5. Matthias Erici Medenius (1671-83), f. i Medans by, Nor-
dingrå socken, af bondeföräldrar. Inskrefs ss. stud. i Upsala 27 okt. 1647.
Var kollega i Piteå skola år 1653. Såsom komm. i Säbrå undertecknade
han å superintendenten P. Steuchs vägnar år 1659 tiondelängderna för
Säbrå, Häggdånger och Stigsjö (Ångermanl. landsbok. KA). Bevistade
ss. komm. i Nordingrå prästmötet i Hsand i februari månad 1664. Kallas
confirmatus pastor i Hammerdal, då han 25 febr. 1671 till sin broder
Christoffer Ersson försålde sin arfsdel i hus och jord i Medan, och han synes
sålunda med försäkran om pastoratet blifvit komm. här. Vid ankomsten
hit inköpte han af sin afflyttade svåger Isr. Noreus Jonsgården i Ström,
där han ännu bodde 1683. Men den gamle khden E. Hedsander öfver-
lefde både honom och Noraeus, som återkom och öfvertog all pastoralvård.
Medenius synes ha dött 1683.
      G. m. Anna Wattrangia, dotter af khden Er. Wattrangius i Torsåker, Ånger-
   manland.
      En dotter Elisabeth, g. m. khden Hans Unaeus i Sidensjö (T.).

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail