10. Lars Larsson Hornaeus (1719-1751), f. 7 jan. 1682 i Ytter-
lännäs, företrädarens son. Stud. 5 sept. 1706 i Upsala, prästv. 29 mars
1708 till past. adj. i Torsåker, blev 1715 2. komm. i Luleå, men nödgades
därifrån ta till flykten för ryssarne och fick på faderns begäran blifva hans
medhjälpare och designerade efterträdare 1717; erhöll fullmakt som komm.
15 juli 1719. Då han i sin ordning begärde ämbetsbiträde 1750, utlofvade
han 100 dlr kmt med kost och husrum i prästgården samt häst till andra
annexkyrkan. Församlingen ville kalla honom till pastor 1723. Var re-
spondens vid prästmötet i Hsand febr. 1725. Afled 29 april 1751 i lungsot.
     G. 1) 7/2 1709 m. Elisabeth (Lisken) Wattrang i Hammar, khden härst. Hans
  Wattrangs dotter, d. 21/6 1743;
     2) 3/3 1747 m. Margareta Klingberg, dotter af khden i Hede Nils Klingberg;
  omg. 14/11 1754 med hemmansägaren Lars Larsson i Nyland.
     Barn i förra giftet: Lars, d. 19/1 1710, 8 veckor gammal; Catharina, f. 1711,
  g. m. postinspektoren och organisten Ol. Westman, d. i Hsand 15/4 1751; Brita,
  g. m. borgaren Nils Huss i Hsand; Jöns, f. i Hammar 3/6 1715, faderns efter-
  trädare; Lorents, f. 1717, brukspatron, anlade Hornströms pappersbruk, d. 7/2
  1767, g. m. Johanna Pelt; - i andra giftet: Christina, f. 17/5 1748, d. 30/3 1753.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail