10. Jacob Jonae Strandman (1668-84), f. i Ångermanland omkr.
1631, stud. i nov. 1653; blef prosten Nils Stigzelius kapellan här i Ljustorp
1660 och måg; bevistade prästmöte i Hsand febr. 1663 och utsågs att
officiera vid följ. möte; khde i Ljustorp 1668 och som sådan uppförd i
mantalslängden för detta år. Afled 1684.
        G. m. Catharina Stigzelia, f. 1642. dotter till Nicol. Stigzelius n. 8. Hon
     begärde 20/12 1689 frihet på ett sitt hemman Slätt benämndt; d. 9/7 1712 hos sin
     måg i Indal och begrofs 20/7 af pastor Ol. Aedenius.
        Barn: Nicolaus, apologist vid Hsands skola, d. 1701; Catharina, g. 1695 m.
     khden Israel Thelberg i Indal, d. 1749.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail