Vigselregister Tynderö C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-01-08
Måns Joensson
H. Brita Olofsdotter
1688-11-18
Olof Isacksson Åkre
Kierstin Mickelsdotter?
1689-11-03
Johan Nilsson Stångrö H. Jertru Fransdotter Beringh
1690-01-1?
Isack Isacksson Åkre
Anna Johansdotter Gefle?
1690-10-28
Peder Joensson Holm
Anna Mårthensdotter Steenman? Hernösandh
1691-10-04
Mårthen Samuelsson Berga
Christin Nilsdotter Berga
1691-11-08
Erik Olofsson Melby
Sigre Matthsdotter Nordingrådh och Salbärg By
1692-05-09
Olof Nilsson Berge Gudfruchtigh och Sedsamma Sara Olofsdotter Bäring
1692-06-12
Jöran Isacksson Åkre
Johanna Olofsdotter ?
1692-06-26
Herman Olofsson Skreddare Barnfödder i ?oore
Karin Larsdotter Gäfle
1693-06-??
Olof Swensson Gefle
Anicka ? Åkre
1693-06-11
Erich Danielsson Öden
Sara Olofsdotter
1694-10-28
Olof Erichsson Afwan H. Hellena Olofsdotter Särbå och ????
1695-12-28
Erich Joensson Möklingh H. Britha Olofsdotter ?
1698-03-06
Samuel Olofsson ? Gudfruchtig hustru Gunnil ?dotter
1699-??-03
Nils Frantsson Bering Gudfruchtig och sedesamma Catarina Nilsdotter Stångrö
1700-03-25 Båtsmannen Wellam Andersson Åstio
Britha Nilsdotter Torsbo
1700-09-23
Gummundh Larsson Hegdånger Gudfruchtiga hustrun Christina Michaelsdotter Åkre
1700-10-28
Mårthen Joensson Sundswald?
Britha Andersdotter Åstin
1701-11-17
Lars Olofsson Swedie
Sara Frandtsdotter Bering
1702-05-11 Båtsman Anders Nilsson Öhrn

Kerstin Jöransdotter Bretemor
1702-06-28
Olof Olofsson Norman Nortälie
Apeluna Andersdotter H? Gäfle
1702-08-24 Borgare Nils Pedersson Norling Nortälie
Britha Nilsdotter Åkre
1702-10-__
Ewerdt Johansson

Anna Olofsdotter Beringh
1702-??-__
Jönes Jöransson Brotemor
Karin Olofsdotter Swedie
1702-12-25
Peder Nilsson Stångrödh
Sara Nilsdotter Åkre
1703-10-18
Hans Nilsson Berge och Åstön
Anna Pedersdotter Skägstadh
1704-01-06
Hindrik Hansson Skiön Sochn
Anna Hansdotter Berge och Tynderö Sochn
1704-10-16
Isak Olofsson Bering
Märtha Andersdotter Möklingh
1704-11-06
Lars Jönsson Skegstadh
Margaretha Joensdotter Möklingh
1704-11-06
Lars Isaksson Afwa
Karin Nilsdotter Åstön
1705-01-01
Erich Isaksson Solum på Hernödh
Britha Joensdotter Holme och Tynder Sochn
1705-01-15
Isaac Johansson Mäleby
Britha Larsdotter Berge
1706-01-01
Joen Larsson Berge
Johanna Frantsdotter Bäringh
1707-01-06
Johan Nilsson Åstön
Anika Larsdotter Bergie
1707-11-17
Isack Pedersson Skägstad
Sara Swänsdotter Rigstad från Hässiöö Sockn
1708-08-__ Wällachtad Jonas Genberg Sundswall
Sara Carlsdotter Bidenia Skiälsåker på Stockholm
1708-11-30
Måthen Samelsson Bergie
Margetha Staphansdotter Bygde ? Västerbotn
1709-11-01
Nils Andersson Möckling
Segrid Olufsdotter Bäring
1709-11-07 Borgaren Pär Nilsson Sundswahl
Britha Eriksdotter Öden
1710-06-01
Erich Hansson Åkre
Elisabetha Jöransdotter Hägdångers Sockn och Byy
1710-10-16
Johan Nilsson Alöhn och Påttänge
Eva Pädhersdotter Skägstad
1710-12-28
Pär Nilsson Sundswall
Karin Nilsdotter Åkre
1711-11-05
Oluf Pärsson Mällby
Märetha Andersdotter Hässiöö och Öngård
1712-10-12 Borgare Pär Olofsson Bärg Sundswall
Karin Mårthensdotter Hägdånger och Byy
1712-11-02 Borgare Pär Andersson Sundswall
Märetha Maii Sundswall
1712-11-23
Erich Hansson Åkre
Karin Olofsdotter Hägdånger och Rogstad by
1713-05-27
Lars Nilsson Skiägstad
Kierstin Nilsdotter Åkre
1713-06-24
Pär Pärsson Skägstad
Kierstin Olufsdotter Afwan
1713-11-30
Augustin Bång Stångri
Sara Lidiin Skiälsåker
1714-03-31
Erich Tholsson Ängesland
Anna Hansdotter Hägdånger
1714-06-20
Swen Nilsson Indahl
Karin Isaksdotter Afan
1714-10-30
Isaak Nilsson Afan
Anna Erichsdotter Mällby
1714-11-07
Lars Andersson Öngård och Hässiöö
Karin Pärsdotter Mälby
1714-11-14
Erich Larsson Bergie
Kierstin Jonsdotter Möckling
1714-11-30
Frans Larsson Bergie
Karin Larsdotter Skiägstad
1715-04-03 Cronones Båtsman Joen Pärsson ? Timrå och Skiöns Sockn
Anna Nilsdotter
1715-06-12
Oluf Jonsson Möckling
Älla Pedersdotter Skägstad
1715-07-09
Erich Olufsson Uhrberg Gefle
Brita Andersdotter Åstin
1715-11-01
Isak Andersson Åstin
Kerstin Olufsdotter Åkre
1716-09-02
Hans Månsson Skilsåker Änkian h. Anna Elizabetha Qvist Finland och Savolax
1716-10-09
Erich Johansson Åwykee
Malin Nilsdotter
1716-10-09
Adam Abramsson Åwykee
Sara Johansdotter
1717-10-13 Båtsman Oluf Arling Ahla och Hässiöö Sockn
Anna Erichsdotter Märgård
1717-??-??
Hindrich Hansson Österbotn och Närpes Sockn
Margetha Hansdotter ?
1718-10-05 Klockaren, Änklingen Erich Hindersson Bärgman Christina stad och Österbotn
Barbro Pärsdotter Kiörkbordet?
1718-05-26 Soldaten af Wiborska Infanteriet Samuel Strömberg

Anna Larsdotter Skägstad
1719-10-04
Hans Pärsson Kiyrkbyn
Karin Olufsdotter Liustorp och Estad
1720-01-__
Ivar Pärsson Indahl och Bäk by H. Karin Olsdotter Åkre
1720-02-28 Båtsman Erich Ersson Getting Hässiöö o. Böhle
Karin Larsdotter Skägstadh
1720-11-13
Isaak Mårthensson Gazabäck
Sara Johansdotter Stångri
1721-02-12 Båtsman Elias Pärsson Timrå Sockn
Märtha Johansdotter Möklingh
1721-05-07 Hammarsmedsdräng Jöran Jöransson Åwiken
Margetha Andersdotter
1721-08-20 Borgaren Erich Andersson Strandberg Gäfle H. Brita Nilsdotter Åkerö
1721-09-03 Flychtingen Thomas Jacobsson NyCarby
Margetha NyCarby
1721-12-28
Johan Larsson Skägstad
Sara Eriksdotter Mällby
1722-??-02
Jonas Larsson Stäbgård och Häsiöö Sn H. Sara Swensdotter Skägstad
1723-11-17
Oluf Pärsson Mälbyn
Gertrud Johannesdotter Stångri
1722-11-24
Nils Larsson Skägstad
Märtha Eriksdotter Rigstad
1724-09-13 R? Oluf Frisk Häsiöö och Strand
Sigri Nilsdotter Alöhn och Foglom
1724-06-29
Pär Ersson Märgård
Lisbetha Jonsdotter Attmar och Böhlom
1724-11-15
Oluf Olsson Bärgie
Sara Danielsdotter Åstöön
1725-04-04
Nils Danielsson Åstö
Margretha Eriksdotter Öde
1725-09-16
Erich Isacksson Holmö
Margetha Jacobsdotter Österbotn
1725-10-24
Lars Ersson Öde
Karin Olufsdotter Bergie
1725-11-21
Pär Pärsson Afan
Sara Nilsdotter Bäring
1726-12-27
Jonas Ersson Hägdånger och Dahl Dr Karin Månsdotter Skiälsåker
1727-11-05
Frans Larsson Bärgie
Barbro Pärsdotter Mällby
1730-07-12
Påhl Pärsson Bråttmor Unga Pigan Anna Isachsdotter Bäring
1730-10-18
Jöran Olofsson Bråtmor Hustru Brita Johansdotter Nykarleby och Ysterbotn
1731-02-21
Olof Pärsson Liustårp och Edsåker Hustru Kerstin Johansdotter Skilsåker
1731-??-21
Lars Johansson Holme Pigan Kerstin Pärsdotter Bäck och Indal
1731-??-??
Erich Pärsson Indahl och Hängstad Änkan Hustru Giärtru Johansdotter Mällby
1731-09-29
Erich Ersson Häsiö och Torsboda Pigan Märtha Nilsdotter Åkerö
1731-11-21
Carl Andersson Lögdö Bruk
Anna Hansdotter Åkerö
1731-11-30 Ordinarie ? uti Timrå sochn Olof Ersson Fröling
Pigan Valbor Bäntsdotter Närpiss Sn och Österbotten
1732-??-?? Skomakaren Petter Sohlberg

Brita Månsdotter Skilsåker
1732-06-18
Pär Olofsson Indahl och Säter Pigan Kerstin Ewartsdotter Afva
1732-10-22 Drängen Olof Pärsson Indahl och Biälstad Pigan Anna Thomsdotter Ängiesland
1732-11-05
Olof Edvardsson Ava Pigan Sara Erichsdotter Öden
1733-04-08
Ingemar Matsson Usland och Alnön Pigan Anna Johansdotter Stångri
1734-01-06
Lars Dalström Indahl och Biälstad Pigan Märtha Johansdotter Stångri
1734-10-06
Erich Pärsson Alnön och Släda Pigan Karin Larsdotter Swedie
1734-10-20
Pär Olofsson Fröttom och Liustårps Sn Pigan Kerstin Larsdotter Skägstad
1734-11-10
Thomas Thomasson Häsiö och Strand Pigan Sara Nilsdotter Liustårp och Frötom
1735-04-13 Drängen Pär Olsson Mällby Pigan Märta Larsdotter Skiägstad
1735-12-28 Bonden Jon Johansson Alnön och Närsta Änkan Hustru Märta Pärsdotter Märgård
1736-11-01 Unga Bårgaren Ingemar Öberg Sundsvald Pigan Brita Nilsdotter Bäring
1736-11-07
Lars Isaksson Mällby Pigan Brita Bäntsdotter Närpes Sn och Österbotten
1736-11-30
Nils Pärsson Öden Pigan Karin Nilsdotter Bäring
1737-04-13
Frans Nilsson Bäring
Brita Isachsdotter Åstöhn
1738-10-01
Olof Mårtensson Häsiö och Gasabäck Qwinspersonen Brita Larsdotter Alnön och Åhs
1738-10-15
Isach Pärsson Strångri Pigan Malin Isachsdotter Bäring
1738-10-22
Olof Jönsson Bröttmo Pigan Kerstin Isachsdotter Mällby
1738-11-05
Anders Hansson Lerwyka, Alnön Pigan Anna Jönsdotter Bröttmo
1738-12-28
Nils Johansson Swedie
Margretha Nilsdotter Wästansiö och Häsiö Sochn
1739-06-24 Bårgaren Olof Isacsson Bergner Hernösand
Magdalena Olofsdotter Dahlman Hägdånger och Dahlund
1740-10-12 Nämbdemannen Isach Johansson Mällby Hustru Brita Johansdotter Brottmo
1741-01-11
Grels Olofsson Häsiö och Söråker Pigan Kerstin Isachsdotter Möckling
1741-05-24
Aron Johansson Hernösand Pigan Margareta Hansdotter Rafvansböhle
1741-??-02 Crono Båtsmannen Hindrich Ersson Säbrå Pigan Helena Hansdotter Rafvansböhle
1741-10-25
Pär Isachsson Skägstad Pigan Ingrin Mårtensdotter Strand
1741-11-01
Olof Pärsson ? Pigan Ingri Erichsdotter Dåfvy och Häsiö
1741-11-15
Nils Isachsson Bäring Pigan Margreta Augustinsdotter Strångri
1742-09-26
Hans Andersson Alnön och Säter Pigan Kerstin Hansdotter Rafvansböhle
1742-11-01
Johan Isachsson Mällby Pigan Anna Pärsdotter Stångri
1743-06-26 Bårgaren Augustin Bång Gefle Pigan Helena Isachsdotter Åkre
1743-10-09
Nils Pärsson Åkre Pigan Margreta Andersdotter Ny Carlby och Österbotten
1743-10-16
Olof Olofsson Lidin

Catharina Nilsdotter Möller
1744-06-24 Länsmannen Nils Tynelius Oståhn Änkan H. Kerstin Larsdotter Häsiö och Byn
1745-11-10
Nils Isachsson Mällby Hustru Sara Erichsdotter Ava
1746-06-24
Isach Isachsson Bäring Pigan Stina Isachsdotter Åkre
1746-06-29 Bonden och änklingen Christopher Johansson Häsiö och Näset Änckan hustru Anna Pärsdotter Stångre
1746-10-05
Lars Ersson Bärgie
Christina Olofsdotter Lidin
1746-10-19
Olof Isachsson Åkre Pigan Märtha Isachsdotter Bäring
1747-06-07 Unga Bonden Jon Pärsson Skiön och Västland Pigan Ingrid Olofsdotter Möckling
1748-10-09
Lars Fransson Bärgie Pigan Johanna Pärsdotter Skilsåker
1748-10-16
Nils Johansson Ostöhn
Sara Johansdotter Indahl och Åse
1748-10-23
Påhl Vidricksson Häsiö och Torsboda
Chierstin Erichsdotter Bärgie
1748-11-01
Isach Isachsson Mällby
Sara Augustinsdotter By och Hägdånger
1748-11-13
Jon Olsson Möckling
Brita Pärsdotter Fröland och Timrå
1749-11-26
Nils Nilsson ?
Sara Augustinsdotter Stångre
1750-04-15 Bårgaren Hans ????man Gefle
Margetha Nilsdotter Bäring
1750-06-10 Bårgaren Carl Adam Bure Nårtälie
Brita Tynelia Ostöhn
1750-06-24 Mäster Hammar Smeden Erich Pachesson Lögdöh Bruk
Gunilla Isachsdotter Mällby
1750-09-30 Änklingen Nils Andersson Möckling
Beatha Hansdotter Skilsåker
1752-02-02 Lap-drängen Anders Andersson Ångermanland och ? Lap-pigan Lisa Tomasdotter
1752-10-18
Hans ? ?
Margeta Isachsdotter Mällby
1753-03-04
Jon Pärsson Skilsåker Pigan Chierstin Isachsdotter Ostöhn
1753-10-14 Unga Bårgaren Erich Johansson Åkerberg ?
Märta ???man Sundsvald
1753-11-04
Daniel Olsson Bärgie
Karin Pärsdotter Ava
1754-02-24 Gamla afskiedade Soldaten Olof Pärsson Holm Liusdahl i Hälsingeland
Brita Mårtensdotter Po???ösen
1754-??-?? ? Johan Ersson Holme
Brita Hansdotter Skilsåker
1754-10-13
Jonas Samuelsson Söderbergie Pigan Brita ? ?
1754-11-10
Edvard Johansson Awa Pigan Ingrid Jönsdotter Brötmor
1755-__-__
Jonas Larsson Liustårp och Tuna Pigan Anna Erichsdotter Bärgie
1755-07-06 Skräddaren Olof Isachsson Millansäter och Indahl Pigan Anna Isachsdotter Åkre
1755-12-28 Drängen Johan Nilsson Swedje Pigan Maria Pährsdotter Säbrå och Brån
1756-06-27 Drängen Erich Jonsson Näset Pigan Segrid Isacksdotter Bäräng
1756-10-24 Drängen Olof Olofsson Berge Pigan Sara Erichsdotter Hässiö och Stafre
1756-11-07 Drängen Lars Johansson Mälby Pigan Margreta Nilsdotter Åstöhn
1756-11-07 Drängen Johan Olofsson Hässiö och Torsbod Pigan Märeta Erichsdotter Skäggstad
1757-06-26 Drängen Erich Nilsson Åstöhn Pigan Anna Pärsdotter Afwa
1757-09-11 Unga Bonden Isak Isaksson Åstöhn Pigan Karin Hansdotter Skilsåker
1757-09-18 Drängen Adam Hansson Skilsåker
Sara Isaksdotter Åstöhn
1757-10-09 Drängen Hans Persson Alnön och Gista Pigan Karin Larsdotter Öde
1757-10-30
Äfvret [Evert] Olofsson Afwa Pigan Brita Ersdotter Berge
1757-11-01
Eric Nilsson Skiägsta Pigan Sara Hansdotter Alnön
1758-05-17 Borgaren Eric Näsberg? Sundsvall Pigan Anna Pålsdotter ?
1758-??-21
Isak Johansson Mälby
Margeta Claesdotter Lögdö Bruk
1758-10-29
Per Michelsson

Karin Ersdotter Skegstad
1758-11-??
Johan Larsson ?
Sara Nilsdotter Åkre?
1758-??-??
Isak Olofsson Berge Pigan Sara Persdotter Afwa
1759-02-04
Lars Ersson Öde Pigan Kierstin Olofsdotter Liustorp och Frottom
1759-05-20 Comministern i Liustorp och Tynderö församlingar Ärevördig och Wällärde H:r Hans Randklef
Salig Comministern Thelbergs Enka Madame Brita Ulrica Biörner
1759-??-04 Drängen Olof Pärsson S? Pigan Anna Olofsdotter Afwa
1760-05-28 Bonden ifrå Torp sochn Olof Jönsson Åfwanede Pigan Märeta Nilsdotter Skiäggstad
1760-10-05 ? Lars Mellberg Skiäggstad Pigan Malin Olofsdotter Skiäggstad
1760-11-23 Drängen Pär Josephsson Siön sochn och Öråker Änkan hustru Beata Hansdotter Möckeläng
1761-09-21 Änklingen Anders Jonsson Mellansätter och Indahls sochn Pigan Karin Erichsdotter Skilsåker
1761-09-28 Drängen Pär Paulsson Bråttmo Pigan Sara Isacsdotter Åkerö
1762-01-14 Enrollerings Karlen Måns Jonsson Hägglund
Pigan Mareta Ifwarsdotter Åkre
1762-01-24 Änklingen Nils Isacsson Mällby Pigan Stina Ericsdotter Lögdö bruk
1762-06-24 Drängen Pär Olofsson Möckeläng Pigan Anna Frantsdotter Möckeläng
1762-06-27 Unga Bonden Olof Pärsson Stångrid Pigan Catharina Jonsdotter Böle och Hässiö sochn
1762-10-17 Drängen Anders Michelsson
Pigan Brita Larsdotter Holme
1762-10-22 Bonden Hans Ersson Åkre Pigan Margareta Olofsdotter Smedsböle
1762-11-01 Drängen Lars Eliesson Ragwalsböle Pigan Sara Nilsdotter Svedie
1763-10-09 Bruksarbetaren Lars Ersson Alnön och Näset Pigan Catharina Nilsdotter Skiäggstad
1764-10-16
Isac Paulsson Brottmo Pigan Brita Frantsdotter Möckeläng
1766-10-23 Adjuncten Ärewördige och högvällärde Herr Mauritz Thelberg
Äreborna och dygdädla Jungfrun Sara Palander
1766-11-16 Strandfiskaren Måns Pehrsson Sohlberg
Pigan Catharina Frantzdotter Bäräng
1767-02-15 Drängen Hinric Larsson
Pigan Martha Pehrsdotter Skiäggstad
1767-06-27 Fiskaren Johan Sunman Gefle Pigan Brita Nilsdotter Åkerö
1767-10-06 Skreddaren och Änklingen Jon Ersson Näset Enkan Brita Isacsdotter Bäring
1767-11-01 Drängen Carl Andersson Timrå och Skyttbärg Daniel Olofssons Änka Catarina Pehrsdotter Afwa
1767-12-30 Vice Länsmannen Eric Dahlström Indahl Jungfru Christina Lidin Skilsåker
1767-??-31 ? och kyrkowärden Nils Isacsson Stångrid Pigan Cicilia Olofsdotter Skilsåker
1768-03-10 Silkes Färgare Gesellen Maurits Werner

Coecilia Nilsdotter Skiäggstad
1768-07-10 Drängen Elias Olofsson ? Änkan Märta Thomædotter ?
1769-04-23 Gesällen Nils Byberg Sundsvall Pigan Brita Sohlberg Skilsåker
1769-11-01
Johan Hamberg Gasabäck i Hässjö sokn Ärliga Pigan Brita Nilsdotter Öde
1769-11-12 Före detta Handelsbetjenten, och nu Skattebonde Nils Högstedt Afwa Ärliga Pigan Brita Erichsdotter Ängesland
1770-10-28 Torparen och Enklingen Jon Andersson Rosböle Ärliga Pigan Anna Nilsdotter Storsvedjan
1770-11-18 Fördubblings Båtsmannen Daniel Forsvall Tuna sokn här i Medelpad Ärliga Pigan Johanna Larsdotter Öde
1771-06-30 Unga bonden Johan Nilsson Stångrid Pigan Martha Olofsdotter Åkre
1771-09-01 Unga bonden Augustin Frantsson Bäräng Pigan Stina Andersdotter Sillånger
1771-09-26 Sokneskräddaren Eric Dalström

Sara Segri Lidin Skilsåker
1771-09-29 Unga bonden Mats Jonsson Timrå sokn
Helena Jonsdotter Myckeläng
1771-10-24 Bonden och Enklingen Carl Andersson Afwa Enkan hust. Brita Ersdotter Afwa
1771-10-27 Klensmeds Gesällen Lars Norberg ? Pigan Catharina Nilsdotter Stångrid
1773-01-31
Nils Nilsson Öde Enkan Catharina Näslander Sillånger
1773-08-10 Borgaren Isac Bång Sundsvall Borgare dottren Gertrud Bergsten Gefle
1773-09-17 Drängen Nils Olsson Lockne i Jemteland Qwinsperson Märet Eriksdotter Allmänningsbäcken
1773-10-03 Enklingen Carl Andersson Afwa Pig. Karin Larsdotter Holme
1773-10-17 Drängen Jöns Johansson Indal Enkan Brita Nilsdotter Ragwallsböle
1773-11-19 Borgaren Pehr Johansson Häggberg Hernösand Enkan Hust. Kjerstin Olofsdotter Öde
1774-01-23 Borgaren och Guldsmeden Mäster Alexander Ström Sundswall Enkan Hust. Sara Augustinsdotter Bång Wärkön
1774-04-04 Klåckaren Eric Åkerblom Skillsåker Jungfru Margareta Strandberg Nordingerå
1774-12-29 Drängen Anders Persson Jabin Östbyn Jungfru Charlotta Regina Thelberg Mällbyn
1775-10-15 Skräddaren Olof Jonsson Indahl Pigan Sara Pehrsdotter Skäggsta
1775-10-22 Krono ? Pehr Nilsson Åkre
Mertha Isacsdotter Bäräng
1775-11-19 Unga Bonden Anders Nilsson Åkre Pigan Brita Eliædotter Ljustorp och
1775-11-20 Torparen och Enklingen Måns Jonsson Åkre Pigan Karin Larsdotter
1776-04-08 Drängen Isac Jönsson Indahl Pigan Brita Jönsdotter Afva
1777-10-__ Drängen Johan Olofsson Skillsåker Pigan Margretha
1777-11-02 Drängen Nils Nilsson Svedman
Pigan Anica Pehrsdotter
1778-06-08 Drängen Eric Ersson Häggdånger
Ingrid Ahlström Rosböle
1778-06-24 Drängen Olof Olofsson Sellånger Pigan Anica Pehrsdotter Skillsåker
1778-09-13 Borgare Son Olof Tynelius Gefle Pigan Helena Isacsdotter Bäräng
1778-10-04
Anders Andersson Sättna Pigan Sara Jonsdotter Ängesland
1779-07-03 Borgare drängen Jacob Uhr
Enkan hustru Brita Åkerström Gefle
1779-07-04 Borgare drängen Jonas Törnstedt
Borgare dottren Christina ??elberg Gefle
1779-09-30 Dräng. Lars Larsson Berje Pigan Catharina Andersdotter Myckeläng
1779-10-03 Sochne Skrifwaren och Enkl. Olof Pehrsson Jabin Östby Pigan Catharina Jonsdotter Afva
1779-10-17 Unga Bonden Frants Larsson Berge Pigan Catharina Påhlsdotter Bröttemo
1779-12-07 Borg. Johan Häggdahl Hernosand Pigan Catharina Pehrsdotter Skillsåker
1780-06-21 Unga Bonden Isac Olofsson Åkre Pigan Stina Hansdotter Öde
1780-06-25 Dräng. Olof Johansson Wåle Pigan Märtha Pehrsdotter Skillsåker
1780-09-24 Enklingen Jon Jonsson Tomäng i Indahl
Sara Larsdotter Berge
1780-09-26 Enklingen Pehr Pehrsson Häggdånger Pigan Magdalena Jonsdotter Ostön
1780-10-19 Unga Bonden Nils Andersson Myckeläng Pigan Greta Ericsdotter Ostön
1780-10-27 Enklingen och skattebonden Johan Olofsson Skeggsta Enkan Hustru Cathrina Olofsdotter Håv i Häggdånger
1780-11-09 Ordinarie KronoBåtsmannen Johan Olofsson Staf Ljustorp Pigan Beata Ingemarsdotter Häggdånger
1780-11-24 Enklingen och skattebonden Nils Högstedt Afva Pigan Brita Larsdotter Öde
1781-09-27 Unga Bonden Eric Larsson Berge Pigan Catharina Danielsdotter Afva
1781-11-11 Borgaren och Enklingen Michaël Åström Sundsvall Pigan Coecilia Nilsdotter Ostön
1782-10-06 Drängen Samuel Larsson Skilsåker Pigan Margretha Jonsdotter Indahl och Mellansäter
1782-10-10 Unga Bonden Nils Ersson Indahl och Tommäng Pigan Anna Greta Larsdotter Berge
1782-10-10 Drängen Jon Ersson Indahl och Tommäng
Stina Larsdotter Berge
1782-10-13 Sochne Skräddaren Lars Fannberg

Stina Pehrsdotter Indahl och Tommäng
1782-10-20 Drängen Nils Ersson Skeggsta Pigan Catharina Olofsdotter Wåle
1782-10-27 Unga Bonden Pehr Larsson Berge Pigan Catharina Larsdotter Säbrå
1782-11-01 Enklingen och unga Bonden Lars Larsson Myckeläng Pigan Ingrid Olofsdotter Berge
1783-09-21 Drängen Isac Isacsson Bäräng Pigan Martha Olofsdotter Åkre
1783-10-05 Unga Bonden Jöns Johansson Skeggsta Pigan Brita Greta Johansdotter Myckeläng
1783-10-09 Drängen Eric Olofsson Bröttemo Pigan Sara Isacsdotter Berge
1783-10-17 Unga Bonden Johan Andersson Myckeläng Pigan Stina Edvardsdotter Afva
1783-10-30 Unga Bonden Göran Olofsson Bröttemo Pigan Lisa Jonsdotter Skillsåker
1784-01-11 Torparen och Enklingen Eric Ersson Rosböle Pigan Anna Andersdotter Åviken
1785-09-06 Drängen Frants Johansson Svedje Pigan Lena Olofsdotter Wåhle
1786-08-27 Enklingen och Bonden Olof Olofsson Wåle Enkan Hustru Karin Larsdotter Häggdånger och Höknäs
1786-10-12 Sochne Skräddaren Jonas Sundberg
Pigan Brita Pehrsdotter Skeggsta
1786-11-09 Enklingen och Kyrkowärden Nils Nilsson Öde Pigan Brita Nilsdotter Åsäng i Ljustorp
1786-11-17 Bonden Jon Ersson Afva Pigan Brita Adamsdotter Myckeläng
1787-01-12 Enklingen och Skjepparen Nils Dahlberg Hernösand Enkan Hustru Margretha Jönsdotter Mergård
1787-04-19 Enklingen och Bonden Augustin Nilsson Stångrid Pigan Helena Ericsdotter Holme
1787-10-12 Hemmanstillträdaren Eric Lindberg Bröttemo Pigan Catharina Larsdotter Berge
1787-10-18 Unga Bonden Nils Nilsson Ostön Pigan Ingrid Isacsdotter Berge
1787-10-21 Drängen och Hemmansegaren Eric Isacsson Bäräng Pigan Sara Nilsdotter Åkre
1787-12-16 Gardie Corporalen Pehr Hallén Ahlnön Pigan Lisa Andersdotter Åviken
1788-10-05 Bonde Sonen och Hemmanstillträdaren Bertil Ersson Holme Bondedottren Catharina Isacsdotter Bäräng
1788-10-07 Konstnären Johan Wågman Ragunda
Brita Östman Lagfors Bruk
1788-10-10 Skräddaren Nils Abrahamsson Tuna Sochn Enkan Hustru Mertha Nilsdotter Storsvedjan
1788-10-16 Bonde Sonen Lars Isacsson Bäräng Pigan Sara Ericsdotter Ostön
1788-10-17 Unga Bonden Isac Isacsson Ostön Bondedottren Stina Carlsdotter Afva
1789-01-21 Drängen Anders Isacsson Ostön Pigan Mertha Larsdotter Werken
1789-10-09 Unga Bonden Daniel Danielsson Afva Pigan Brita Ingemarsdotter Strand och Hässjö Sochn
1789-10-18 Drängen Påhl Isacsson Bröttemo Pigan Stina Ingemarsdotter Strand och Hässjö Sochn
1789-10-27 Torparen och Enkling. Lars Ersson Timrå och Mellasgården Pigan Catharina Mathsdotter Stöde och Stor Hullsjön
1790-07-09 Drängen Olof Dahlström Wåle Afledne B??? Mästarens Werner Enka Madame Coecilia Werner Skeggsta
1790-10-08 Torpar. och Enklingen Pehr Mickelsson Skeggsta Pigan Anna Ersdotter Häggdånger och Böle
1790-10-28 Drängen Olof Olofsson Berge Pigan Catharina Jonsdotter By och Häggdångers Sochn
1790-10-28 Enklingen och Skepparen Anders Moberg Sundsvall Pigan Helena Olofsdotter Granön
1791-01-23 Krono Båtsmannen Olof Gelte Hessjö Enkan Helena Pehrsdotter Östbyn
1791-10-06 Drängen Jon Ersson Smedsböle Pig. Brita Jansdotter Holms Sochn och Östby
1791-10-13 Hemmans Drängen Pehr Isacsson Berge Pig. Gunilla Jonsdotter Liustorp och Tuna
1791-10-16 Dr. Anders Morin
Pig. Sara Larsdotter Törnstedt Mællbyn
1792-01-22 Danneman Johan Isacsson Gista och Ahlnön Pig. Greta Nilsdotter Åkerström Åkerö
1792-02-?? Enklingen och Nämdemannen Hans Pehrsson Öde Pig. Sara Ersdotter Rosböle
1792-10-?? ? Lars Henricsson Skeggsta Pig. Stina Larsdotter Märgård
1792-??-?? ? ? ? ? Pig. Brita Larsdotter Berglin Berge
1793-??-?? Drängen Lars Isacsson Liustorp och Edsta Pig. Brita Matthsdotter Myckeläng
1793-08-11 Borgaren och Fiskaren Anders Östberg Gefle Pigan Märtha Högstedt Afva
1793-10-03 Borgare- och Fiskare Sonen Petter Örlund Gefle Pigan Anna Fellström Mællby
1793-10-17 Bonde Sonen Lars Andersson Holmö Pigan Barbro Nilsdotter Mællby
1794-10-05 Unga Bonden Pehr Svensson Våle Pig. Brita Jonsdotter Smedsböle
1794-10-19 Skepp. Olof Dufvenberg Skæggsta Jungfr. Stina Dahlström Schillsåker
1794-04-24 Dräng. Frans Monsson Bäräng Pig. Mærtha Olofsdotter Stångrid
1794-11-23 Dräng. Anders Pehrsson Schillsåker Enk. Hust. Coecilia Olofsdotter Stångrid
1794-12-28 Förra Bond och Enklingen Lars Eliesson Holmö Enk. Hust. Anna Pehrsdotter Lill-åkerö
1795-02-13 Enklingen och Enrollerings Karlen Anders Moberg
Pig. Catharina Henricsdotter Ahlnön och Hufved
1795-10-04 Unga Bonden Elias Larsson Holmö Pig. Margareta Andersdotter Åkerö
1795-10-11 Unga Bonden Pehr Ersson Ostön Pig. Anna Larsdotter Holmö
1795-10-18 Bonde Son Eric Hansson Åkerö Pig. Ingrid Pehrsdotter Släda och Ahlnö Sockn
1795-10-30 Drängen Lars Larsson Märgård Pig. Mærtha Pehrsdotter Våle
1795-11-15 Drängen Pehr Nilsson Storsvedjan Pig. Dorothea Pehrsdotter Schillsåkersänget
1795-12-27 Drängen Eric Nilsson Högstedt Afva Pigan Brita Jonsdotter Ljustorp och Sanna
1795-12-29 Kronolots och Danneman Isac Olofsson Åkerberg Åkerö Pig. Stina Ersdotter Rosböle
1796-05-16 För detta Torpar och Enklingen Anders Svensson Svedman Jämtland Enk. Hust. Stina Svensdotter Smedsböle
1796-10-02
Eric Ersson Ostön Pigan Sara Isacsdotter Holmö
1796-10-09 Dräng. Simon Strandqvist
Pig. Stina Larsdotter Ragvallsböle
1797-10-08 Drängen Isac Pehrsson Afva Pigan Greta Larsdotter Öfver Stafre och Liustorp
1797-10-20 Enklingen och Bonden Hans Jonsson Lejeman Birsta och Skjön Pigan Anna Olofsdotter Wåle
1797-11-03 Enklingen och Bonden Lars Henricsson Skäggsta Pig. Stina Ersdotter Åvike Bruk
1797-11-19 Dräng. Olof Larsson Ahlnö S:n Pig. Catharina Olofsdotter Granön
1798-05-06 Drängen Michael Andersson Holme Hemmans Pigan Helena Mathsdotter Myckeläng
1798-07-27 Borgare Sonen Johan Åkerberg Gefle Borgare Dottern Helena Cathar. Åström Sundsvall
1798-11-06 Dr. Isac Jansson Mællby Pig. Märtha Brita Nilsdotter Stångrid
1798-12-26 Dr. Hans Ersson Rosböle Enk. Hust. Catharina Pålsdotter Berge
1798-05-28 Drängen Jon Hansson Indahl och Östanskiär Pig. Sara Isacsdotter Våle
1799-06-24 Dr. Olof Christiansson Strandqvist Östbyn Pig. Segrid Henricsdotter Skäggsta
1799-09-29 Dr. Jan Jönsson Ragvallsböle Enk. Anna Andersdotter Rosböle
1799-10-13 Drängen Nils Ersson Potting och Ahlön Pig. Stina Andersdotter Holme
1799-10-29 Dräng. Jöns Isacsson Stache Pig. Gunborg Olofsdotter Åre Sockn och Jämtland
1799-11-24 Torp. och Enklingen Simon Strandqvist Ragvalsböle Pig. Catharina Henricsdotter Skäggsta
1800-05-09 Bonden Jonas Jansson Nordin Timrå och Näs Pig. Catharina Isacsdotter Åkerberg Åkerö
1800-06-24 Kronolotsen och Bonden Isac Olofsson Åkerberg Åkerö Pig. Elisabeth Eschilsdotter Stacke
1800-10-19 Drängen Timon Olofsson Berge Pig. Anna Brita Ersdotter Gefle
1800-12-28 Unga Bonden Jon Andersson Ängesland Pig. Brita Märta Thelberg Mællby
1801-07-24 Drängen Nils Andersson Åkerström Åkerö Borgare Enkan Greta Bång Gefle
1801-09-29 Borgare Son Johan Högberg
Pig. Lisa Isacsdotter Rönqvist Stacke
1801-10-11 Unga Bonden Jonas Jacobsson Timrå och Högen Bonde Dott:r Magdalena Isacsdotter Holme
1801-10-16 Torp. Nils Jonsson Boman Smedsböle Pig. Greta Larsdotter Märgård
1801-10-18 Unga Bond. Carl Thelberg Mællby Bonde Dottren Eva Olofsdotter Afva
1801-10-25 Unga Bonden Olof Ersson Nedergård och Ahlnö S:n Bonde Dott. Catharina Isacsdotter Bröttemo
1801-11-29 Drängen Anders Augustinsson Bäräng Jungfru Märtha Stina Verner Sveasand
1802-01-01 Bonden och Enklingen Anders Isacsson Ostön Pigan Gertru Olofsdotter Öde
1802-08-15 Bonden och Enklingen Isak Isaksson Holme Enkan Segrid Paulsdotter Lögdön
1802-11-07 Drängen Eric Ersson Häggdånger och Lindom Enk. Märtha Pehrsdotter Schillsåker
1802-11-28 Drängen Frans Larsson Holmqvist Holme Enk. Catharina Norberg Stångrid
1803-01-23 Herr Härads Skrifvaren Olof Borg
Jungfru Brita Christina Dahlström Schillsåker
1803-01-25 Nemndeman Johan Nilsson Svedje Tjenste Pig. Anna Ersdotter Sättna
1803-05-21 Tjenste Drängen Erik Ersson Gerdvall Åkerö Pigan Sara Andersdotter Åkerö
1803-06-23 Tjenste Drängen Pehr Olofsson Skäggsta Enk. hust. Ingrid Andersdotter Myckeläng
1804-05-04 Borgare Fiskaren Jonas Sellberg Sundsvall Pig. Stina Askilsdotter Stacke
1804-10-14 Dr. Isak Isaksson Holme Pigan Greta Nilsdotter Lill-Åkerö
1805-06-02 Hemmans Tillträdaren Carl Erik Biörner Fogellund och Ahlnö Soch. Pig. Greta Pehrsdotter Våle
1805-06-24 Drängen Erik Jonsson By och Häggdånger Hemmans Pigan Wendela Stina Svedlund Mällby
1805-11-01 Drängen Anders Jönsson Rosböle Pigan Brita Jonsdotter Smedsböle
1806-07-11 Unga Bonden Frans Isaksson Bröttemo Bonde Dottr. Brita Augustinsdotter Bäräng
1806-10-31 Skomakaren Jacob ?ström Mällby Pig. Greta Larsdotter Ahlnö och Röde
1806-11-09 Bonde Son Anders And. Åkerström Åkerö Bonde Dottr. Brita Cajsa Solberg Bäring
1806-11-14 Drängen Erik Wiktorsson Hässiö och Gökböle Pig. Maria Nilsdotter Lill-Åkerö
1806-11-26 Sochnesmeden Pehr Kårström Indahl och Kårsta Dannemans Dotter Stina Jonsdotter Myckeläng
1807-06-24 Hemmans Drängen Anders Jansson Myckeläng Bonde Dottren Märtha Olofsdotter Schillsåker
1807-09-27 Ordinarie Kr. Båtsman Johan Öman Nordingrå Pigan Sara Ersdotter Skön och Birsta
1807-10-08 Bonde Son Olof Isaksson Holme Dannemans Enkan Hust. Gunnilla Jonsdotter Berge
1807-10-11 Bonde Son Olof Ersson Mällby
Ingeborg Olofsdotter Myckeläng
1807-10-15 Skräddaren Olof Bolin
Bonde Dottren Märtha Lena Isaksdotter Bergner Åkerö
1807-10-25 Bonde Son Lars Larsson Schillsåker Jungfru Catharina Ulrika Dahlström Schillsåker
1807-10-30 Torp. Johan Jonsson Hässiö och Backås Borgare Dottr. Anna Cajsa Häggdal Schillsåker
1808-04-28
Isak Ersson Bäräng Bonde Dottren Sara Nilsdotter Åstön
1808-05-01 Dr. Isak Isaksson Öfverå och Hässiö Bonde Dottr. Christina Larsdotter Bäräng
1808-06-03 Bonden Lars Fransson Berge Bonde Dottren Catharina Göransdotter Bröttemo
1808-07-03 Färgare Gesällen Lars Abraham Modin Sundsvall Jungfru Greta Ulrika Dahlström Schillsåker
1808-07-03 Färgare Gesällen Petter Ahlgren Sundsvall Jungfru Cajsa Brita Dahlström Schillsåker
1808-09-11 Bonde Son Lars Ersson Berge Bonde Dottr. Christina Isaksdotter Åkerö
1808-??-?? Drängen Erik Isaksson Östby Bonde Dottr. Catharina Nilsdotter Östby
1808-10-23 Antagne Torparen Erik Ersson Schillsåker Pigan Ingrid Sundberg Schillsåker
1808-10-30 Bonden Anders Henricsson Timrå och Horsta Pig. Anna Fransdotter Svedje
1809-10-13 Sock. Skräddaren Matthias Åström
Pigan Brita Ersdotter Smedsböle
1809-10-15 Torp. Ingemar Lundberg
Klockare Dottr. Eva Dufvenberg Skäggsta
1809-10-27 Bonde Son Olof Larsson Rolandsbacke i Hässiö Dannemans Dottr. Catharina Isaksdotter Ostön
1809-12-26 Bonden och Enklingen Frans Jansson Svedje Dannemans Dottr. Catharina Ersdotter Liustorp och Frötuna
1809-12-29 Bonde Sonen Maths Pehrsson Söderberg Söråker och Hässiö Dannemans Enkan Catharina Ulrica Dahlström Schillsåker
1810-05-03 Bonde Sonen Ingemar Strandholm Afva Jungfr. Magdalena Margareta Högström Sundsvall
1810-05-27 Dr. Lars Larsson Ahlnö och Berge Torpare Enk. Cajsa Magdalena Jonsdotter Märgård
1810-06-21 Unga Bonden Pehr Pehrsson Strand och Hässiö Unga Enk. Hust. Märtha Olofsdotter Schillsåker
1810-07-27 Landtmätaren H:r Erik Johan Stagnell
Mademoiselle Elsa Maria Krapp Schillsåker
1810-11-01 Bonde Son Hans Petter Åkerberg Åkerö Dannemans Enk. Christina Isaksdotter Bergner Åkerö
1810-12-27 Torp. Jonas Olofsson Skäggsta Dannemans Enkan Stina Ersdotter Skäggsta
1811-05-16 Bonden och Enklingen Augustin Fransson Båräng Dagsv. Dottren Stina Ersdotter Båräng
1811-06-13 Torparen Pehr Törngren Skäggsta Torp. Dottr. Sigrid Catharina Olsdotter Skäggsta
1811-06-30 Unga Bonden Jonas Olsson Myckeläng Enkan Sara Ersdotter Öde
1811-09-11 Bonde Sonen Pehr Nilsson Afva Bonde Dottren Sara Catharina Tynelius Afva
1811-10-18 Torp. och Enkl. Lars Kårström Indahl Bonde Enkan Catharina Isacsdotter Våhle
1811-11-01 Bond. och Enklingen Olof Dufvenberg Skäggsta Bonde Enkan Christina Edvardsdotter Myckeläng
1811-11-24 Bonde Sonen Jacob Isaksson Skäggsta Bonde Enkan Catharina Nilsdotter Storsvedja
1811-12-27 Bonde Sonen Pehr Henricsson Skäggsta Bonde Dottren Eva Isacsdotter Stacke
1812-05-14 Torparen Eric Bering
Pigan Catharina Michaelsdotter Hässjö och Djökböhle
1812-05-18 Drängen Olof Larsson Stångrid Bonde Dottren Maria Fransdotter Svedje
1812-09-25 Inhysesmannen Enkl. Jan Mellberg Skäggsta Enkan Anna Ersdotter Skäggsta
1812-09-27 Borgaren Ob. Christian Backlund Sundsvall Bonde Dottr. Sara Isacsdotter Bergner Åkerö
1812-11-03 Bond. Enkl. Christian Strandqvist Östby Enkan Brita Larsdotter Thunforss Berge
1812-11-21 Bond. Olof Andersson Ängesland Bondedottr. Anna Jonsdotter Sörkrånge
1813-10-21 Bonde Anders Nilsson Myckeläng Bondedottren Brita Olofsdotter Myckeläng
1813-10-24 Skeppare Sonen Jacob Lundberg Hässjö och Wästerå Bonde Dottren Stina Andersdotter Ostön
1813-10-29 Socken Skomakaren Jonas Svedin
Bonde Dottren Brita Isacsdotter Bergner Åkerö
1813-11-26 Dräng. Enkl. Pehr Pehrsson Hässjö och Krigsbyn Bond. Enk. Sara Isacsdotter Wåle
1813-11-26 Torpar. Enkl. Jan Isacsson Mällby Pigan Eva Johansdotter Svedje
1814-05-31 Bond. Enkl. Christian Stranqvist Östby Pigan Stina Isacsdotter Ostön
1814-10-21 Organisten Eric Gustaf Lidin Skilsåker Pigan Johanna Lovisa Nyman
1814-12-30 Unge Bonden Jan Olof Dufvenberg Skäggsta Bondedottr. Ulrika Regina Thelberg Mällby
1815-06-24 Land Bonden Eric Gustaf Bertilsson Holme Bonde Dottren Segrid Olofsdotter Afva
1815-10-08 Bondesonen Isac Åsenius Ostön Torpare Dottren Anna Nilsdotter Ostön
1815-10-20 Bond. Jonas Larsson Hässjö och Svedje Pigan Catharina Jansdotter Afva
1815-12-17 Drängen Nils Nilsson Mällby Pigan Märta Mickelsdotter Hässjö och Stebbgård
1816-04-19 Borgaren och Fiskar. Isac Zetterberg Sundsvall Bonde Dottren Cathrina Hermansdotter Afva
1816-10-04 Bondesonen Isac Pålsson Bröttemo Pigan Fredrica Wikström Stångrid