5. Erik Jacobi Fluverin (1688-99), bondson från Medelpad,
inskrefs ss. stud. i Upsala under namnet Fluviander 28 nov. 1678. Kollega
i 6:te klassen i Hsands triv. skola 1685, komm. i Skön-Alnön 1688. Afled
år 1699. Bodde på hemmanet i Walknytt, som han hade skattefritt.
        G. m. Sara Bremming, företrädarens dotter, omg. m. komm. härst. E.
     Gestrin n. 7.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail