15. Jonas Eliae Salin (1684-1714), f. i Salsåker, Nordingrå s:n,
son af länsman Elias S., stud. 20 dec. 1671, prästv. till adj. i Säbrå 1676
och utnämnd till khde i Hammerdal 1684 på samma villkor som före-
trädaren att väl tillhandagå den åldrige Hedsander, ehuru dennes måg
komm. Wellam Klangund fann det orättvist, att en, som var långt yngre
student än han, skulle tränga sig in i pastoratet, men kändt är, huru änkans
konservation lättade vägen på den tiden. Salin afled om våren 1714.
      G. 1) g. m. företrädarens änka Christina Wattrangia, d. 21/1 1691. Hennes
   grafsten är ännu bevarad.
      2) 22/7 1694 m. khden i Sollefteå Olof Noraei dotter Christina Noraea, d. 26/3
   1762 hos sin son i Oviken.
      Barn i förra giftet: Elias, f. 1686, d. 19/5 87; Israel, f. 1688, döpt 21/12, stud,
   1707, d. i Upsala af pesten 1710;
      I senare giftet Olaus, f. 10/2 1697, stud. 1715; Brita. f. 8/4 1698, d. 1699; Mar-
   gareta, f. 7/6 1699, g. m. eftertr. khden Mich. Graan; Elias, f. 23/6 1703, d. 2/1 1707;
   Daniel, f. 24/7 1706, prost och khde i Oviken; Christina, f. 9/4 1708; Catharina, f.
   17/6 1711.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail