8. Nicolaus Christiani Fabricius (1703-22), fadern Christian
Fabricius var komm. i Luleå landsförsamling. Stud. i Upsala 20 okt.
1677; utn. kollega i Piteå skola 3:dje kl. 1686, erhöll förordnande att uppe-
hålla stadskomministraturen i Piteå sept. 1695, sedan domen fallit öfver
komm. M. Beckman. Kapellan här 1703. Vid kosackernas infall i febr.
1716 blef hans hustru jämte 3 bönder ihjälslagna och han själf afklädd och
spolierad, med då de återkomma 4 jan. 1722, rönte han samma sorgliga
öde som hustrun.
      G. 1) m. Catharina Bruggman; 2) m. Margareta Ståhl.
      Dotter: Margareta; samt möjligen en son Christian, stud. 1702, d. 1709 i
   Upsala.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail