Svensk Norsk Finsk Dansk Isländsk

Kort Svensk Historia

10000-6000 f Kr: Grupper av stenålders jägare och samlare sprider ut sig över Sverige.
4000 f Kr: Odling och boskapsskötsel gör sitt inträde i södra Sverige.
800-1050 e Kr: Svearna begav sig ut på vikingatåg främst mot Ryssland och Östromerska riket.
slutet av 1200-talet: Gotland införlivas med riket.
ca 1300-1809: Tillhörde Finland till Sverige.
1320: Skåne, Nordhalland och Blekinge erövras från Danmark.
ca 1357: Danmark återerövrar de danska områdena och Gotland.
1389-1521: Kalmarunionen (Dansk-norsk-svensk union som Sverige bröt sig ur flera gånger).
1561: Svenska trupper besätter Reval och stora delar av Estland.
1611-1718: Stormaktstiden, Sverige når sitt största omfång.
1617: Vid freden i Stolbova får Sverige behålla Kexholms län och Ingermanlad.
1629: Vid interimsfreden i Altmark får Sverige behålla Livland, Riga och områdena vid Njemens och Weichels mynningar.
1645: Vid freden i Brömsebro fick Sverige av Danmark-Norge Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och (på 30 år) Halland.
1648: Vid westfaliska freden får Sverige områden vid utloppen till Oder och Weser.
1658: Vid freden i Roskilde fick Sverige av Danmark-Norge Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän.
1721: Vid freden i Nystad förlorade Sverige de baltiska provinserna och delar av Karelén till Ryssland.
1772: Gustav III gör en statskupp. I den nya författning ingår tryck- och religionsfrihet.
1809: Ryssarna besätter Finland.
1814-1905: Svensk-norsk union.
1901: Allmän värnplikt.
1909: Män får allmän rösträtt till andra kammaren.
1921: Kvinnor får politisk rösträtt.
1950-talet: Stor invandring av finnar.
1995: Sverige går med i EU.

Kort Norsk Historia

9000-8000 f Kr: Grupper av stenålders jägare och samlare längs de norska kusterna.
3000 f Kr: Odling och boskapsskötsel gör sitt inträde i sydöstra Norge.
800-1000 e Kr: Norge ägnar sig åt vikingatåg och kristnande.
1260-talet: Grönland och Island erkänner den norske kungen och Norgeväldet når sitt största omfång.
1380-1814: Dansk-norsk union.
1389-1521: Kalmarunionen (Dansk-norsk-svensk union).
1645: Norge förlorar Jämtland och Härjedalen till Sverige.
1658: Norge förlorar Bohuslän till Sverige.
1814-1905: Svensk-norsk union.
1898: Allmän rösträtt för män införs.
1913: Kvinnor får rösträtt till Stortinget.
1940: Tyskland ockuperar Norge.
1945: Tyskland kapitulerar.
1970: Norge blir oljenation.
1972: Nej till EU i folkomröstning.

Kort Finsk Historia

ca 9000- f Kr: Grupper av stenålders jägare och samlare sprider ut sig över de delar av Finland som inlandsisen lämnat.
100-800 e Kr: Finska stammar invandrar från Estland och områdena söder om Ladoga.
ca 1300-1809: Tillhörde Finland till Sverige.
1550: Gustav Vasa grundlägger Helsingfors.
1695-97: Nödår. En fjärdedel av befolkningen dör av svält.
1809-1917: Finland blir ett ryskt storfurstedöme, men landet får en relativ fri ställning.
1917: Efter novemberrevolutionen i Ryssland proklamerar lantdagen Finland som självständig republik.
1906: Allmän rösträtt för kvinnor införs.
1921: Efter beslut i Nationeras förbund får Finland suveränitet över de tidigare svenska Ålandsöarna.
november 1939-mars 1940: Under andra världskriget var Finland i krig med Sovjet "Vinterkriget.
Juni 1941-september 1944: Fortsättningskriget mot Sovjet.
1956: Sovjetunionen ger tillbaka Porkalaområdet.

Kort Dansk Historia

ca 800 e Kr: Landet norr om floden Eider enas till ett rike under Godfred. Vikingatågen börjar. Landet splittras på nytt.
950-985: Landet enas igen under Harald Blåtand som också lägger under sig stora delar av Norge.
1340-75: Valdemar Atterdag enar riket på nytt och erövrar Gotland.
1389-1521: Kalmarunionen (Dansk-norsk-svensk union).
1536: Reformationen.
1563-70: Det nordiska sjuårskriget mellan Sverige och Danmark.
1645: Vid freden i Brömsebro fick Sverige av Danmark-Norge Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och (på 30 år) Halland.
1658: Vid freden i Roskilde fick Sverige av Danmark-Norge Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän.
1675-79: Det skånska kriget. Danmark lyckas inte återerövra Skåne.
1721: Hela Slesvig kommer under den danska kronan.
1864: Danmark förlorar Slesvig-Holstein till Preussen och Österrike.
1915: Allmän rösträtt för kvinnor och män.
1914-18: Danmark neutralt under första världskriget.
1940-45: Danmark ockuperas av tyskarna.
1944: Island förklarar sig självständigt.
1948: Färöarna får självstyre.
1949: Danmark blir medlem av NATO.
1973: Danmark blir medlem av EG.
1979: Grönland får lokalt självstyre.

Kort Isländsk Historia

ca 790: Irländska munkar kommer till ön.
ca 850: Upptäcks landet av den norske vikingen Naddodd och svensken Gardar Svavarsson.
ca 870: Norrmannen Ingolv Arnes från Fjaler och upprättar den första boplatsen.
ca 870-930: "Landnamstiden" Invandrare, de flesta är norska stormän, tar hela ön i besittning.
930: Det första alltinget sammanträder. Befolkningsantalet är uppe i ca 20000.
ca 985: Islänningen Erik Röde upptäcker Grönland.
1220-35: Snorre Sturlason skriver kungasagorna.
1262: Alltinget erkänner Norges kung som Islands härskare.
1380: Island följer Norge i unionen med Danmark.
1402-04: Reformationen.
1662: Alltinget ger den danske kungen enväldig makt genom "arvs- och suveränitetsakten".
1783-85: Vulkanutbrott, jordskalv och pest härjar landet. En femtedel av befolkningen dör.
1800: Alltinget avskaffas.
1814: Vid Kielfreden avstås Norge till kungen av Sverige, medan Island förblir under den danska kronan.
1843: Alltinget återupprättas.
1918: Den 30 november återupprättas Island som självständig makt. Danmark ska dock sköta utrikesärendena.
1940: Den 10 maj ockuperas Island av britiska trupper.
1941: Amerikanska trupper avlöser efterhand de brittiska.
1944: Den 17 juni utropas republiken Island.
1949: Island ansluter sig till NATO.
1951: Enliget ett avtal med USA ska amerikanerna ha ansvaret för landets försvar.
1972: "Torskekriget" utbryter när Island utvidgar fiskegränsen.


Denna sida sköts av Johnny Blästa