelsdotter Ränne

1798-04-18 Ordin. Krono Båtsmannen Johan Ericsson Näs Sjöns Sockn Bonde dottr. Brita Gullichsdotter Lunne

1798-05-27 Skräddare Sonen Jonas Hasselberg Torp Sokn Bonde dottren Gunild Pehrsdotter Bällsta

1798-05-27 Skatte Bonden Nils Ersson Wifsta Foster dottren Anna Christina Andersdotter Wattjom

1798-09-02 Bonde Sonen Eric Andersson Tjenande i Prstgden och född i ????? Pigan Christina Pehrsdotter Tjenande i Prstgden och född i ?????

1798-09-16 Bonde Sonen Mårten Pehrsson Tjenande i Pstgdn, men född i Attmar Bonde dottren Märta Nilsdotter Tjenande i Pstgdn, men född i Attmar

1798-09-23 Bonde Sonen Jonas Olofsson Tirsta och Torps Sockn Bonde dottren Margareta ? ?

1798-09-30 Tillkommande SkatteBonden Jonas Jönsson Skjedvik Bonde dottren Brita Pehrsdotter Myssjön

1798-09-30 Bonde Sonen Nils Tomasson Berg Bonde dottern Catharina Ericsdotter Allsta

1798-10-07 Reserve Krono Båtsmannen Pehr Israelsson
Bonde dottern Anna Olofsdotter Forss

1798-11-11 Skatte Bonden Nils Nilsson Hällsjö Hushållerska Sara Christiansdotter

1799-09-08 Sockne Skräddaren Nils Carling
???????pigan Catharina Blomqvist Probstgl.

1799-09-15 Drängen Pehr Ersson Harf Torpare dottren Helena Påhlsdotter Stöde och Ulfsjön

1799-09-22 Drängen Anders Johansson Söderberg Delje Pigan Christina Andersdotter Delje

1799-09-22 Bonde Sonen Lars Ersson Fröland i Ljustorp Socken Bonde dottren Brita Ersdotter Skallböle

1799-10-06 Bonde Sonen Mårten Michaelsson Måhlsta Bonde dottren Ingrid Pehrsdotter Wifsta

1799-10-20 Coopvaerdie Sjömannen Jacob Parment
Bonde dottren Catharina Pehrsdotter Åsta
1???-??-21 1???-??-02 Bokhållaren Eric Fors???? Matfors Sågverk Jungfru Ingrid ???dahl ?
1800-03-02 1800-03-23 Bonde Sonen Olof Persson Åsta Bonde dottren Margreta Simonsdotter Sköle
1800-05-04 1800-04-13 Spiksmedsdrängen Pehr Hansson Wanberg Långskogs Bruk Pigan Margreta Nilsdotter Delje
1800-05-17 1800-04-27 Torparen Pehr Olofsson Dälje Bonde dottren Catarina Olofsdotter ?
1800-07-13 1800-06-22 Drängen Olof Jonsson Hammarberg Selånger Pigan Elisabeth Hansdotter Åsta
1800-06-03 1800-05-11 Bonden Anders Matsson Hällsjö Bonde dtr Christina Isacsdotter Bällsta
1800-09-28 1800-09-07 Drängen Olof Christiansson Lund Dälje Pigan Catarina Isacsdotter Dälje
1800-10-12 1800-09-15 Bonde Sonen Nils Isacsson Bällsta Torpare dottren Brita Andersdotter Allsta
1800-10-19 1800-09-28 Drängen Carl Olofsson Näslund Öhn Pigan Margreta Pehrsdotter Öije och Stigsjö Sockn
1800-10-19 1800-09-28 Bonde Sonen Hindric Pehrsson Rennö Bonde dottren Ingrid Ericsdotter ?
1800-10-26 1800-10-05 Bonde Sonen Hans Pehrsson Bällsta Bonde dottren Margreta Jonsdotter Måhlsta
1800-11-06 1800-10-05 Drängen Hans Hansson ? ?????? Pigan Märtha Jönsdotter Sätterqwist ?
1800-12-07 1800-11-16 Bonden Anders Nilsson Rännö Bonde dottren Märtha Jonsdotter Wifsta
1801-02-08 1801-01-11 Reserve-Båtsmannen Johan Norberg
Torpare dottren Sara Pehrsdotter Delje

1801-09-13 Torpare Sonen Abraham Carlsson Nedansjö Torpare dottren Christina Olofsdotter Hällsjö

1801-09-13 Drängen Hindric Olofsson Delje Krono Båtsmans dottren Anna Pehrsdotter Backman Selånger
1801-10-03 1801-09-13 Bonde Sonen Adam Olofsson Rännö Torpare Enkan Hustru Segrid Olofsdotter Klingsta
1801-10-18 1801-09-27 Bonde Sonen Olof Pehrsson Fors Pigan Brita Nilsdotter Tunbyn
1801-10-18 1801-09-27 Bonde Sonen Nils Nilsson Skjöle Bonde dottren Catarina Michaelsdotter Målsta
1801-10-20 1801-10-04 Bonde Sonen Nils Danielsson Runsvik Häradsdomare dottren Sophia Abrahamsdotter Åsta

1801-11-01 Enklingen Skattebonden Jon Ersson Bergom Bondedottren Karin Ersdotter Njurunda och Gode Maji
1801-??-?? 1801-??-?? Drängen Simon Andersson Ängjom Pigan Brita Nilsdotter Ängjom
1802-06-14 1802-05-30 Bonde Sonen och Skräddaren Anders ?
Bonde Enkan Hustru Sara Johansdotter Klingsta
1802-09-14 1802-08-29 Bonde Sonen Göran Carlsson Grafström Rännö Bonde dottren Anna Nilsdotter Skjöle
1802-10-03 1802-08-29 Drängen Olof Olofsson ? Bonde dottren Brita Ersdotter ?
1802-10-10 1802-09-12 Drängen Olof ?
Pigan Brita Nilsdotter Dälje
1802-10-10 1802-09-19 Drängen Olof Ersson Hamberg Attmar och Skedvik Torpare dottren Margreta Olofsdotter Hällsjö
1802-10-21 1802-09-26 Bonden Jacob Ersson Allsta Bonde dottren Brita Ersdotter Dälje
1802-10-24 1802-09-26 Bonden Nils Michaelsson Svanäng Bond: dottren Cecilia Pehrsdotter Berge
1802-11-27 1802-10-03 Bonde Sonen Olof Ödman Indahl och Östanskär Bonde dottren Ingebor Pehrsdotter Åsta
1802-10-31 1802-10-10 Drängen och tillkommande SkatteBonden Olof Olofsson Näslund
Bonde dottren Brita Hansdotter Rännö
1802-10-17
Drg. Olof Olofsson Rännö Pig. Ingrid Hindr.dotter Runsvik
1802-11-?? 1802-10-17 Drg. Johan Johansson
Bonde Enkan Hustru Karin Paulsdotter Vattjom
1802-11-21 1802-10-17 Torparen Hans Hansson Rödningsböle Torp. dottren Anna Nilsdotter Wattjom
1802-??-?? 1802-??-?? Drängen Hindric Nilsson Nedansjö Båtsmans dottren Catarina Jonsdotter Bällsta
1803-03-06 1803-02-13 Torparen Olof Hägglund Sköle Båtsmansdottren Margreta Jonsdotter Norberg Bällsta
1803-03-21 1803-02-20 Krono Båtsmannen Johan Näs Sjön Pigan Christina Pehrsdotter Swanäng
1803-06-14 1803-05-22 Bondesonen och tillkommande Skattebonden Nils Pehrsson Allstad Bondedottren Brita Abramsdotter Ängjom
1803-06-14 1803-06-05 Bonde Sonen Jacob Jönsson Attmar och Karläng Bonde dottren Catrina Olofsdotter Lunde
1803-09-30 1803-09-04 Bonde Sonen och tillkommande Skattebonden Eric Michaelsson Sillånger och ?????? Torparedottren Segrid Pehrsdotter Dälje
1803-10-14 1803-09-11 Skattebonden Johan Jonsson Bergom Bondedottren Märta Ersdotter Wattjom
1803-10-16 1803-??-16 Bonden Enklingen Hans Pehrsson Ängjom Bonde Enkan Sara Christiansdotter Hällsjö
1803-??-23 1803-??-?? Bonde Sonen Nils Jonsson Målsta Bonde dottren Christina Simonsdotter Lunde
1803-??-30 1803-??-?? Lappdrängen Anders Jonsson Säbrå Lapp Pigan Catrina Andersdotter Tuna
1804-03-24 1804-03-04 Drängen och Tillkommande Torparen Johan Pehrsson Målsta Torpare dottren Juliana Pehrsdotter Rännö
1804-03-26 1804-03-11 Drängen Göran Olofsson Åstad Pigan Gertrud Olofsdotter Skjöle
1804-09-23 1804-09-02 Torparen Nils Michaelsson Måhlstad Borgare dottren Anna Stina Ålander Måhlstad
1804-10-07 1804-09-09 Drängen Pehr Persson Tunbyn Pigan Catharina Ersdotter Skjöns Församling
1804-10-07 1804-09-16 Bonde Sonen Nils Andersson Runswik Post-Bondedottren Segrid Ersdotter Skallböle
1804-10-07 1804-09-16 Bonde Sonen Lars Larsson Måhlsta Torpare dottren Brita Jansdotter Tunbyn
1804-10-09 1804-09-23 Torparen Olof Jonsson Källsta Bonde dottren Sara Eriksdotter Fors
1804-10-14 1804-09-23 Drängen Enard Olofsson Klingsta Bonde dottren Anna Pehrsdotter Klingsta
1804-10-21 1804-09-30 Drängen Anders Pehrsson Wifstad Torpare dottren Margreta Johansdotter Wifstad
1804-10-28 1804-10-07 Bonden Nils Nilsson Selånger och Sillje Bonde dottren Juliana Nilsdotter Rännö

1804-10-21 Bonde Sonen Olof Swensson Attmar och Sörfors Bonde dottren Margreta Olofsdotter Rännö
1805-05-19 1805-04-28 Handtwerks Gesällen Olof Daniel Skalin
Torpare dottren Cathrina Pehrsdotter Skjöle
1805-05-28 1805-05-05 Bondesonen Anders Svensson Fors Bondedottren Cathrina Nilsdotter Skjöle
1805-07-07 1805-06-16 Drängen Erik Pehrsson Ängjom Pigan Stina Cajsa Karling Dellje
1805-07-28 1805-07-07 Bondesonen Jonas Andersson Edsta i Stöde Pigan Gertrud Andersdotter Stöde
1805-09-01 1805-08-11 Drängen Pehr Pehrsson Prestgården Pigan Stina Matsdotter Öhn
1805-10-20 1805-09-01 Skomakaren Olof Norström Sundsvall Mamsell Stina Lotta Hägg
1805-10-07 1805-09-22 Bondesonen Nils Hamrin Hamre och Ljustorp Bondedottren Segri Caisa Pehrsdotter Berge
1805-10-20 1805-09-29 Bonden Olof Persson Hamre i Attmar Torpare dottren Rachel Nilsdotter Skjöle
1805-10-20 1805-09-29 Bonde Olof Nilsson Hällsjö Bonde dottren Segri Isacksdotter Ballsta

1805-09-29 Bondesonen Erik Thomasson Berg Pigan Christina Ersdotter Österdelje
1805-10-29 1805-06-10 Bondesonen Jan Petter Larsson Selånger Bondedottren Brita Pehrsdotter Åsta
1806-06-08 1806-05-18 Torpare sonen och tillkommande Bonden Michaël Johansson Vifsta Pigan Stina Andersdotter Vifsta
1806-06-10 1806-05-18 Bondesonen och tillkommande Bonden Pehr Jonsson
Bondedottren Märtha Andersdotter Skjöle
1806-06-29 1806-06-08 Bondesonen Jon Jonsson Sörböle i Attmar Bondedottren Barbara Stina Grafström Rännö

1806-09-14 Diverse Handlanden Lars Sivert Backmark Stockholm Mamsell Anna Lisa von Hoorn Dällje
1806-10-20 1806-09-21 Unga Bonden Pehr Larsson Hassela Pigan Anna Jonsdotter Tunbyn
1806-10-26 1806-09-28 Bonden Knut Nilsson Tunbyn Bondedottren Stina Jonsdotter Målsta
1806-10-26 1806-09-28 Bonden och kyrkovärden Nils Mårtensson Attmarbyn Bondedottren Anna Andersdotter Runsvik
1806-10-26 1806-10-05 Bondesonen och tillkommande Bonden Olof Mickelsson Stigsjö Bondedottren Anna Hansdotter Rännö
1806-11-06 1806-10-12 Bondesonen Lars Nilsson Klingsta Enkan Karin Ersdotter Klingsta
1806-10-08
Bondesonen och tillkommande Bonden Jon Abrahamsson Tunbyn Bondedottren Segri Nilsdotter Västernäset i Borgsjö
1806-10-28
Bondesonen Pehr Larsson Måhlsta


1807-03-30 1807-03-15 Herr Carl von Hoorn
Hushållerska Greta Sundberg Dällje
1807-05-07 1807-04-19 Masmästaren Anders Söderberg Vattjom Enkan Karin Jonsdotter Vattjom
1807-06-14 1807-05-17 Bondes: och tillk: Bonden Nils Isacksson Ahlön och Släda Pig: Gunilla Ersdotter Vij
1807-06-21 1807-05-24 Torparen Isak Nilsson Karläng Torp: dottren Stina Jönsdotter Hällsjö
1807-08-29 1807-08-09 Drängen Olof Nilsson Allsta Pig: Brita Ersdotter Tunbyn
1807-10-11 1807-09-20 Bond: Hans Nilsson Bällsta Bonde??? Märtha Persdotter Runsvik

1807-09-27 Bond: Pehr Jansson Edsta Pig: Märtha Simonsdotter
1807-10-25 1807-09-27 Bond: Mårt. Jonsson Fors Pig: Anna Persdotter Fors
1807-10-18 1807-10-04 Murare Gesällen Joh. Caspolin Sundsvall Pig Br. Nilsdotter Rännö
1807-11-01 1807-10-04 Bond:son: Jan Thomasson Lunde Pigan Greta Lisa Mårtensdotter Runsvik

1807-10-11 Bond: Jon Jonsson Usland och Ahlön Pig: Brita Ersdotter Vij
1807-11-20 1807-11-01 Skomak: Erik Rönnberg
Pig: Stina Andersdotter Allsta
1807-12-27 1807-11-29 Dräng. Sam. Jansson Svanäng Enkan Cecilia Nilsdotter Svanäng
1807-01-06
Sjömannen Pehr Tungren Rännö Hammarsmedsdottren Greta Östman Åviken
1808-04-10 1808-03-13 Fördubblings Båtsmannen Nils Västerlund Selångers sockn Båtsm: dottren Märta Jonsdotter Ballsta
1808-04-18 1808-03-20 Reserve Båtsm: Jan Sundberg Tunbyn Bondedottren Lisa Mattsdotter Öhn
1808-04-18 1808-03-20 Borgaren Lars Lindeborg Sundsvalls stad Bondedottren Ingri Abramsdotter Allsta
1808-04-18 1808-03-20 Reserve Båtsman Anders Böös
Pigan Märtha Hindriksdotter Skjöle
1808-04-18 1808-03-20 Blifvande Bonden Anders Ersson Bergom Bondedottren Brita Abramsdotter Allsta
1808-04-24 1808-04-03 Sockne Skräddaren Pehr Viberg Vifsta Bondedottren Märtha Grellsdotter Rännö
1808-04-30 1808-04-10 Sockne Smeden Anders Forsberg Stöde Bondedottren Catrina Larsdotter Målsta
1808-04-30 1808-04-10 Fördubbl. Båtsmannen Erik Egidius Renström
Pigan Greta Ersdotter Vattjom
1808-05-15 1808-04-24 Bondesonen Olof Persson Bällsta Bonded:r Stina Mickelsdotter Målsta
1808-06-06 1808-05-22 Drängen Måns Larsson Prästgl: Bonde Enkan Märta Nilsdotter Rännö
1808-08-21 1808-07-31 Torparen Henrik Olsson Rude Pigan Ingeborg Thomasdotter Sörfors
1808-10-02 1808-09-18 S: Ministerii Adjuncten Mag: J. O. Arbman
Jungfru Sophie Dillner
1808-10-23 1808-09-18 Bondesonen Pehr Andersson Skjöle Pigan Sara Svensdotter Prästg.
1808-10-25 1808-09-18 Drängen Per Persson Skallböle Bondedottren Lisa Olofsdotter Hamre i Attmar
1808-10-23 1808-10-02 Bondesonen Erik Olsson Vattjom Sockne skräddaredottren Ingeborg Persdotter Dällje
1808-10-20 1808-10-02 Drängen Jonas Ersson Högom i Selånger Torpare Enkan Juliana Persdotter Klingsta
1808-10-20 1808-10-02 Bondesonen Nils Andersson Hällsjö Bondedottren Gunilla Nilsdotter Skjöle
1809-06-20 1809-05-24 Handelsbetjenten Henrik Söderlund Sundsvall Bondedottren Ingri Hansdotter Ängjom
1809-11-29 1809-10-01 Skattebonden Erik Jacobsson Vifsta Bondedottren Catrina Johansdotter Borgen
1809-11-03 1809-10-01 Sockne Skräddaren Erik Hulling Selånger Torp: dottren Brita Abramsdotter Skjöle
1809-10-29 1809-10-01 Drängen Jonas Olsson Torps Sockn Torp: dottren Brita Jonsdotter Skjöle
1809-11-12 1809-10-08 Drängen Olof Pehrsson Rännö Bonde Enkan Lisa Grellsdotter Rännö
1809-11-14 1809-10-08 Torparen Pehr Ersson Dällje Båtsmans Enkan Ingri Ersdotter Dällje
1809-11-20 1809-10-15 Bonden Erik Ersson Tunbyn Pigan Brita Jansdotter Hornsjön i Njurunda
1809-11-25 1809-10-22 Bondesonen Pehr Ersson Stigsjö Sockn i Ångermanland Bondedottren Catrina Jönsdotter Vattjom
1810-03-08 1810-01-07 Sjömannen Johan Lindström
Bondedottren Brita Olofsdotter Wij
1810-03-11 1810-02-18 Kr. Båtsm. And. Rönberg
Båtsm:s Enk. Catharina Pehrsdotter Klingstad
1810-04-23 1810-03-25 Dräng. Jon Nilsson Fors Båtsm:s Enk. Anna Brita Ericsdotter Wifsta
1810-06-14 1810-05-13 Bond. Joh. Olofsson Klingsta Bondott. Catharina Jacobsdotter Allsta
1810-06-21 1810-05-27 Kr. Länsm. Pehr Engblom Ängom Bonddott. Anna Cajsa Jonsdotter Åsen i Selånger
1810-07-29 1810-07-08 Torp. Pehr Grelsson Östansjö Bonddott. Märta Pehrsdotter Österdelje
1810-09-30 1810-09-09 Collega Scholæ Mag. Isaac Grape
Mademoiselle Eva Gustava Dillner
1810-10-28 1810-10-07 Kr. Båtsm. Math. Wedin
Båtsm:s dott: Brita Rönberg Wärsta
1810-10-28 1810-10-07 Sockne Smeden And. Sellström
Torp. dott. Lisa Ericsdotter Ön
1810-11-04 1810-10-07 Dräng: Jan Olofsson Rännö Båtsm:s Enk. Lisa Matsdotter Wij
1810-11-11 1810-10-07 Bond. And. Johansson Tunbyn Skrädd. dott. Märta Pehrsdotter Berg
1810-11-04 1810-10-07 Bond. Nils Jönsson Runsvik Bond. dott. Anna Mårtensdotter Timrå
1810-10-25 1810-09-30 Bond. Nils Nilsson Wifsta Bond. dott. Sigrid And.dotter Hällsjö
1810-10-14 1810-09-23 Bond. And. Pehrsson Klingsta Bond. dott. Stina And.dotter Runswik

1810-10-14 Torp. Pehr Nilsson Gryttjen Torp. d. Brita Jonsdotter Hällsjö
1810-11-08 1810-10-14 Sockne Skomakaren J. Hellgren
Pig. Greta Nilsdotter Hellsjö
1810-11-09 1810-10-14 BondSon Mårten Matsson Öhn Torp. dott. Catharina Pehrsdotter Wärsta
1810-11-26 1810-09-16 Bond. Nils Nilsson Tunbyn Bondott. Sara Nilsdotter Tynderö och Skäggstad
1811-05-19
Tp. Carl Samuelsson Rude Pigan Gertrud Pehrsdotter Attmar
1811-06-23 1811-06-02 Dräng. Pehr Abramsson Sköle Pigan Anna Nilsdotter Sköle
1811-07-07 1811-06-09 Bondeson. Jacob Olofsson Rännö Torp. Dott. Ingrid Olsdotter Rännö
1811-06-24 1811-06-09 Torp. Jon Abramsson Tunbyn Pig. Catharina Jonsdotter Tunbyn
1811-07-05 1811-06-16 Bondes. Anders Nilsson Österkolstad i Selånger Bondedott. Lena Sim.sdotter Lunde
1811-10-06 1811-09-15 Torp. Nils Johansson Wärsta Bondedott. Brita Grelsdotter Rännö
1811-10-06 1811-09-15 Bondes. Eric Pehrsson Rundswik Bondedott. Ingr. Ersdotter Skallböle

1811-09-22 Torp. Pehr Ersson Kläpp Bondedott. Brita Pehrsdotter Målsta
1811-10-27 1811-09-29 Bondes. Joh. Thomasson Berg Bondedott. Ingr. Märta Olsdotter Wattjom
1811-10-27 1811-09-29 Dräng. Carl Svedin Stöde Prästbol. Torp. Dott. Cath. Jonsdotter Tunbyn
1811-12-27 1811-10-13 Lappdräng. Nils Nilsson Sjön Lapp Enk. Cath. Andersdotter Tuna
1811-11-17 1811-10-27 Dräng. Eric Olsson Klingsta Torp. Enk. Gertru And.dotter Svanäng
1812-01-12 1811-12-22 Dr. Lars Larsson Nedansjö Bondedott. Ingeborg Johansdotter Sköle

1812-02-16 Bond. Per Ersson Indal och Skällsta Bondedott. Märta Olsdotter Klingsta
1812-03-15 1812-02-23 Båtsm. Ol. Runsvik Tuna Bondedott. Lisa Nilsdotter Skjöle
1812-06-07 1812-05-24 Torp. Olof Andersson Lindsjö Torp. Enk. Stina Andersdotter Allsta
1812
Bond. Per Nilsson Knäfland i Selånger Bondedott. Margr. Nilsdotter Wifsta
1812-11-01 1812-10-04 Bond. Anders Larsson Specksta Bondedott. Segrid Jönsdotter Wattjom
1812
Bond. Per Persson Forss Enkan Märta Grelsdotter Rännö
1812-10-25
Torp. Jon Ersson Lilldälje Torp.dott. Märta Jonsdotter Tunbyn
1812-11-15 1812-10-11 Blifvande Bond. Simon Nordström Runsvik Bond.dott. Märta Jönsdotter Runsvik
1812-12-06 1812-11-15 Dräng. Jon Jonsson Malungen Enkan Margr. Olsdotter Hällsjö
1813-01-03 1812-11-22 Torp. Joh. Michaëlsson Tunbyn Pig. Segrid Nilsdotter Tunbyn
1813-07-11 1813-06-06 Provincial Medic. Doct. Per Rissler Jemtland Demois. M. Charl. v. Horn
1813-10-01 1813-09-12 Dräng. Jon Persson Prostgården Pig. Lena Jonsdotter Prostgården
1813-10-10 1813-09-19 Gästgif. Per Olsson Kofland i Sättna Bonddott. Anna Greta Matsdotter Sköle
1813-10-27 1813-09-26 Torp. Jon Nilsson Bergom Pig. Anna Larsdotter Prostgården
1813-11-06 1813-10-10 Handl. Magn. Röström Borås Demois. Cath. Margr. Wattsten Wattjom
1813-11-05 1813-10-10 Nämnd. Per Gudmundsson Lunde Bonddott. Ingrid And.dotter Sköle
1813-11-07 1813-10-17 Torp. Olof Dalbom Högom och Selånger Pig. Catrina Jacobsdotter Allsta
1813-11-14 1813-10-24 Torp. Johan Göransson Tunbyn Pig. Stina Jonsdotter Runsvik
1813-11-19 1813-10-31 Dräng Eric Wilh. Ekberg Lilldälje Pig. Märta Larsdotter Lilldälje
1814-04-11 1814-03-13 Båtsm. Joh. Elias Tunholm Ön Bondedott. Greta Thomasdotter Lunde
1814-05-30 1814-05-01 Smeden Ol. David Forssberg Hemgrafven Enkan Gunilda Nilsdotter Hällsjö
1814-06-14 1814-05-22 Bonden Nils Nilsson Wifsta Bondedott. Margreta Persdotter Berge
1814-10-18 1814-09-25 Fiskaren Ol. Nensén Sundswall Pig. Stina Brita Isacsdotter Ängjom
1814-10-27 1814-10-02 Dräng. Abram Michelsson Hällsjö Enkan Margr. Ersdotter Bergom
1814-11-17 1814-10-23 Bonden Ol. Abramsson Allsta Bondedott. Ingeb. Thomasdotter Berg
1815-03-27 1815-03-05 Drängen Olof Ersson Wifsta Torpare Enkan Ingrid Cajsa Tjernberg Allsta
1815-05-07 1815-04-30 Kr: Båtsm. Gustaf Carlsson Borg Skjöle Bondedott. Catharina Nilsdotter Skjöle
1815-06-11 1815-05-14 Bonden Nils Jonsson Huli och Selånger Bondedott. Margreta Michelsdotter Målsta
1815-06-18 1815-05-28 Dagakarl. Martin Örberg Sundswall Pigan Brita Nilsdotter Bergom
1815-08-15 1815-07-30 Pastor Zach. Grape Karessuando Demois. Cath. Sophia Åström Prostgården
1815-10-15 1815-09-17 Dräng. Carl Gust. Wigge Stöde Pig. Anna Brita Carling Ängjom
1815-10-29 1815-10-01 Bonden Per Nilsson Håf och Selånger Torpare Dott: Märta Persdotter Rännö
1815-10-29 1815-10-01 Torparen Michaël Nilsson Skjöle Bondedottern Catharina Jonsdotter Gårdtjern i Sättna
1815-10-27 1815-10-01 Drängen Anders Larsson Norberg Lilldälje Pigan Märta Nilsdotter Wattjom, född i Gim och Torp
1815-10-31 1815-10-08 BondeSonen Eric Nilsson Swanäng Bondedottern Christina Persdotter Österdälje
1815-11-12 1815-10-22 TorpareSonen Nils Nilsson Nedansjö och Stöde Båtsmansdott. Brita Larsdotter Rude
1815-12-01 1815-10-29 Skrädd. Nils Carling Åsta MästerSmedsdottren Maria Helena Forssberg Westanå Br.
1815-11-26 1815-11-05 Dräng. Lars Andersson Hallberg Wattjom Pigan Märta Jonsdotter Wattjom
1816-01-01 1815-12-03 Bonden Olof Nordin Billen och Stigsjö Socken Bondedott. Helena Christ. Larsdotter Bergom
1816-06-16 1816-05-26 Dräng. Olof Skog Skjöle Pig. Segrid Nilsdotter Skjöle
1816-06-24 1816-05-26 Bondson Mårten Nilsson Veda och Njurunda Bondedottren Lisa Jönsdotter Wattjom
1816-10-31 1816-10-06 Bondeson. Jon Ol. Staf Böle Bondedottren Greta Persdotter Klingsta
1816-10-29 1816-10-13 S. M. Adj. Magist. Eric Peter Selahn Selånger Demois. Margr. Lovisa Backmark
1816-10-11 1816-10-06 Bond. Eric Persson Lindsjö Bondedottren Märta Jonsdotter Målsta
1817-05-05 1817-04-13 Bondesonen Hans Larsson Målsta Pigan Christina Larsdotter Målsta
1817-05-15 1817-04-27 Bondeson. Israël Ersson Bergom Pig. Anna Jonsdotter Sätterqvist Runsvik
1817-06-06 1817-05-18 Hemmans Tillträd. Gullic Andersson Kungsgården Bondedott. Ingr. Märt. Matsdotter Skjöle
1817-10-24 1817-10-05 Hemmans Tillträd. Ol. Sjöbom Skedvik Bondedott. Cath. Nilsdotter Svanäng
1817-11-02 1817-10-12 Drängen Pehr Hammartorn Lilldelje Pig. Cath. Andersdotter Lilldelje
1817-11-09 1817-10-19 Dräng. And. Hansson Vinberg Rännö Båtsm. Enk. Lisa Nilsdotter Runswik
1818-04-10 1818-03-22 Bondesonen Lars Lindblom Qvarnsäter i Selånger Orgnistdott. Catrina Allberg Ön
1818-05-18 1818-04-19 Blifvande Bond. Måns Israëlsson Ängjom Bondedott. Ingrid Ersdotter Ängjom
1818-06-07 1818-05-10 Torp. Per Ersson Skalinder Skallböle Pig. Märta Larsdotter Hällsjö
1818-06-12 1818-05-10 Blifv. Bond. Eric Olsson Wiklund Lunde Bondedott. Märta Thomasdotter Lunde
1818-06-14 1818-05-17 Blifv. Bond. Olof Jacobsson Wifsta Bondedott. Catrina Jonsdotter Målsta
1818-06-14 1818-05-17 Drängen Olof Olofsson Hällsjö Pigan Märta Olofsdotter Hällsjö
1818-06-16 1818-05-31 1:ste Löjtn. vid Jemtl. Kongl. Regem. Herr Gust. Em. Dillner
Fröken Hedvig Charlotta Eck Jemtl.
1818-10-11 1818-09-20 Torparson Nils Hallberg Tunbyn Bondedott. Greta Cajsa Svensdotter Forss
1818-11-01 1818-09-20 Blifw. Bond. Per Sjölinder Myssjön Jungfru Anna Greta Westlinder Wattjom
1818-10-14 1818-09-27 Blifv. Bond. Eric Andersson Skjöle Bondedott. Catr. Larsdotter Åsta
1818-10-20 1818-09-27 Bondson Eric Isacsson Huli i Selånger Torp.dott. Catr. Toresdotter Skallböle
1818-10-27 1818-09-27 Drängen Per Nilsson Allsta Torp.dott. Märta Ursilla Dalbom Berge
1818-11-01 1818-10-11 Rote Båtsm. Eric Wall Selånger Torp.dott. Margreta Ersdotter Öst.delje
1818-11-13 1818-10-18 Rote Båtsm. Nils Norling Sjön Pig. Ingr. Märta Nordstrand Runsvik
1818-12-13 1818-11-15 Rote Båtsm. Eric Runsvik Lilldelje Pigan Gunilla Jacobsdotter Rännö
1819-04-12 1819-03-28 Socken Skrädd. Jöns Berglund
TorparEnk. Greta Lisa Mårtensdotter Berg
1819-05-31 1819-05-02 Dräng. Per Nilsson Sköle Bondedott. Märta Johansdotter Sköle
1819-06-13 1819-05-23 Bondeson. Per Jonsson Målsta Bonde Enkan Anna Stina Andersdotter Wifsta
1819-07-25 1819-06-20 Lapp. Paul Zachrisson Attmar Lapp-pigan Gertrud Simonsdotter Målsta
1819-10-26 1819-10-03 Skomak. Eric Hulinder Selånger Torparedott. Segrid Olsdotter Hällsjö
1819-10-31 1819-10-03 Torp. Mårten Jonsson Tunbyn Pig. Catrina Persdotter Tunbyn
1819-11-05 1819-10-03 Bond. Per Persson Sörgården och Stigsjö Kyrkovärdsdott. Catr. Persdotter Bergom
1819-11-23 1819-10-31 Bondson Jon Olofsson Rännö Torparedott. Catrina Nilsdotter Sköle
1820-04-08
Dräng. Jon Persson
Bonded. Segr. Märta Jacobsdotter Wifsta
1820-05-19
Nämndem. Nils Mårtensson Bölom Bondedott. Segr. Johansdotter Borgen
1820-09-09
Inspect. Hr. Er. Gesén
Demois. Cath. Elis. Stagnell Wii
1820-09-16
Torp. Thor Persson Bellsta Pig. Brita Andersdotter Skallböle
1820-09-23
Torp. Göran Johansson Tunbyn Pig. Greta Olsdotter Wii
1821-01-01
Bond. Israel Månsson Målsta Bond. Dottr. Cecilia Johansdotter Vestbyn och Njurunda
1821-03-19 1821-02-10 Torp. Gust. Parment Engjom Bondedottren Brita Märta Olsdotter Wattjom

1821-02-10 Bondeson. Erik Hindriksson Wattjom Jungfru Magdalena Röström Wattjom
1821-06-04
Bondesonen Jon Pehrsson Bergom Bondedottr. Greta Magdalena Larsdotter Selånger och Qvarsätt
1821-06-11
Torparen Anders Thunström Klingsta Bondedottr. Anna Jönsdotter Selånger Hällom
1821-06-11 1821-05-12 S:n Skräddaren Joh. Fredr. Persian

Ingrid Märta Forssner Bellstad
1821-06-28 1821-06-10 Bondes. Anders Jönsson Runsvik Bonde Enkan Christine Pehrsdotter Svanäng
1821-07-19
Herr Kr. Länsman Pehr Engblom
Jungfru Sara Rodling Valla och Selånger
1821-10-16 1821-09-22 Bondesonen Matthias Andersson Hellsjö Bonde Dottren Catarina Pehrsdotter ÖstDelje
1821-11-04 1821-09-29 Drängen Lars Larsson Torps S:n Torp. Dottr. Kajsa Lisa Jönsdotter Rännö
1821-10-14 1821-09-07 Torparen Jöns Hellgren Hellsjö
Karin Grelsdotter Öster Delje
1821-10-30 1821-09-28 Bond. Pehr Olofsson

Märta Christina Hafverin Klingsta
1821-11-02
Afsk. Båts. Hinrik Rund
Pig. Anna Ersdotter Hassela i Attmar S:n
1821-11-02 1821-09-06 Bondes. Jacob Thomasson
Bond.dottren Märta Olofsdotter Lunde
1821-11-04 1821-09-29 Torps. Nils Petter Danielsson
Pig. Ingrid Jonsdotter Vifsta
1821-11-04 1821-09-13
Samuel Carlsson

Catarina Olofsdotter Rude
1821-11-04 1821-09-29 Dräng Lars Larsson

Cajsa Lisa Jönsdotter Rännö
1821-11-11
Torp. Pehr Jansson
Pig. Catarina Eriksdotter Tunbyn
1821-12-23 1821-11-16 Sågkarl. Alexander Philipowski
Pig. Sophia Olofsdotter Matforss Sågverk
1821-11-25 1821-10-20 Båtsman. Jonas Nilsson Thunström
Pig. Lisa Greta Moll Thunbyn
1821-12-30 1821-11-10 Bs. Olof Olofsson
Pig. Sara Olofsdotter Rännö
1822-06-01 1821-12-08 Dräng. Olof Pehrsson
Pig. Märta Pehrsdotter Bergom
1822-04-08 1822-03-16 Bondes. Pehr Pehrsson Öster Delje Bondedottren Anna Olofsdotter Wärsta
1822-05-16 1822-04-26 Socken Skräddaren Mårten Ersson Delje Bond. dottr. Lena Jonsdotter Målsta
1822-05-26 1822-05-04 Bondesonen Olof Jacobsson Allsta Bonded. Catarina Andersdotter Runsvik
1822-05-26 1822-04-05 Blifvande Torp. Erik Pehrsson Berge Pig. Karin Jonsdotter Berge
1822-05-26 1822-04-05 Sock. Skomakaren Pehr Thunström Klingsta Pig. Sara Märta Ersdotter Berge
1822-09-30 1822-08-31 Dräng. Abram Olofsson Hällsjö Pig. Stina Olofsdotter Hällsjö
1822-10-27 1822-09-20 Blif. Torp. Olof Mårtensson Nederberg Hassela och Attmar Pig. Ingri Jonsdotter Wii
1822-10-13 1822-09-21 Blif. Torp. Erik Andersson Hedberg Vattjom Torp. dottr. Sara Kajsa Pehrsdotter Rude

1822-09-21 Bondes. Jon Olofsson Attmarby Bonde Dottr. Christina Nilsdotter Vifsta
1822-10-24 1822-09-29 Hattmakar Nils Erik Thunström Sundsw. Torp. Dottr. Catarina Mårtensdotter Vifsta
1822-11-03 1822-10-05 Torps. Johan Olofsson Selin Rude Torp. Dottr. Catrina Jonsdotter Skjöle
1822-11-03 1822-10-05 Dräng. Erik Ersson Wii Bonde Dottr. Juliana Abramsdotter Wii
1822-11-07 1822-10-12 Blif. Torp. Erik Ifvarsson Lilldelje Bondedottr. Märta Johsdotter Öst. Delje
1822-11-10 1822-10-12 Bondes. Jöns Pehrsson Öst. Delje Pig. Catarina Olofsdotter Forss
1822-11-17 1822-10-26 Bondes. Pehr Pehrsson Wifsta Pig. Märta Nilsdotter Målsta
1822-11-29 1822-11-09 Dräng. Anders Magnusson Hamberg Öst. Långed Bondd. Ingrid Märta Olsdotter Skjöle
1822-12-26 1822-12-07 Dr. f. d. Sold. vid Jemtl. Reg. Pehr Tapper Ön Pig. Sigrid Jonsdotter Ön
1822-10-17
Bonden Erik Johansson Borgen Bond. D. Brita Nilsdotter Attmar
1822-06-25
Bonden Jacob Pehrsson ÖstDelje T.d. Brita Kajsa Ersdotter Selånger
1823-10-21 1823-09-27 Unga Bonden Erik Larsson Skallböle Nämndemans dottren Catarina Olofsdotter Åsta
1823-10-23
Bond. Martin Thunberg Målsta Bondedottren Märta Johansdotter Borgen
1823-10-24
Färje Drängen Martin Westerlund

Catarina Olofsdotter Vid Färjen
1823-10-29
Torps. Pehr Olofsson Attmar och Rude Torp. dottren Anna Märta Pehrsdotter Skallböle
1823-10-31
Drängen Nils Pehrsson Attmar och Linsjö Pig. Märta Pehrsdotter Tunholm Vattjom
1823-11-02
Drängen Joh. Edlund Prostgården Pigan Ingrid Rönnberg Prostgården
1823-11-03
Bond. Olof Andersson Skjöle Bondedottren Ingrid Cajsa Eriksdotter
1823-11-18
Bondesonen Nils Pehrsson Rännö Bondedottren Anna Isaksdotter Kollstad i Selångers S:n
1823-11-30
Tillträdande Torparen Nils Olofsson Wattjom Torp. Enkan Märta Jonsdotter Håf Selång. S:n
1824-01-25
Dr. Erik Martin Hindrson Sel. Torp. d. Catarina Jonsdotter Hällsjö
1824-02-13
Dr. Olof Olofsson Selånger Bond.d. Sara Märtha Jonsdotter Runsvik
1824-05-02
Krono Båtsmannen Hans Lund
Pigan Brita Jacobsdotter Lunde
1824-06-05
Bondeson Nils Gudmundsson Rännö Pig. Brita Pehrsdotter ??????
1824-07-02
Bondeson Henrik Renström Rännö Bondedottr. Elisabeth Catharina Billberg Sundswall och Silsjö
1824-07-04
Torparen Pehr Ersson Hambre i Attmar Bondedottr. Catharina Johansdotter Söräng i Attmar
1824-07-11
Dräng. Erik Eriksson Delje Bond.dr. Cathrina Johansdotter Delje
1824-09-26
Dräng Anders Jonsson Lundin Öhn Båtsmansdottern Anna Stina Bös Målsta
1824-10-24
Ordinarie Krono Båtsmannen Johan Erik Bös Runswik Pigan Sara Pehrsdotter Tuna Prostgård
1824-10-29
Blifwande Torparen Lars Tomasson Hällsjö Bondedottren Segrid Tomasdotter Lunde
1824-10-31
Dräng. Thor Nilsson Rude Pig. Segrid Cathrina Israelsdotter Wattjom
1824-10-31
Dräng Carl Gustaf Stålberg
Pig. Brita Eriksdotter Wii
1824-11-19
Bond. Enklingen Anders Pehrsson Klingsta Pigan Brita Christina Wikström Klingsta
1824-11-28
Torp. Pehr Henriksson Myssjön Pigan Märta Svensdotter Rännö
1824-12-05
Dräng. Abraham Olofsson
Pigan Sophia Vester Runswik
1824-12-10
Drängen Anders Swensson Runswik Enkan Sigrid Eriksdotter Runswik
1824-12-26
Dräng. Johan Johansson Rude Torpare Enkan Ingebor Tomasdotter Rude
1825-01-02
Torpar. Simon Olofsson Björklund Rännö Pigan Ulrika Hansdotter Rännö
1825-04-04
Drängen Gabriel Olofsson Stöde och Wigge Pigan Brita Olofsdotter Hällsjö
1825-05-23
Ordinarie Krono Båtsmannen Anders Runsvik Lilldelje Pigan Sara Svensdotter Lilldelje
1825-06-12
Dräng. Pehr Pehrsson Blomgren Wifsta Pigan Christina Cathrina Rudin Wifsta
1825-06-12
Dräng Johan Malmdin Wifsta Bondedottren Elisabeth Pehrsdotter Wifsta
1825-06-15
Bondeson Gudmund Gudmunsson Rännö Torpare Dottren Segrid Henriksdotter Rännö
1825-06-29
Dräng. Erik Olsson Matforss Sågverk Torpare Dottren Christina Margareta Olofsdotter Åsta
1825-07-03
Bondesonen Pehr Pehrsson Halén Wattjom Pigan Anna Cajsa Pehrsdotter Selånger och Söderåsen
1825-10-07
Bond. Erik Pehrsson Njurunda och Bjusta Enkan Brita Pehrsdotter Myssjön
1825-10-21
Socken Smeden Olof Tunberg Runsvik Enkan Märta Johansdotter Lilldelje
1825-10-22
Bonden Abraham Nilsson Runsvik Bonde Dottr. Segrid Ersdotter Attmar
1825-10-23
Socken Scholmästaren Olof Forssvall Wifsta Torpare Dottr. Sigrid Johansdotter Wifsta
1825
Dräng. Henrik Nilsson Allsta, ifr. Attmar Torpare Dottren Anna Greta Larsdotter Tunbyn
1825
Torp. Henrik Svensson Attmar och Sörfors Pig. Brita Henriksdotter Rännö, ifrån Attmar
1825-10-28
Nämndemans Sonen Abraham Olofsson Åsta Bondedottren Brita Lena Larsdotter Skallböle
1825
Torparen Maths Jonsson Attmar och Söderforss Kyrkoväktare Dottr. Anna Brita Pehrsdotter Öhn
1825-11-26
SågKarlen Pehr Svensson Holm
Pig. Ingrid Magdalena Olofsdotter Matforss Sågv.
1826-05-08
Bondeson Abraham Pehrsson Tunbyn Bonded:r Christina Nordin Klingsta
1826-05-28
Torparen Jonas Hansson Walknut Skön Pigan Märta Johansdotter Wii
1826-06-04
Bonden Enkling. Pehr Pehrsson Allsta Pigan Cathrina Sjödin Allsta
1826-06-11
Torp. Enklingen Mårten Jonsson Tunbyn Bonde Dottren Anna Brita Sundell Njurunda och Sohlberg
1826-06-25
Torparen Lars Nilsson Rude Pigan Christina Pehrsdotter Wattjom
1826-10-15
Socken Skrädd. O. Tungren Rännö Pigan Cathrina Larsdotter Rännö
1826-10-17
Bondesonen Nils Nilsson Skjöle Nämndemans dottern Sophia Olofsdotter Åsta
1826-10-27
Bondesonen Olof Nilsson Rännö Bonde D:r Märta Stina Nilsdotter Selånger och Granlo
1826-10-29
Dräng. Erik Jonsson Ängjom Pigan Greta Lisa Pehrsdotter Wattjom
1826-10-29
Nämndemans Sonen Johan Olofsson Åsta Pigan Christina Brita Bjelkström Torp
1826-11-10
Torpare Sonen Joh. Norstrand Attmar och Harf Bonde Dottr. Ingrid Cajsa Pehrsdotter Allsta
1826-11-12
Inhyses Anders Hedlund Njurunda och Häljom Båtsmans Dottren Brita Olsdotter Målberg Tunbyn
1826-12-03
Inhysesmannen Pehr Olof Byman Rännö Enkan Karin Skalin Rännö
1826-12-10
Socken Skräddaren Isak Bergström
Bonde dottren Sigrid Olsdotter Wärsta
1827-04-16
Sågarbetaren Olof Pehrsson Hemgrafvens Sågverk i Stöde Pig. Anna Greta Tomasdotter Hällsjö
1827-06-04
Bond. Olof Abrahamsson Wiklund Wii Bonde Dottren Anna Brita Olofsdotter Klingsta
1827-06-04
Bondesonen Pehr Jacobsson Rännö Torpare Dottren Anna Olofsdotter Hudiksvall o. Idnor
1827-06-10
Torpare Sonen Simon Isaksson Rännö Torpare Dottren Märta Jansdotter Klingsta
1827-07-15
Sågkarlen Johan Gerdberg Matforssen Enkan Sara Cathrina Pehrsdotter Rude
1827-10-12
Bonden Hindrik Ersson Ålén Selånger och Åsen Bondedottren Enkan Ingri Ersdotter Ängjom
1827-10-21
Sågkarlen Jon Jonsson Matforss Bond D:r Lisa Johansdotter Skjöle
1827-10-28
Socken Skomakaren Nils Allberg Allsta Bonde Dottren Juliana Andersdotter Bergom, ifr. Stöde och Nedansjö
1827-11-01
Bondesonen Pehr Olsson Forss Bonde D:r Greta Catrina Abrahamsdotter Attmar och Söderforss
1827-11-04
Torpare sonen Olof Ersson Sättna Torpare Dottren Greta Märta Olofsdotter Rännö
1827-11-06
Bonden Gulick Gudmundsson Lunde Bonde D:r Elisabeth Olofsdotter Attmar och Specksta
1827
Drängen Henrik Isaksson
Pigan Sigrid Johansdotter Sundsvall
1827-11-13
Bond. Maths Olsson Rännö Bond.Dottren Cecilia Andersdotter Rännö
1827-11-16
Bonden Lars Johansson Härstad och Skön BondeDottn Cajsa Stina Olsdotter Skjöle
1827-11-23
Torp. Enkl. Erik Olofsson Svanäng Inspectors Forssgrens piga Helena Pehrsdotter Matforss, född i Torp
1828-06-01
TorpareSonen Olof Martin Dalman Klingsta Torpare Enkan Anna Brita Sundell Tunbyn
1828-07-20
Enkl. F. Bonden Nils Olofsson Rännö Bonde Enkan Rachel Gullichsdotter Rännö
1828-08-17
Förvaltaren Carl Fredr. Cornell Matforss Enke Fru Sara Engblom född Rodling Ängjom
1828-10-21
Bonden Erik Nilsson Wifsta Bonde Dottren Christina Andersdotter Forss
1828-10-31
Bondesonen Erik Ersson Söderlund Ängjom Bonde D:n Cajsa Märta Eriksdotter Åhlén Selånger och Söderåsen
1828-11-11
Bondesonen Hemmans Tillträdaren Nils Andersson Rännö Bonde D:n Anna Cathrina Pehrsdotter Myssjön
1828-11-11
Bonden Hans Ersson Ön Bonde D:n Segrid Hansdotter Attm. och Specksta
1828-11-16
Bondesonen Pehr Johansson Rännö Bonde D:n Brita Ersdotter Ön
1828-11-21
Dräng. Olof Olofsson Blomberg Njurunda Torpare D:n Anna Cajsa Johansdotter Tungren Allsta
1828-11-30
Drängen Jon Aron Sjögren Skjöle Pig. Cathrina Johansdotter Torp
1829-06-08
Bonden Pål Johansson Skjöle Torpare Dottren Greta Olsdotter Rude
1829-07-05
Torparen Erik Ersson Forss Bonde Dottren Brita Johansdotter Österdelje
1829-07-05
Torparen Johan Larsson Skallböle Torpare Dottren Ingrid Nilsdotter Målsta
1829-10-11
Drängen Jonas Hansson Hällsjö Pigan Ingrid Märtha Hansdotter Hällsjö
1829-10-25
Drängen Erik Gustaf Lindström Hällsjö Pigan Brita Ersdotter Sundswall
1829-10-26
Bondesonen Johan Johansson Borgen Torpare Dottren Sara Margreta Nilsdotter Sellgren Selånger och Rasåsen
1829-10-30
Bonden Johan Johansson Österdelje Bonde Dottren Brita Linderborg Bergom
1829-10-30
Bondesonen Anders Andersson Attmar och Söderäng Bonde Dottren Christina Mårtensdotter Forss
1829-11-01
Drängen Mathias Jonsson Ön Pigan Eva Cajsa Swensdotter Ön
1829-11-01
Drängen Mathias Pehrsson Runswik Pigan Anna Lisa Johansdotter Runswik
1829-11-15
Krono Båtsmannen Lars Erik Bill
Bonde Dottren Cathrina Jonsdotter Rännö
1829-12-27
Drängen Nils Anton Selahn Skallböle Torpare Dottren Sara Tunholm Wattjom
1830-01-31
Sågkarlen Jöns Olsson Matforss Sågwerk Pigan Maria Christina Qvist Matforss Sågwerk
1830-03-14
Drängen Jöns Malmdin Tunbyn Bonde Dottren Anna Olofsdotter Tunbyn
1830-05-31
Bonden Nils Olsson Forss Torpare Dottren Sara Stina Söderberg Lilldelje
1830-07-01
Bagaren J. O. Skog Sundsvall Nämndemansdottren Märta Brita Allgren Allsta
1830-07-11
Bondesonen Pehr O. Enarsson Klingsta Pig. Cathrina Christina Eriksdotter Klingsta
1830-07-18
Drängen Abraham Pehrsson Målsta Pigan Märta Johansdotter Forss
1830-08-29
Socken Skräddaren Anders Lindgren Målsta Lapp Enkan Anna Margreta Andersdotter Stördahlen i Norige
1830-10-08
Bondesonen Swen Andersson Forss Bondedottren Cajsa Greta Johansdotter Åsta
1830-10-09
Bondes. Pehr Mårtensson Målsta Bonde D:rn Ingrid Göransdotter Grafström Rännö
1830-10-31
Drängen Per Tomasson Hällsjö Pigan Brita Stina Hansdotter Hällsjö
1830-10-31
Torparen Martin Olsson Njurunda och Hälljom Båtsmansdottren Anna Lisa Målberg Tunbyn
1830-11-21
Torparen Michel Michelsson Rude Bondedottren Märta Christina Jacobsdotter Allsta
1830-12-05
Torparen Joh. Er. Nordström Hässjö Torparedottren Segrid Greta Dahlbom Klingsta
1831-04-04
Enklingen, Sågkarlen Olof Pehrsson Matforss Pigan Anna Olofsdotter Wattjom
1831-05-01
Drängen Nils Halén Skallböle Torparedottren Rachel Ersdotter Allsta
1831-05-15
Drängen Er. Jacob Enarsson
Pigan Cathrina Thomasdotter Allsta
1831-05-27
Dräng. Pehr Pehrsson Klingsta Bondedottren Brita Cathrina Andersdotter Tunbyn
1831-06-05
Drängen Jonas Samuelsson Ängjom Pigan Märta Stina Hillerström Prostgården
1831-06-20
Enklingen Torparen Olof Olsson Åsta Pigan Märta Cajsa Halén Myssjön
1831-06-24
Socken Skomakaren Henric Sellgren Selånger och Oggesta Torparedottren Segrid Nilsdotter Skjöle
1831-06-24
Drängen Anders Berggren Rännö Bonde Enkan Anna Olofsdotter
1831-10-04 1831-09-11 Bonden Enkl. Maths Andersson Hällsjö Bonde Dottren Christina Mårtensdotter Målsta
1831-10-14 1831-09-18 Drängen Pehr Unosson Hällsjö Bondedottren Juliana Olsdotter Hällsjö
1831-10-09 1831-09-18 Bonden Jöns Ersson Forss Torparedottren Ingrid Cathrina Olsdotter Rännö
1831-10-23
Socken Skomakar Alexander Thun Öhn Bondedottren Christina Magdalena Mårtensdotter Öhn
1831-10-25
Bond. Thomas Ersson Berg Bonded:n Stina Nilsdotter Bällsta
1831-10-25
Bond. Erik Ersson Skjöle Bondedottren Cathrina Pehrsdotter Wifsta
1831-10-30
Drängen Anders Jonsson Rännö Pigan Torpare d:n Anna Isaksdotter Rännö
1831-10-30
Bonden Olof Pehrsson Wifsta Pig. Greta Cecilia Olofsdotter Wifsta
1831-11-01
Drängen Pehr Abrahamsson Wattjom Bonde Dottren Märta Brita Johansdotter Wattjom
1831-11-06
Torp. Erik Pett. Mårtensson Wifsta Pig. Sigrid Svensdotter Borgen
1831-11-06
Båtsman. Anders Målberg Allsta Bonde D:n Sigrid Cathrina Hansdotter Rude
1831-11-06
Dräng. Johan Danielsson Wifsta Pig. Anna Nilsdotter Wifsta
1831-11-06
Dräng. Erik Ersson Sättna och Löfsätt Pig. Lisa Pehrsdotter Wattjom
1832-01-13
Inhysesmannen Erik Olsson Skjöle Pigan Ingrid Olofsdotter Hällsjö
1832-06-15
Bondesonen Lars Andreas Lindeborg Bergom Bondedottren Märta Cajsa Olsdotter Rännö
1832-10-26
Drängen Henrik Johansson Wattjom Pigan Margreta Ersdotter Wattjom
1832-10-28
Drängen Matts Johansson
Pigan Brita Danielsdotter Prostgården
1832-10-28
Dagswerkskarlen Jonas Westberg Sundsvall Pig. Juliana Michelsdotter Hällsjö
1832-10-30
Bond. Anders Nilsson Runsvik Bonde D:n Brita Cathrina Pehrsdotter Wattjom
1832-10-30
Bondesonen Michel Mårtensson Målsta Bonde D:n Märta Pehrsdotter Attmar o. Karläng
1832-11-04
Socken Skräddaren Pehr Pehrsson Rännö Pigan Anna Stina Olsdotter Rännö
1832-11-04
Torparen Olof Pehrsson Österdelje Pigan Margreta Pehrsdotter Österdelje
1832-11-09
Bonden Gustaf Jacobsson Allsta Bonde D:n Cathrina Pehrsdotter Attmar och Harf
1832-12-18
Bond: Jonas Hansson Rödningsböle Bonde Dottren Greta Märta Nilsdotter Sillje
1832-12-18
Torp. Olof Olsson Rännö Pig. Cajsa Brita Näslund Rännö
1832-12-18
Dreng. Olof Michelsson Kjellman Lunde Bonde Dottren Märta Brita Nilsdotter Lunde
1832-12-18
Sågdreng. Andreas Höglund Matfors Pigan Brita Cajsa Parment Ängjom
1832-12-25
Torp: Per Olsson Ön Båtsmans Enkan Margreta Tomasdotter Tunholm
1833-01-04
Nämndemannen och Socken Skrifvaren Enkl. Olof Abrahamsson Åsta Torpare Enkan Maja Helena Forssberg Åsta
1833-05-17 1833-03-02 Bokhållaren Johan Mathias Svedmark Matforss Mamsell Hedvig Mathilda Wiklund
1833-05-27 1833-05-12 Krono Båtsmannen Carl Fredr. Tunholm Österdelje Pigan Cathrina Christina Olsdotter Rännö
1833-06-30
Torparen Thomas Johansson Lundberg Berg Pigan Maja Stina Imberg Galtström
1833-10-20 1833-09-22 Dräng. Joh. Tomasson Bällsta Torpare Enkan Sara Greta Jonsdotter Selånger o. Qvarnsätt
1833-10-29
Bondesonen Anders Ersson Kläpp Bonde D:n Ingrid Nilsdotter Bällsta
1833-11-01
Dräng. Lars Ol. Sjödin
Pig. Brita Stina Hansdotter Skjöle
1833-11-05
Torparen Per Johansson Borgen Bonde Dottren Sigrid Lisa Nilsdotter Berge
1833-11-03
Bonden Per Nilsson Runsvik Bonde Dottren Emerentia Jacobsdotter Runsvik
1833-11-10
Sågkarlen Per Mattsson
Pig. Stina Johansdotter Matforss
1833-11-17
F. Torpar. Enklingen Daniel Persson Wifsta Gaml. Pigan Margreta Hansdotter Attmar och Vesterböle
1833-11-17
Drängen Hans Hansson Rude Torpare Enkan Sara Cathrina Pehrsdotter Rude
1833-11-17
Drängen Grels Pehrsson Skjöle Pigan Greta Stina Hansdotter Rude
1834-01-05
Drängen Nils Isaksson Solin Njurunda o. Svartvik Pigan Ingeborg Nilsdotter Njurunda o Svartvik
1834-01-19
Drängen Sven Isaksson Wii Pig. Ingrid Märta Larsdotter Wii
1834-02-21
Sjömannen Nils Bergström
Jungfru Anna Brita Löfberg Sundsvall
1834-03-24
Drängen Kristoffer Larsson Bräcke och Bensjö Pig. Anna Unosdotter Hällsjö
1834-06-01
Torparen Henrik Johansson Allsta Pig. Christina Mårtensdotter Wifsta
1834-06-24
Kyrkovärds Sonen Carl Henrik Henriksson Wattjom Bonde Dottren Engela Mårtensdotter Målsta
1834-10-19
Dräng. O. Hemmanstillträdaren Lars Olofsson Lilldelje Bondedottren Brita Cajsa Larsdotter Bällsta
1834-10-26
Sågarbetaren och blifvande Torparen Grels Pehrsson Rännö Pig. Ingrid M. Hansdotter Målsta
1834-10-29 1834 Nämndem. Sonen Anders Allgren Allsta Bonde Dottr. Cajsa Stina Andersdotter Allsta
1834-11-09
Dräng. Israël Olofsson Björklund
Enkan Märta Persdotter Rännö
1835-03-03 1835-02-08 Bondes. Olof Martin Jonsson Skjöle Bonde Dottr. Brita Catrina Jonsdotter Runsvik
1835-03-15
Dräng. Olof Larsson Forss Hassela i Norra Helsingland och Norrbäck Pigan Christina Hansdotter Borgen
1835-03-25
Bonden Michael Nilsson Nedansjö Bond. Dottr. Märta Stina Ersdotter Berg
1835-07-19 1835-06-__ TorpareSonen Per Svedlund Sundsvalls församling och Sidsjö Torpare Dottren Catrina Dahlbom Klingsta
1835-08-02
Dräng. Sågarbetaren Jon Persson Matforss Pig. Brita Christina Bolin Matforss
1835-10-11 1835-09-__ Dräng. Per Persson Målsta Pigan Märta Eriksdotter Wattjom
1835-11-01
Torpar. Per Johansson Åsta Piga Märta Hansdotter Åsta
1835-11-08
Drängen Jonas Olsson Wifsta Pigan Anna Catrina Persdotter Prostgården
1836-04-04 1836-03-27 Sågdrängen Per Johan Bångfeldt Matforss Pig. Anna Brita Persdotter Wattjom
1836-04-05 1836-03-27 Häradsdomare Sonen Henrik Widmark Stöde och Wigge Nämndemans D:n Märta Henriksdotter Wattjom
1836-04-07 1836-03-27 Drängen Jöns Olofsson Myssjön TorpareEnkan Märta Svensdotter Myssjön
1836-06-11 1836-05-22 Sågarbetare Jonas Jonsson Matforss Enkan Brita Olofsdotter Rude
1836-06-21 1836-06-05 Bondesonen Michael Nilsson Svanäng Pigan Sigrid Cajsa Lindbom Wifsta
1836-06-24 1836-06-12 Arbetaren Enkl. Per Markström Njurunda och Svartvik Pig. Märta Tomasdotter Klingsta
1836-06-24 1836-06-19 Drängen Jonas Löfblad Bällsta Pigan Catharina Nilsdotter Wärsta
1836-06-24
Torparen Mathias Nilsson Skjöle Bondedottren Ingrid Ersdotter Harf i Attmar
1836-11-13 1836-11-06 Sågkarlen Erik Petter Bolin Matfors Pigan Anna Sofia Uddbom Skjöle
1836-11-13 1836-11-06 Sågkarl. Pehr Ersson Matfors Pig. Wendela Brita Larsdotter Skjöle
1836-12-30 1836-11-13 Bonden Abram Persson Allsta Pigan Carolina Lindberg
1837-02-26
Skomakare Gesällen Abraham Åslund Sundsvall Bondedottren Anna Lisa Johansdotter Bergom
1837-06-24 1837 Dr. Olof Olsson Delje Torp. Dottren Brita Jonsdotter Delje
1837-06-25 1837 Dr. Michael Nilsson Klingsta
Cajsa Lisa Pehrsdotter
1837-08-24 1837-08-13 Organisten
Bergom Mams. Mar. Örbom
1837-08-27 1837-08-27 Eng. Smed. James Houlder
Pig. Anna Märta Strömmer
1837-10-01 1837-08-27 Smedsd:n Anders Åström
Pig. Anna Wikforss
1837-10-22 1837-10-15 Sågdr. Anders Åsman

Brita Lisa Olsdotter
1837-11-03 1837-10-15 Enkem. Jonas Ljusberg Skön
Rachel Johansdotter
1837-11-05 1837-10-29 Dr. Gustaf Örbom

Johanna Kjellström
1837-11-05 1837-10-29
Nils Andersson Fors
Greta Cajsa Olsdotter
1837-11-12 1837-11-05 Sågk. Nils Pehrsson
BondeEnk. Anna Olofsdotter Rännö
1837-11-12 1837-10-29
Erik Joh. Pehrsson

Anna Cajsa Olsdotter Åsta
1837-11-26 1837-11-12 Båtsm. Joh. A. Borg

Ingrid Ersdotter Wifsta
1838-04-16 1838-02-25 Smältsm. L. G. Lindberg
Pig. M. L. Lindgren Matforss
1838-05-24 1838-04-29 Torp. Nils Christoffersson Wigge
Anna Greta Gulliksdotter Delje
1838-07-24 1838-06-24 Dr. Johan Andersson Skjöle Pig. Stina Larsdotter Wattiom
1838-07-15 1838-06-16 Bond. Olof Michelsson Nordwall Njurunda Bondedottr. Cathr. Olsdotter Tunbyn
1838-07-08 1838-06-02 Torp. Grels Jonsson Rännö
Cecilia Hansdotter Tunbyn
1838-07-29 1838-07-22 Byskr. Nils Nordlöf Klingsta
Christina Hansdotter Tunbyn
1838-10-17 1838-10-07 Bruks Byggm. P. C. Dahlberg
Mams. Hilda Gustava Arbman Matforss
1838-10-21 1838-10-07 Dr. Joh. Pett. Johansson Hällsjö
Ingrid Cajsa Ersdotter Hällsjö
1838-10-21 1838-09-30 Bond. Erik Nilsson Allsta Bonded. Greta Cajsa Nordin Klingsta
1838-10-25 1838-10-14 Kyrkv.sonen Erik Andreas [Wattsten] Wattiom
Brita Cecilia Nilsdotter Svanäng
1838-10-28 1838-10-21 Dr. Pehr Simonsson Skallböle Pig Hedvig Catharina Pehrsdotter Vattjom
1838-11-04 1838-10-14 Sågarb. Anders Pehrsson Matfors Pig. Brita Dorothea Ersdotter
1838-11-11 1838-10-28 Bonds. Lars Math. Mårtensson Öhn NämdeM. D. Anna Stina Pehrsdotter Lunde
1838-11-11 1838-10-28 Sågk. Nils Åsman Matforss
Catharina Marg. Bergqvist Rude
1839-06-09 1839-03-31 Dr. Pehr O. Johansson Tunbyn Pigan Cajsa Brita Forsberg Ängjom
1839-06-16 1839-05-26 Smedsdr. Johan Pehrsson Falk Matfors Torp. Dottr. Christina Danielsdotter Rännö
1839-06-20 1839-06-02 Sk. T. Erik Pehrsson Myssjön B. D. Märta Pehrsdotter Åkersta
1839-06-24 1839-06-02 Torp Lars Nordin Tunbyn Pig. Catharina Jonsdotter Målsta
1839-07-21 1839-06-30 T. Gustaf Adolf Åkerberg Wärsta BondeD. Anna Ersdotter Wattiom
1839-11-03 1839-09-29 Smedsdr. Michael Wikforss Matforss Pig. Cajsa Ulrica Lagren Matforss
1839-11-10 1839-10-06 Sockenskr. Isak Löfblad
BondeD. Carin Olsdotter Harf
1839-11-10 1839-10-13 Dr. Erik Jansson Alberg Allsta Torp D. Anna Cajsa Henriksdotter Rude
1839-11-10 1839-10-19 Sågarb. Er. Åslund Matforss
Ingrid Olsdotter Ängjom
1839-11-10 1839-10-19 Dr. Pehr Olof Olsson Målsta Bonde D. Greta Cajsa Pehrsdotter Målsta
1839-11-17 1839-10-27 BondeS. Pehr Harling Skjöle Torp.D. Catharina Nilsdotter Rännö
1839-11-17 1839-10-27 Dr. Pehr Eliasson Rännö T. D. Sara Greta Olsdotter Rännö
1839-12-29 1839-11-17 Smältsm. Johan Lagren Matforss Pig. Anna Jonsdotter Matforss
1839-11-24 1839-11-03 Bondes. Johan Jacob Johansson Öhn Bonded:r Märta Cath. Mårtensdotter Öhn
1840-04-26 1840-04-12 Drängen Johan Lindström Prostgården Pigan Carin Olofsdotter Prostgården
1840-06-24 1840-05-31 Bond. Nils Olof Sjölén Skjöle BondDottr. Märta Laura Lindblom Runsvik
1840-06-24 1840-06-07 Inspectorn Lars Fryckholm Matforss Mamsell Sofia Elis. Arbman Matforss
1840-07-12 1840-06-07 Bond Johan Ericsson Tunbyn Pig. Dorothea Olofsdotter Tunbyn
1840-10-25 1840-10-04 Torp. Pehr Pehrsson Tunbyn BondD:r Engla Pehrsdotter Vifsta
1840-10-25 1840-10-04 Sågk. Nils Matsson Matfors Torp. D:rn Anna Cajsa Nilsdotter Målsta
1840-11-08 1840-10-11 RoteBåtsm. Anders Martin Rönnberg Wii Pig. Ingrid Greta Byström Tunbyn
1840-11-08 1840-10-11 Dräng Nils Olof Hällgren Hällsjö Pig. Anna Carlsdotter Hällsjö
1841-01-03 1840-12-13 Dräng Eric Hansson Åsta Nämndem:s Ek:n Maja Lena Forssberg Åsta
1841-04-12 1841-03-07 Inh. Pehr Hallén Vattjom Enh. Enk:n Ingrid Märta Hansdotter
1841-05-23 1841-04-18 Smeddrängen Jonas Persson Matfors Pig. Märta Ersdotter Forss
1841-10-23 1841-10-03 Torp. Erik Blomqvist Timrå Bonde Enk. Gertrud Pehrsdotter Rude
1841-11-07 1841-10-10 Bondes. Jan Petter Jansson Bergom BondeD. Greta Cajsa Ersdotter Wifsta
1841-10-29 1841-10-10 Mäst.Sm. Jon Andersson Matforss Pig. Magd. Wilh. Groth Matforss
1841-11-07 1841-10-10 Bond. Lars Pehrsson Målsta BondeD. Sigrid Stina Nilsdotter Runsvik
1841-11-06 1841-10-18 Arbet. Lars Erik Nacksten Svartvik TorpD. Lisa Petron. Pehrsdotter Wifsta
1841-11-20 1841-10-24 Sågk. Isak Jonsson Matforss BondeEnk. Cajsa M. Ålén Ängjom
1841-11-27 1841-10-24 Båtsm. Joh. Jacob Lund Österdelje Pig. Anna Lisa Nilsdotter Österdelje
1841-11-25 1841-10-24 Dr. Anders Bergius Tuna Prestgård SmedD. Cajsa Greta Sellström Öhn
1842-06-11 1842-05-15 Dr. Erik Joh. Målberg Öhn Torp.D. Ingrid Greta Hamrin Rännö
1842-06-26 1842-05-24 BondeS. Olof Olsson Klingsta BondeD. Greta Cajsa Larsdotter Klingsta
1842-07-08 1842-06-12 College Scholæ Theol. Cand Lars Fr. Weinberg Jämtl. Mams. Carolina S. Backman
1842-07-25
Dr. Jon Andersson
Torp. Enkan Sigrid Johansdotter Forswall Wifsta
1842-08-28 1842-07-31 Dr. Jonas Andersson Berg Pig. Sofia Löfblad Berg
1842-10-16 1842-09-25 Dr. Pehr Palm Matfors Enk. Greta Cajsa Olsdotter Matfors
1842-10-14
Dr. Carl Henrik Olsson Matfors Pig. Engla Brita Henriksdotter Ängjom
1842
Torp. Olof Hamrin Bällsta Bonded. Brita Maria Olsdotter Rännö
1842-11-20 1842-10-16 Bondes. Olof Nilsson Wifsta Bonde Enk. Brita Nilsdotter Borgen
1842-11-12 1842-10-23 Dr. Erik Olsson Rännö Pig. Ingrid Cajsa Jonsdotter Skjöle
1842-12-26 1842-11-05 Smeddr. Carl Olof Gissberg Matfors Bonded. Cajsa Ulrica Rudholm Rude
1842-12-17 1842-11-13 Dr. Nils Pett. Hansson Runsvik Torp.D. Märta Stina Ekberg Wii
1843-04-17 1843-03-26 Sågk. Olof Jacobsson Matfors Torp. Dottr. Anna Stina Jonsdotter