7. Petrus Joannis (Kerfstadius) (1595-1626), son till bonden
Jöns Mårtensson och Barbro Jonsdotter i Kerfsta by i Stöde s:n, uppträder
ss. kapellan i Njurunda 1580, då khden Måns Erici sista gången under-
tecknar socknelängden och lånar hans sigill, enär han ej hade sitt eget till
hands. Underskref Söderköpings riksdags beslut 22 okt. 1595. 1 sept.
1607 begärde han af sockneborna Ännesvikslandet till fäboställe under
prästbordet. Under åren 1613-18 måste han utgöra de dryga bidragen
till Älfsborgs lösen, som öfvergick landet för andra gången. Död omkring
1626.
      G. m. Catharina Mårtensdotter, dotter till khden Mårten Larsson i Torp.
   Den jord hon ärft där i Fränsta såldes år 1615. I boskapslängden för år 1627
   nämnes hon relicta pastoris.
      Barn: Jöns Petri Niurenius, här efterträdare; Brita Persdotter Niurenia,
   g. m. khden i Harmånger, Hälsingland, Ol. Brunnius.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail