14. Israel Laur. Noraeus (1679-82), son af khden Lars Noraeus
i Sollefteå. Stud. i Upsala 30 okt. 1656, prästv. i Hsands kyrka 16 maj
1662 till tjänstg. hos sin fader i Sollefteå. I början af år 1665 var han
kapellan i Hammerdal, då han jämte sin pastor d. 29 febr. var närvarande
på ett kalas i Ovikens prästgård. Följande år inköpte han Jonsgården
i Ström och var ännu i slutet af år 1669 där boende. Kapellan i Sollefteå
1671-79, hvarefter han återkom till Hammerdal för att under den högt
åldriga pastoris herr Erici Hedsandri lifstid förestå pastoratet och »efter
hans afgång igenom döden en fullkomlig pastor blifva». Men han afled
dessförinnan på hösten 1682.
      G. m. Christina Eriksdotter Wattrangia, f. 21/12 1644, dotter till khden i
   Torsåker Erik Wattrangius, och omg. m. efterträdaren.
      Barn: Erik, f. 1670, khde i Lit; Stig, f. 1676, bonde i Sikås i Hammerdal,
   d. 9/1 1716; Christina, g. m. komm. i Högsjö Anders Sellin; Maria. g. 1699 m.
   korpral Nils Curry.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail