3. Jöns Hornaeus (1746-53). Vid hans kallande till sockne-
präst förklarade Dalsborna hos konsistoriet i Hsand, att finge de ej honom,
ville de ej åtaga sig löna annan präst. Han utnämndes 30 juli I746 och
tillträdde omedelbart. Under hans tid erhöll Dals kyrka en ny klocka,
hvarmed ringdes första gången 9 okt. I748. Utn. till komm. i Ytterlännäs
1752, se ofvan.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail