7. Nicolaus Bergeri Klintæus, (1657-94). Född 1603.
Prv. 1634, kaplan i Älghult [1637], gemen predikant vid Kro-
nobergs regemente 1638, regementspredikant där 1645, kh.
här 1657, tilltr. 1659. Som fältpräst låg han 4 år med rege-
mentet i Tyskland och deltog sedan i danska fejden. 1654
sökte han Korsberga pastorat (se supplik härom i Eckl. saml.,
RA) och erhöll följande år kungl. maj:ts rekommendation till
första ledigblivna lägenhet i stiftet. På ålderdomen (1680)
avstod han, ehuru mot sin vilja, en del av pastoratets inkoms-
ter till sonen. Död den 1 juli 1694. Hans gravsten är in-
murad i kyrkans vägg.
          Gift 1634 med Karin Nilsdotter Hake, f. 1616, d. 1669 Barn (4 sö-
     ner, 6 döttrar): Ericus, f. 1642, kh. här. - Birgerus, komm. i Gränna.
     - Sara, f. 1639, gift i Skallarp, begr. 29/4 1694

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail