6. Jöns Olsson, [1555]-72. Samtidigt domkyrkosyss-
loman. Han reste 1559 till konungen och anhöll att få Norra
Rottne socken lagd till Gårdsby, vilket beviljades (se under
Tolg). Hans sigill visar en hjort. 1556 hade han vederlag
från Tolgs och Asa socknar. Ägde 1571 95 lod penningar, 4
käxlingsoxar, 12 kor, 20 ungnöt, 27 får, 20 svin, 1 häst, 2 ston
samt "barnapenninge och pantasölv" värderat till 73 mark
örtug. Nämnes ej som kh. här efter 1572 men var domkyrko-
syssloman 1577 och levde ännu 1578, då han hade 24 tunnor
spannmål i förläning.
          Gift. Barn: Bengt, kh. här.

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail