5. Johannes Petri Ederus, 1647-82? Skriver 21/9 1681,
att han då var 70 år gammal och i över 40 år varit in ministe-
rio. Han blev ordinarie kaplan här 1647 men synes ha varit
här redan 1645, då han av konsistorium förordnades till
komm. i Skärstad men måste vika, enär riksdrotsen, greve
Pehr Brahe i stället ville hava Nic. Siggonius. (Wallquist:
Handbok etc., Växjö 1797, s. 62). Samtidigt pedagog vid sko-
lan. Död sannolikt 1682 (före 1/5).
          Gift 1) med en dotter till kh. på Visingsö Jonas Magni; 2) med
     Anna Bengtsdotter. Barn: Judit, gift med kh. i Järnäs Ericus Klint.

Tagit från Växjö stifts herdaminne av ???.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail