18. Nils Höglund (1803-09), f. 25 jan. 1757, bondson från Sol-
lefteå. Stud. i Upsala vt. 1778, prästv. till adj. åt komm. i Hsand mag.
E. Svedbom 24 juni 1782, nådårspred. efter honom 1783, efter socken-
pred. Arenberg i Torsåker-Dal 1 juni 1785, ordin. sockenpräst därst. 1786;
komm. i Sundsvall 20 aug. 1803, opponent vid prästmötet 1806. Död
i Sundsvall af fältsjukdom 20 sept. 1809.
      G. 29/4 1787 m. Elisabeth Dorothea Hornæus, dotter af komm. i Ytterlännäs
    Jöns H., änka efter sockenpred. Er. Arenberg.
      Barn: Brita Sophia, f. 1788, d. i Sundsvall 12/8 1805; Nils Erik, f. 20/6 1791
    komm. i Ytterlännäs.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail