Vigselregister Tuna C:4
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1843-04-17 1843-03-26 Sågk. Olof Jacobsson Matfors Torp. D. Anna Stina Jonsdotter
1843-06-16 1843-05-26 Bonds. Jonas Pehrsson Wifsta BondD. Märta Cajsa Gulliksdotter Skjöle
1843-06-25 1843-06-03 Dr. Jöns Pehrsson Allsta Pig. Greta Lisa Jonsdotter Allsta
1843-06-28 1843-06-03 Torp. Enkl. Mårten Abrahamsson Nedansjö TorpD. Cajsa Stina Hällgren
1843-10-08 1843-09-17 Mästsv. A. P. Blomquist Matfors Pig. Gustava Lindgren Matfors
1843-10-20 1843-09-17 Torp. Pehr Andersson Norrlindsjö Pig. Brita Nilsdotter Fors
1843-10-24 1843-09-24 Torp. Olof Hulinder Hällsjö Torp.D. Cathrina Andersdotter Hällsjö
1843-10-31 1843-09-24 Bond Nils Tunell Tunbyn BondeD. Sara Lisa Söder Bergom
1843-10-15 1843-09-24 Torp Carl Jernberg Håf af Selånger TorpD. Ingrid Märta Olsdotter Rude
1843-10-22 1843-09-24 Koldr. Erik Winge Matfors Pig. Maria Johanna Groth Matfors
1843-10-29 1843-10-01 Torp. Nils Jonas Mikelsson Rännö BondeD. Anna Lena Hansdotter Rännö
1843-10-29 1843-10-08 Dr. Anders Elfström Matfors Pig. Ingeborg Nilsdotter Rännö
1843-11-05 1843-10-08 Dr. Lars Er. Ekberg Rännö Pig Cecilia Wrång Rännö
1843-11-12 1843-10-14 Dr. Jon P. Larsson Åkersta Torp. D. Märta Brita Hamrin Bällsta
1843-11-12 1843-10-14 Dr. Johan Johansson Åsta Torp. D. Ingr. Märta Olsdotter Rännö
1843-11-27 1843-10-20 Bondes. Erik Jonsson Mellangård Torp. Enk. Anna Larsdotter Berg
1843-11-28 1843-10-21 BondeS. Pehr Knutsson Tunbyn Torp. D. Marg. Magd. Jansdotter Wii

1844-03-24 Dr. Abram Fredr. Granqvist
Pig. Anna Brita Nilsdotter Rännö
1844-06-16 1844-05-12 Sågk. Anders Ersson Matfors TorpareEnkan Greta Märta Olsdotter Rännö
1844-06-24 1844-05-26 Bruksarbetaren Tobias Flemström Matfors Pig Maria Charlotta Ekberg Lilldelje
1844-11-03 1844-10-05 Torparen Johan Jonsson Harf i Attmar Bondedottren Brita Jonsdotter Rännö
1844-11-05 1844-10-05 Bondesonen Nils Petter Nilsson Wifsta Bondedottr. Christ. Cathrin Nilsdotter Klingsta
1844-11-10 1844-10-13 Drängen Sven Mårtensson Wärsta Pig. Sara Brita Lindström Wärsta
1844-11-17 1844-10-20 Drängen Johannes Olofsson Wattjom Pig. Albertina Larsdotter Wattjom

1844-11-10 SpikSmedsDräng Carl Lögdqvist Matforss Pig. Christina Ekenberg Matforss
1844-12-27 1844-11-24 D:r Johan Tunell Wattjom Pig. Lisa Stina Olsdotter Wattjom
1845-02-02 1845-01-12 Blifvande Bonden Carl Peter Englund Thunbyn Bondedottren Anna Greta Knutsdotter Thunbyn

1845-05-11 Arbetskarlen And. Petter Stark Wifsta Warf Smed Dottr. Ingrid Märta Bolin Matfors
1845-06-20 1845-06-01 Bond. Enkem. Carl Henrik Henriksson Wattjom Bond Enk. Greta Vendela Henriksdotter Wigge
1845-06-22 1845-05-25 BondeS. And. P. Hammarton Lilldelje
Greta Norberg Lilldelje
1845-07-07 1845-05-31 Bondes. Olof P. Björklund Rännö Bonded. Brita Olsdotter Allsta
1845-09-23 1845-08-24 S. M. Adjunct. Eric Hägglöf
Jungfru Joh. Sofia Broström
1845-10-05 1845-09-14 Skinberedare Carl Gust. Söderström Bergom Båtsm:sd:r Cajsa Bill Delje
1845-10-17 1845-09-14 Torp. Erik Nilsson Kålsta Torp.D. Greta Norberg Delje
1845-10-18 1845-09-14 Enkl. Bond. Sven Jonsson Bergom Pig. Anna Lisa Bergius
1845-10-19 1845-09-28 Bond. Paulus Ersson Klingsta Bonded. Ingeborg Mathilda Ersdotter Klingsta
1845-11-09 1845-10-05 Inh. Per Simonsson Wattiom Pig. Carin Ersdotter Wattiom
1845-11-16 1845-10-31 Bondes. Jöns Hansson Tunbyn Torp. Dottr. Anna Cajsa Larsdotter
1846-05-03 1846-03-14 Sockenskomak. Hans Er. Hansson Fors
Anna Märta Jonsdotter Rennö
1846-06-21 1846-05-24 Dräng Per Danielsson Wii o Alnön Bonded. Ingr. Cajsa Jansdotter Klingsta
1846-07-09 1846-06-14 Bond. Per Abrah. Allgren Allsta Bonded. Christina Olsdotter Allsta
1846-07-12 1846-06-14 B. Jacob Ersson Wifsta Bonded. Brita Cajsa Knutsdotter Tunbyn

1846-08-06 Bondes. Jacob Ersson Sjödin Myssjön Pig. Sara Magdalena Ersdotter Njurunda o Solberg
1846-11-01 1846-10-14 Bondes. Olof Martin Tungren Wii Bonded. Märta Stina Knutsdotter Tunbyn
1846-11-08 1846-10-10 Dr. Olof Hansson Hassela Torpare Enkan Brita Ersdotter Wärsta
1846-11-07 1846-10-17 Mästersv. Johannes Sundberg Matfors Pigan Anna Åstrand Matfors

1846-12-19 BondeS. Per Persson Wigge Bondedottr. Märta Persdotter Wifsta
1847-01-17 1846-12-28 Dr. Jon Olsson Falk Tunbyn Torpare Enkan Anna Olsdotter Malmdin
1847-04-05 1847-02-07 Sockneskrädd. Jonas Belin Hässjö TorpareD. Sara Brita Hallberg Wattiom
1847-04-05 1847-03-14 Drängen Jöns Nilsson Tuna Prostgård Pig. Stina Märta Nilsdotter Borgen
1847-04-25 1847-04-03 Bondes. Anders Nilsson Wifsta Bonded. Märta Lena Persdotter Målsta
1847-12-04 1847-10-24 Brädgårdsdräng Jöns Olof Tallström Sundswall Pigan Brita Cajsa Pehrsdotter Klingsta
1847-11-14 1847-10-24 Sågdr. Olof Nordlund Matfors Pig. Greta Lena Ersdotter Matfors
1847-11-14 1847-10-24 Arbetskarlen Anders Andersson Svartvik Bonde Dtrn Stina Cajsa Pehrsdotter Klingsta
1847-11-14 1847-10-24 Arbetsk. Eric Adolf Lundsten Swartwik Pig Greta Larsdotter Dunderborg Prestgården
1848-01-02 1847-11-21 Torp Enkl. Jonas Olofsson Öster Delje Pig Greta Nilsdotter Öster Delje
1848-01-23 1848-01-02 Drängen Petter Adolf Borgström Tuna Prostgård Pig Märta Sofia Abramsdotter Runsvik
1848-06-23 1848-05-21 Torp. Pehr Olofsson Röningsböle Pig. Helena Christina Ersdotter
1848-06-30 1848-06-11 Orgelnisten Olof Westin
Bondedttrn Engela Margaretha Jonsdotter Skjöle
1848-07-15 1848-06-25 Torp. Sonen Lars Olof Larsson Torp o. Saxen Pig Brita Christina Henriksdotter Skjöle
1848-10-22 1848-09-24 Mästersv. Nils Johan Borg Matforss Pig. Maria Helena Ersdotter Matforss
1848-10-29 1848-10-01 Bondson. Jonas Olof Bergström Bergom Bonddottr. Stina Lotta Wiklund Lunde
1848-10-29 1848-10-01 Dräng. Nils Petter Berg Rude Torp Dottr. Ingeborg Rakel Henriksdotter Rude
1848-11-12 1848-10-15 Skomak Anders Rönberg Klingsta Pigan Anna Mårtensdotter Öhn
1848-11-26 1848-10-22 Dräng. Carl Fredrik Holmquist Bällsta Pig Stina Larsdotter Bällsta
1848-11-25 1848-10-29 Dräng. Carl Olofsson Åkersta Bond. Enk. Greta Jonsdotter Tunbyn
1848-11-26 1848-11-05 Torparen Eric Jansson Wallnäs Bond. Enkan Brita Cajsa Persdotter Runsvik
1848-12-03 1848-11-11 Skatte Torp. Olof Nilsson Rasåsen Pigan Sara Greta Persdotter Klingsta
1848-12-29 1848-11-26 Bonden Per Andersson Klingsta BondeD. Märta Brita Ersdotter Klingsta

1849-02-10 Sågarbetaren Eric Bång Matfors Pigan Anna Brita Matsdotter Fors

1849-03-11 Timmermannen P. E. Svedberg Sundsv. Bondedtr. Brita Cajsa Svedlund Wifsta
1849-06-03 1849-03-18 Skräddaren Joh. Hallberg
Bdtr. A. C. Jacobsdotter Ö Delje
1849-06-16 1849-05-13 Dr Sven Petter Andersson Öster Delje Bondedtr. Ingrid Märta Jansdotter Bergom

1849-05-13 SkatteBonden Maths Carlsson Gräfte Bondedtr. Anna Märta Tunberg
1849-06-15 1849-05-20 Bondes. Anders Niklas Gulliksson Skjöle Bondedtr. Märta Brita Bergström Wärsta

1849-05-28 SkatteTorp. Olof Larsson1849-06-24
Målaren P. A. Hiller
Bondedtr. Lena Larsdotter Wärsta
1849-06-24 1849-06-03 Klensmeden C. A. Bolin Matfors Pig Juliana Jönsdotter Matfors
1849-07-01 1849-06-03 Dräng. Anders Tunström Klingsta Torp Dtr Stina Cajsa Andersdotter Allsta

1849-06-03 Torp. Olof Nilsson Knäfland Pig. Anna Stina Landin Åsta
1849-07-01 1849-06-10 Enklingen Bruksarbet. Clas Gode Sörfors Pig. Cajsa Brita Olsdotter Wifsta
1849-07-29 1849-07-08 Sågkarl. Sven Ekenberg Matfors Pig Greta Lisa Johansdotter Skjöle
1849-08-29 1849-07-29 Koldr. L. G. Sundberg Matfors ?ägkarlsdtren Cajsa Lisa Lindgren Matfors
1849-11-04 1849-10-07 TorpSonen Nils Jonsson Wifsta Bondottr. Ingri Märta Persdotter Klingsta
1849-12-16 1849-10-20 Statdr. Olof Olofsson Sjöbom Wii Pig Maria Helena Åberg Wii
1849-12-07 1849-11-04 Torp Pehr Nilsson Berge Torp Dtr Sara Cajsa Ersdotter Allsta
1850-01-06 1849-12-18 Bond. Eric Ersson Tunbyn Torp. Dtr. Christina Johanna Olsdotter Njurunda
1850-02-02 1849-12-30 Dr. Lars Petter Burman
Torp Enkan Brita Sandberg Wifsta

1850-03-10 Dr. Johan Larsson Rännö Pig. Brita Cajsa Ström Rännö
1850-06-13 1850-05-19 Sågkarl. Simon Olsson Matfors Mamsell Inga Carolina Röström Wattjom
1850-06-22 1850-06-02 Bond. Johan Gullrik Jacobsson Rännö Bond Dtr Stina Greta Jonsdotter
1850-06-20
Bonde Son Olof Ersson Skallböle Bonde D. Brita Lisa Olsdotter Skjöle
1850-07-14 1850-06-16 Torp. Anders Andersson Dalberg Allsta Torp Dtr Märta Brita Göransdotter Tunbyn
1850-07-09 1850-06-23 Sågförvaltaren Carl Elis Winge Ljustorp Mamsell Maria Petronella Åslund Åkersta
1850-11-27 1850-09-29 Torp. Olof Olofsson Lilldelje Bondedtr Märta Thoresdotter Berg
1850-10-27 1850-10-06 Statdr Nils Olof Hinriksson Prestgården Torp. Dtr Clara Sjödin Wattjom
1850-11-11 1850-10-13 F Tingswaktmästaren Enkl. Eric Forslund
Pig Ingrid Cajsa Nilsdotter Bergom
1850-11-17 1850-10-20 Bondesonen Nils Larsson Selånger Torp. Dtr Brita Stina Berglund Tunbyn
1850-11-17 1850-10-13 Torp. Jacob Jonas Jacobsson Allsta Torparedtr Wendela Cathrina Hinriksdotter
1850-11-18 1850-10-20 Bondesonen Olof Hansson Backlund Öhn Bondedtr Catharina Juliana Hansdotter Öhn
1850-11-16 1850-10-20 Bond. Pehr Olof Andersson Wattjom Pig Märta Stina Ersdotter Målsta
1850-12-01 1850-11-03 Manufakturisten Erik Hörnlund Matfors Pig Anna Lisa Ersdotter Matfors
1850-12-26 1850-11-10 Dräng Johan Petter Renström Wifsta Pig Brita Pehrsdotter Wifsta
1850-12-08 1850-11-10 Inhys. Enklingen Pehr Simonsson Wattjom Pig Anna Charlotta Sandholm Skjöle
1850-12-16 1850-11-24 Dr. Eric Ersson Wifsta Pig Cajsa Greta Mathsdotter Allsta
1851-04-03 1851-03-09 BondeSonen Simon Eric Björklund Rännö Torp. Dottren Märta Helena Persdotter Myssjön
1851-06-01 1851-04-20 Drängen Pehr Pehrsson Lilldelje Torp. Dottren Ingeborg Cajsa Ersdotter Fors
1851-05-25 1851-04-27 Skomakaren Johan Abram Allberg Allsta Pigan Stina Andersdotter Hjelte Allsta
1851-06-09 1851-05-04 Spiksmeden Eric Forsberg Matfors Spiksmeds Dottren Christ. Lovisa Hörnlund Matfors

1851-05-18 Kolaren Nils Johansson Attmar o Rude Pigan Cajsa Christina Mathsdotter Skjöle
1851-06-09 1851-05-18 Drängen Eric Andersson Tunbyn Torpare Dottren Anna Stina Göransdotter Tunbyn
1851-06-29 1851-06-01 Torp Sonen Eric Petter Jansson Österdelje Pigan Ingrid Greta Böhlmark Lilldelje
1851-06-24 1851-06-08 Sågförvaltaren Carl August Stenmark Indahl Mamsell Hilda Emelie Fredrique Marie Meijer Öhn

1851-06-08 Artilleristen Jonas Bergman Skjön Pigan Greta Lisa Björn Berg

1851-10-04 Drängen Johan Henrik Runsvik Wattjom Pigan Christina Magnusdotter Wattjom

1851-10-26 Torparen Eric Petter Thomasson Österdelje Båtsmans Dottren Märta Stina Bös Runsvik

1851-10-26 Drängen Jonas Hinrik Larsson Wattjom Pig Cajsa Greta Ersdotter Ängjom

1851-11-02 Drängen Olof Ersson Bällsta
Albertina Vilhelmina Skoglund Bällsta
1852-01-06 1851-12-06 Bondesonen Jonas Martin Gulliksson Skjöle Bondedottren Cajsa Brita Svensdotter Fors

1851-11-02 Drängen Johan Erik Olsson Skedvik Torpare Enk. Maria Christina Persdotter Wii

1852-02-22 Torp. P. O. Wiklander Wii Båtsm:s Dottr. Märta Brita Sund
1852-04-25 1852-04-03 Dr. Olof Henriksson Prestgården Torp. D. Cajsa Lisa Simonsdotter Rännö
1852-06-08 1852-05-09 Bond. Erik Ol. Abramsson Åsta
Anna Märta Tunberg Målsta
1852-06-06 1852-05-09 Dr. Jonas Olof Lundin Wattiom Torp. D. Anna Stina Ersdotter Ängjom

1852-05-22 Skrädd Lars Löfblad Lunde Pigan Cath. Erika Åslund Wattiom
1852-06-14
Sågk. Per Johansson Matforss Pig. Cecilia Nilsdotter Åkersta
1852-06-24 1852-06-06 Dr. Lars Johan Blomquist Lilldelje Torp. Dottr. Märta Brita Olsdotter
1852-07-11 1852-06-20 Bondes. Per Olof Persson Wärsta Torp. Enk. Märta Persdotter Myssjön
1852-08-29 1852-07-25 T. Lars Daniel Åström Delje Pig. Märta Greta Buller Rude

1852-09-19 Torp. Erik Olof Svedberg Westerlo
Cajsa Greta Matsdotter Hällsjö
1852-10-28 1852-10-03 Torp Per Larsson Rännö Pig. Ingrid Lena Olsdotter Rännö
1852-10-21
TorpS. Jonas P. Berggren Berge Pig. Helena Christ. Landforss
1852-11-21 1852-10-10 BondeS. Er. Joh. Wiklund Lunde Pig. Brita Cajsa Persdotter Fors
1852-11-07
T. Mathias Jakob Hullinder Hällsjö Pig. Catharina Hulling
1852-11-07 1852-10-10 Sågk. Per Ersson Matfors Pig. Cajsa Lisa Persdotter Skjöle
1852-11-13 1852-10-17 Dr. Dan. Aug. Dahlström Österdelje Pig. Emilia Constantia Gudin
1852-11-05 1852-10-17 Dräng. Olof Olsson Rännö Pig. Cath. Hansdotter

1852-11-14 Bond. Carl Edw. Wikander Skjöle Pig. Brita Cajsa Jonsdotter Skjöle
1853-03-26 1853-01-15 Enkling. Nils Jonsson Matfors Pig Brita Olsdotter Åsta

1853-04-10 Torp. Pehr Ersson Myssjön Bondedottr. Sara Brita Björklund Rännö
1853-05-16 1853-04-17 Mästarsv Jonas Gustaf Sundberg Matfors Pig. Sofia Catharina Röding Wii
1853-06-04 1853-05-08 Dräng. Lars Petter Hinriksson Åkersta Pig. Christina Erica Ersdotter Matfors

1853-05-22 Mästarsv. L. O. Jernkrok Matfors Torp. Dttr Inga Märta Jonsdotter Matfors
1853-06-18 1853-05-29 Sågkarl. Lars Olsson Matfors Pig Sara Cajsa Hansdotter Skjöle
1853-06-24 1853-05-29 Skolläraren Carl Mathias Källström Källsta Bondedttr Cajsa Greta Lindblom Runsvik
1853-10-09 1853-06-05 Dräng. Jonas Petter Nilsson Öhn Enkan Marta Catharina Mårtensdotter Öhn
1853-11-05 1853-10-16 Drängen Anders Andersson Wikström Selånger Torp. Dttr Catharina Wilhelmsdotter Delje
1853-11-06 1853-10-16 Mjölnaren Johan Fredr. Westerfors Matfors Kolare Dttr Marta Cathar. Grelsdotter Matfors
1853-11-29 1853-10-23 Bondesonen Eric Martin Nilsson Klingsta Torp. Enkan Anna Christina Göransdotter Tunbyn
1853-11-12
Torp. Son. Eric Tunström Lunde Pig Sigrid Cajsa Andersdotter Lunde

1853-11-06 Bonden Anders Johan Andersson Forss Bondedottr. Märta Brita Jacobsdotter Lunde
1854-04-05 1854-03-12 Båtsm. Henrik Henriksson Skjöle Pigan Brita Lena Jonsdotter Skjöle

1854-03-26 BondeS. Lars Abraham Svensson Bergom Pig.. Brita Cathrina Andersdotter Målsta
1854-05-30 1854-04-16 BondeS. Johan Olof Jakobsson Lunde BondeD. Cajsa Lisa Andersdotter Skjöle
1854-06-05 1854-04-30 Sockenskr. Nils Jonas Olsson Rännö Bond.D. Brita Christina Ersdotter Åsta
1854-06-11 1854-04-21 Drängen Paulus Alexand. Rudholm Matfors Bond.D. Ingeborg Lisa And.dotter Wattiom
1854-05-17 1854-05-21 Sågaren Simon Andersson Matfors Pig. Brita Cajsa Olsdotter Skjöle
1854-11-11 1854-05-21 Dr Jonas Peter Walberg Tunbyn Pigan Anna Märta Jonsdotter Tunbyn
1854-06-29 1854-05-28 BondeS. Mathias Petter Gulliksson Skjöle BondeD. Inga Margreta Persdotter Rennö
1854-06-23 1854-06-04 Dr. Jonas Mårtensson LillDelje Pig. Math. Emilia Const.tia Sätterström
1854-09-14 1854-08-06 BondeS. Nils Jonas Björklund Rännö Nämdem:s Dottr. Märta Nilsdotter Rännö
1854-10-29 1854-10-01 Sågk. Erik Olsson Matfors Pig. Lisa Märta Nilsdotter Rännö
1854-10-21 1854-10-01 Dr. Carl Abrah. Andersson Myssjön Pig. Anna Brita Nilsdotter Myssjön
1854-10-29 1854-10-01 Bruksarb. Jonas P. Engblom Matfors Pig. Anna Charlotta Hallén Rennö
1854-10-22 1854-10-01 Sågk. Erik Olsson Åström Matfors Pig. Helena Ersdotter Rännö
1854-10-24 1854-10-01 Sågk. Per Olofsson Söderström Matfors Pig. Christina Hullinder Hällsjö
1854-10-29 1854-10-08 Sågk. Anders Petter Ekberg Matfors Dagsv:sD:n Anna Cajsa Ekenberg Matfors
1854-11-04 1854-10-08 Sågk. Carl Theod. Engström Matfors Pig. Lisa Cajsa Mårtensdotter Fors
1854-11-05 1854-10-08 Sågk. Carl Georg Rudholm Matfors Pig. Cajsa Greta Persdotter Skallböle
1854-11-05 1854-10-08 BondS. Erik Petter Svensson Bergom Torp.D. Brita Juliana Gabrielsdotter Rude
1854-11-12 1854-10-14 Dr. Joh. Olof Skalinder Matfors Torp.D. Sigrid Justina Tapper Wattiom
1854-11-12 1854-10-08 BondS. Jonas Olsson Svanäng Pig. Cajsa Brita Tunström Klingsta
1854-11-12 1854-10-14 Färg. Ges. Erik Jonas Ersson Skallböle Pig. Märta Jansdotter Skallböle
1854-11-12 1854-10-14 Muraren Jöns Olsson Ljung Matfors
Märta Dorothea Hedlund Matfors
1854-11-11 1854-10-22 Dr. Nils Olof Svensson Öhn Pig Greta Cajsa Henriksdotter
1854-11-16 1854-10-14 BondeS. Abraham Ersson Åsta Bonded. Märta Brita Wiklund Allsta
1854-11-18 1854-10-22 TorpS. Nils Olof Berglund Allsta Torp.D. Sigr. Brita Dalman Tunbyn
1854-11-18
Statdr. Hans Hansson Rännö Pig. Ingrid Jansdotter Rannö
1854-11-18
BondS. Jakob Petter Jonsson Klingsta Torp.D. Ingeborg Cajsa Tunberg Tunbyn
1854-12-10 1854-11-11 Sockenskr. N. Sim. Björklund Rännö
Greta Märta Östlund Sundswall
1855-01-03 1854-12-10 Bondes. Johan Gullik Sjölund Rännö Bonded. Greta Märta Lindeborg
1855-01-07 1854-12-10 Drängen Per Pålsson Wii Pig. Märta Christ. Persdotter Wii
1855-01-20 1854-12-31 Drängen Johan Olof Jönsson Hullsjön Pig. Maria Greta Målberg Allsta
1855-04-07 1855-03-04 Klensmedsdräng. Carl Jak. Sundberg Matfors Torp. Dottr. Anna Brita Tapper
1855-05-08 1855-04-15 NämndemansSonen Per Mellander Mellangård
Märta Magd. Dalbom Wärsta
1855-06-19 1855-05-27 BondeS. Lars Ersson Skallböle BondeD. Inga Joh. Tunberg Runsvik
1855-06-26 1855-05-27 BondeS. Anders Matsson Hällsjö BondeD. Stina Andersdotter Skjöle
1855-07-15 1855-06-24 Sågarbet. Gustaf Berggren Matfors Pig. Cajsa Brita Johansdotter Åkersta

1855-08-26 Timmermannen Joh. Pet. Johansson Sundsvall
Märta Carolina Rönnberg Berg
1855-10-12 1855-09-16 Bondes. Martin Mathsson Hällsjö Bondedott. Ingr. Cath. Jacobsdotter Lunde
1855-10-26 1855-09-16 Kohldr. Joh. Eric Hammarström Matforss Pig. Brita Hällgren Matforss
1855-10-26 1855-09-23 Dr. Pehr Jacobsson Österdelje Pig. Gertr. Josefina Wärmlin Österdelje
1855-10-21 1855-09-30 Dr. Pehr Forsslund Wifsta Pig. Märta Greta Tunström Wifsta
1855-11-25 1855-11-04 Sågarbetaren Nils Johansson Lindahl Matfors Pig Christ Helena Ericsdotter Wattjom
1855-12-08 1855-11-11 Drängen Eric Sjöbom Svanäng Pig. Ingr. Cajs. Andersdotter Bergom
1855-12-26 1855-11-18 TorpareSonen L. El. Hammarton Delje Pig Helena Josef. Ödvall Lill Delje
1856-03-01 1856-02-10 Mästersvennen och Enklingen J. M. Wikberg Matforss Pig. Ingrid Märta Persdotter Matforss
1856-05-12 1856-04-13 Drängen Eric Ol. Olofsson Forss Bondedottren Maria Christ. Nilsdotter Forss
1856-06-17 1856-05-04 Bonden Eric Söderberg Bergom Pigan Sigrid Elisabeth Mathsdotter

1856-05-11 Drängen Nils Olofsson Sjöbom Svanäng Pigan Brita Helena Johansdotter Allsta
1856-07-01 1856-05-18 Bondesonen Eric Olof Nilsson Klingsta Bonded. Brita Helena Ericsdotter Klingsta
1856-06-27 1856-06-08 TorpareS. Mikael Mikelsson Rude Torp.D. Hanna Skalinder Rude
1856-07-13 1856-06-08 Sockensk. Nils Pehrsson Wifsta Bonded. Anna Cajsa Olsdotter Målsta
1856-07-13 1856-06-15 Arbet. Enkl. Tobias Flemström Matfors Sågk.D. Brita Cajsa Hedlund Matfors
1856-07-13 1856-06-22 F. d. Torp. Enkl. Jon Svensson Attmar Pig. Anna Cajsa Borg Åkersta
1856-08-09 1856-07-13 Mäst.Sv. Joh. Bernh. Smedberg Matfors Såg.Dottr. Brita Stina Lindgren
1856-09-27 1856-08-31 Statk. Enkl. Anders Andersson Prostg. Pig Märta Br. Berglund Prostg.
1856-10-26 1856-09-21 Dr. Erik Abr. Ruda Mellangård Pig. Sigr. Brita Jansdotter Matforss
1856-11-09 1856-09-28 Dr. Eric Olsson Prostgården Torp.D:n Märta Lena Berglund Tunbyn

1856-09-28 Bondes. Per Mickelsson Carläng B.D:n Brita Andersdotter Lunde
1856-11-09 1856-10-05 Sågk. Ol. Andr. Hedlund Matforss B.D:n Anna Märta Hulling Skjöle
1856-11-13 1856-10-12 Bond. Jonas Nilsson Klingsta B.D:n Sigr. Stina Lindbom Allsta
1856-11-09 1856-10-12 Kohldr. Henr. Sjölund Matforss
Christ. Magd. Holm Matforss
1856-11-02 1856-10-12 Sågk. Johan Abr. Forssberg
Pig. Sara Greta Forssell Matforss
1856-11-16 1856-10-19 Arb. Olof Sahlin Sellånger Pig. Märta W. Jacobsdotter Bällsta
1856-11-23 1856-10-19 Kohldr. Joh. Palm Matforss Skr. Clara Fred. Persian Bällsta
1857-01-21 1857-01-04 Sockenskom Grels Persson Forss Pigan Christina Jonsdotter Forss
1857-02-21 1857-02-01 Kr. Båtsm. Nils Olof Bös Rännö Pig. Lisa Greta Persdotter Rännö
1857-05-10 1857-04-12 Arb. Lars Gustaf Helin Matforss Pig. Greta Sofia Bolin Matforss
1857-05-30 1857-05-03 Arb. Johan Osc. Nacksten Matforss Pig. Märta Stina Runsvik Lilldelje
1857-06-01 1857-05-10 Sockenskräddaren Martin Norelius Öhn Bonded:n Inga Magd. Tunberg Målsta
1857-06-26 1857-05-17 Bondes. Gudm. Ol. Gudmundsson Rännö Bonded:n Märta Cajsa Persdotter Rännö
1857-06-27 1857-05-17 Torp. Enkl. Per Ol. Johansson Wij Torpare Enkan Anna Cajsa Nilsdotter Målsta
1857-07-05 1857-05-31 Torp. Eric Johan Sellin Rude Pigan Sara Maria Selahn Rude
1857-07-07 1857-05-31 Bondes. Olof Ersson Klingsta Bonded:n Anna Stina Ersdotter Wifsta
1857-07-05 1857-05-31 Bonden Jonas Olofsson Målsta Bonded:n Märta Greta Jonsdotter Klingsta
1857-06-14 1857-05-31 B Nils Joh. Edholm Ragunda och Krångede Bonded:n Märta Cajsa Söder Bergom
1857-06-24 1857-06-07 Kyrkovärden och Enkl. Olof Ersson Skjöle Bondedottren Ingrid Märta Andersdotter Skjöle
1857-07-25 1857-06-28 Inh. Enkl. Anders Tunström Tunbyn Pigan Brita Lisa Sjöberg Allsta
1857-09-03 1857-08-09 Kontractsprosten Enkl. Nils Nordin Refsund Demoiselle Andrietta Grundin Stromsberg
1857-10-11 1857-09-06 Arbetaren Eric Hansson Grundin Skjöle Skrädderskan Sigrid Cajsa Persdotter Forss

1857-09-27 Torp. Paulus Olofsson Nedansjö Pigan Cajsa Lisa Löfquist Skallböle
1857-10-01 1857-09-27 Torp. Enkl. Lars Joh. Blomquist Sellånger Pigan Dorothea Ekberg Lilldelje
1857-10-15 1857-09-27 Skolläraren Carl Sigurd Björkstrand Matforss Bonded:n Rakel Fredr. Nilsdotter Rännö
1857-11-03 1857-10-04 Drängen Nils Olof Persson Åsta Torpared:n Anna Brita Tungren Skjöle

1857-10-11 Bonden Johan Nordin Brunflo Torpared:n Sigrid Brita Michelsdotter Rude
1857-10-21 1857-10-11 Drängen Carl Oscar Tunberg Åsta Pigan Ingrid Märta Persdotter Prestgården
1857-11-13 1857-10-11 Inhyses Nils Olof Persson Wij Torpared:n Cajsa Brita Dalin Skjöle
1857-11-15 1857-10-18 Torparesonen Anders Lund Lunde Pigan Sigrid Brita Landin Lunde
1857-11-08 1857-10-18 Torparen Enkl. Lars Wahlknut Skön Pigan Brita Lisa Holm Svanäng
1857-11-21 1857-10-18 Arbetaren Olof Nilss. Hagström Matforss Torpareenkan Brita Dorot. Ersdotter Wattjom
1857-11-21 1857-10-25 Drängen Eric Abr. Larsson Rännö Pigan Stina Greta Andersdotter Rännö
1857-11-26 1857-11-01 Smeden Per Olof Hörnlund Sellånger Bonded:n Carolina Ersdotter Ängjom
1857-12-12 1857-11-15 Drängen Johan Gullic Persson Delje Torpared:n Anna Erica Rönmark Delje
1857-12-27 1857-11-22 Arbetaren Olof Peter Sjölinder Matforss Pigan Anna Maria Brun Matforss
1857-12-26 1857-11-29 Arbetaren Per Ulric Smedberg Matforss Pigan Engla Löfblad Wattjom

1857-12-06 Arbetaren Eric Jacobsson Matforss Pigan Greta Cajsa Jonsdotter Skjöle
1858-02-20 1858-01-24 Sågarb. Enkl. Grels Persson Matforss Pigan Gunilla Jacobsdotter Matforss
1858-04-13 1858-03-14 Bondes. Martin Andersson Forss Bonded:n Anna Stina Persdotter Rännö
1858-05-16 1858-04-18 Kr. Båtsm. Joh. Ol. Runsvik Åsta Pigan Maria Carol. Sandberg Wifsta
1858-05-24 1858-05-02 Bondes. Hans Andersson Lunde Pigan Helena Persdotter Lunde
1858-06-13 1858-05-06 Drängen C. Joh. Hällström Hällsjö Pigan Brita Stina Olofsdotter Hällsjö

1858-05-23 Dr. Nils Jonas Larsson Usland Pigan Greta Lisa Sjölund Rännö
1858-06-29 1858-05-23 Bondes. Olof Petter Hällström Hällsjö Bonded:n Anna Cajsa Jansdotter Berg
1858-06-13 1858-05-23 Bondes. Per Henric Persson Borgen Bonded:n Sigrid Brita Olofsdotter Allsta

1858-05-23 Arr. T:n Nils Jonas Skallin Fjolsta Bonded:n Brita Math. Söder Bergom
1858-07-03 1858-06-06 Bondes. Hans Jonsson Tunbyn Torp.d:n Anna Cajsa Berglund Tunbyn
1858-08-29 1858-08-08 Skomak. Eric Hullinder Hällsjö Torp.d:n Brita Skallinder Skallböle
1858-11-07 1858-09-19 Torparen E. J. Stålberg Allsta Pigan Ingrid Stina Berglund Allsta
1858-10-31 1858-09-19 Dr. Sven Ol. Olofsson Forss Pigan Anna Jonsdotter Skjöle
1858-10-31 1858-10-03 Arb. Johan Magnus Olofsson Wij Pigan Märta Joh. Andersdotter Wij
1858-10-31 1858-09-19 Drängen Eric Olof Åström Borgsjö Pigan Magd. Math. Edström Matfoss
1858-11-28 1858-10-31 Arbetaren Erik Petter Bill Rännö Pigan Cajsa Lisa Svensdotter Åkersta
1858-12-12 1858-11-14 Drängen Jonas Lenberg Öhn Pigan Jos. Wilh. Gellerstedt Öhn
1858-12-19 1858-11-21 Torpares. Olof M. Mårtensson Berg Pigan Sigrid Lena Larsdotter Klingsta