7. Matthias Helgonis (1611-40), f. på 1560-talet och synes
varit son till en förmögen bonde Herse Larsson i Mulgerd i Häggdånger.
Prästv. 1587; kapellan i Stigsjö 1590; undert. Upsala mötes beslut 1593.
I Stigsjö ägde han ett hemman i Hjelta, hvilket han behöll äfven efter
flyttningen till Ljustorp, där han tillträdde khdebefattningen 1611. Upp-
bjöd på Ljustorps ting 1634 17 mål jord, som han köpt af Olof Christoffer-
son i Åås (Mbd. i RA). Han var en mycket aktad och berömlig man,
äfven i besittning af boklig lärdom och undervisade själf sin son, den
blifvande Upsalaärkebiskopen, i latinsk grammatik, retorik och aritmetik,
till dess denne 15 år gammal i aug. 1613 sändes till Gefle skola. Tunaeus
angifver hans dödsår till 1640. I så fall har sonen efterträdaren skött
pastoralvården de tvänne sista åren af faderns lifstid.
         G. 1) m. Catharina Ericsdotter, som afled 1610. (enl. ärkebiskop Stigzelii
     stambok); 2) m. Elisabeth Mårtensdotter, dotter till khden i Torp Mårten Laurentii.
         Barnen som antogo namnet Stigzelius efter födelseorten Stigsjö:
         Laurentius, f. i Stigsjö 27/10 1598, ärkebiskop i Upsala, d. 31/8 1676; Nicolaus,
     efterträdande khde i Ljustorp; Mårten, klockare i församlingen, bodde i Eds-
     åker; en dotter g. m. khdrna Isbrand Falck i Giresta och Jöns Boderus i Wallen-
     tuna. (Ups. ärkest. herdam., I, s. 468, 69); Märtha, g. m. khden Erik Huss i Torp.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail