8. Ericus N. Klint, (1694-1706). Son till företr. Skol.
på Visingsö 1663, stud. i Åbo 1665, disp. 1670 (commentarius
in cap. II. epist. S. Pauli ad hebræos, IV, pres. P. Bång), prv.
1673, komm. i Nydala s. å., hospitalssyssloman i Jönköping
1677, v. pastor här och förordnad till faderns eftertr. 1680
(uppbar under dennes livstid pastoralierna av Järsnäs, medan
fadern hade dem av Forserum och stommen), respondent vid
prästmötet 1685. Död den 18 juni 1706.
     Gift 1677 med Judit Jönsdotter Edera, f. 1653, begr. 24/2 1716, dot-
   ter till komm. i Gränna Joh. Ederus. Barn: (7 söner, 4 döttrar): Da-
   niel, stud. i Lund 1699. - Joannes, se komm. i Nässjö. - Johannes,
   hovrättskommissarie i Göta hovrätt. d. i Jönköping 14/8 1734. (Sj.). -
   Esaias, f. 1685, häradshövding i Möre, d. 1740. - Annika, f. 31/12 1688,
   gift med Peter Sjöberg. - Nils, kvartermästare vid Smålands kavalle-
   ri. - Elisabet, f. 6/2 1691, gift med regementspastor Hans Baaz. -
   Catharina, gift med löjtnanten Nils Dyberg i Forserum. - Carolus, f.
   20/12 1698. - Maria, gift med klockaren i Rydaholm Johannes Lohm. -
   Vid faderns död levde 9 av barnen.

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail