6. Erik Arenberg (1781-85). f. 1730, bondson från Arnäs.
Stud. i Upsala 7 okt. 1758, prästv. 31 maj 1767 på kallelse af komm. J.
Hornæus i Ytterlännäs, tjänstgjorde här i pastoratet som v. komm. 1773
och nådårspred. 1779 samt blef past. adj. i Torsåker från 14 juni 1780.
Efter något valkrångel utn. till sockenpredikant i Dal 6 juni 1781. Afled
19 april 1785, begr. 16 maj.
        G. 29/1 1769 m. Elisabeth Dorothea Hornæa, dotter till komm. Jöns Hornæus
     i Ytterlännäs; omgift 29/4 1787 m. eftertr. Nils Höglund.
        Barn: Christina Elisabeth, f. i Nordanåker 19/5 1769, g. m. gästgifvaren riks-
     dagsman Daniel Dan. Selander i Docksta, Vibyggerå; Anders, f. 5/8 1771; Jöns
     Haquin, f. 15/3 1774; Anna Catharina, f. 8/10 1777; Erik, f. 17/7 1780, d. 1/12 1786.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail