8. Nicolaus Matthiae Stigzelius (1640-66 ), f. omkr. 1603 i Stig-
sjö, företrädarens son; stud. i Upsala i mars 1622. Han och en annan Ånger-
manlänning Jonas Nicolai Sidenius erhöllo 3 dec. 1624 fri disk på kommuni-
tetet. Faderns medhjälpare här i församlingen 1626, har 1638 undertecknat
socknens kyrktiondelängd. Tillträdde efter fadern pastoratet 1640 och
var landsprost öfver Medelpad fr. 1657 till sin död, som synes ha inträffat
1666. En hedersman. Under herr Matts och herr Nils tider lära Hässjö-
borna haft full gudstjänst enl. ett bref af 2 maj 1683. (Hammargren,
anf. arb. s. 60.)
        G. m. Anna Henriksdotter, (Tillägg: dotter till khden Henricus Laurentii
     i Selånger).
        Barn: Anna Stigzelia, g. 27/6 1672 i Upsala m. komm. i Bälinge Andreas
     Arepontelius; Henrik, stud. 18/2 1661, apologist i Hsands skola 1674, regem.
     pastor 1676, d. ogift; Catharina, f. 1642 g. m. khden härst. Jacob Strandman,
     se nedan n. 10; Matthias, f. 1647, komm. i Ljustorp-Hässjö, se nedan; Erik,
     f. 22/9 1650, stud. 1669, d. begr. i Upsala 30/11 1671; Margareta, g. m. faderns efter-
     trädare, khden Magnus Ostrocherus; Magdalena, g. m. komm. J. Kaenselius,
     sedan m. komm. Olof Kiörning i Tuna-Attmar, d. 1708.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail