7. Erik Gestrin (1704-1708), f. i Jämtland, son till khden P.
Gestrinius i Rödön, stud. i Upsala 23 mars 1694. Komm. i Skön 1704.
bodde på Alnön. Var död 1708.
        G. m. Sara Bremming, änka efter komm. härst. Er. Fluverin härst. Efter 67 års
     kristel. vandel afsomnade hon 28 nov. 1738, befordrades till grafven 10 dec. och
     lades under sin sal. morfaders liksten utanför lilla kyrkdörren i Skön.
        En son: Petrus, bruksbokhållare. Modern begärde 1716 till förmyndare för
     sonen sin frände landsskrifvaren i Jämtl. hr Andreas Sundberg

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail