12. Olaus Johannis Bremming (1697-1711), f. 1641, son till
khde Jöns Niurenius i Njurunda, antog tillnamnet efter Bremön; stud.
vid Upsala univ. i febr. 1666, var ss. kaplan i Njurunda 1670 bosatt i Å,
1679 i Stångom å egna hemman. Fick transport till Åsele som kom-
minister 1692, men då han ej kunde förmå sin hustru att flytta ditup,
återvände han till Njurunda följ. år i hopp om att återfå sin förra tjänst
som hjälppräst. Härutinnan missräknade han sig och lefde på sitt jord-
bruk därst., tills dess han efter klagomål hos K. Mjt i aug. 1695 af konsist.
utnämdes till komm. i Undersåker och här tilltr. 1697. Säges ha fört
ett berömligt lefverne och afled 7 juli 1711, 70 år 2 mån. 19 dag. gam-
mal samt begrofs i koret 24 okt. (Kb).
     G. 1672 m. Helena Marcidotter f. 1642 i Öregrund, dotter af skolmäst.
  därst. Marcus Israelis Nohrman, sist khde i Gnarp, och Maria Carlsdotter;
  d. 30/6 1715 i Bergom, Offerdal.
     Af fyra barn: Marcus, döpt 19/12 1675 i Njurunda, fil. mag. 1707, utn. lektor
  i Hsand, sekreterare hos riksrådet grefve Arvid Horn, d. 1730; Jöns, khde i Ljus-
  torp n. 14; Anna, g. m. faderns efterträdare komm. härst. P. Sundin.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail