9. Laurentius Christophori Hornaeus (1672-1719), f. 1645,
son af en borgare i Hsand. Stud. i Upsala 14 nov. 1667 på samma gång
som brodern komm. Petrus H. i Ullånger. Efter 5 års studenttid prästv.
1672, och »dagtingande med svärfadern om mågskap och efterträdande»
blef han här komm. s. å., enär den af konsist. redan 23 mars 1669 därtill
designerade Johannes Wattrangius under tiden blifvit khde i pastoratet.
Hornaeus sökte Ramsele pastorat år 1693, men erhöll det ej. Var när-
varande vid prästmötet i Hsand 1694. 1 aug. 1717 begärde han sin son
L. Hornaeum juniorem till hjälppräst under sin lifstid och till efterträdare
efter sin död, hvilket beviljades af biskop och konsist. (Hdpr. 28/8 1717.) Han
bodde i Nordanåker och afled efter 47 års tjänst i församlingen 27 apr.
1719 samt begrofs i Ytterlännäs kyrka mellan altarpallen och sakristidörren.
      G. m. Brita Olofsdotter Rufinia, företrädarens dotter. Det förmäles, att
   under trolldomsväsendets dagar undersökningskommissionen befallt, att ett
   par gossar från Nordingrå, hvilka blifvit beryktade genom sina vittnesmål, skulle
   ställa sig vid kyrkdörren i Torsåker för att utpeka dem, som voro trollpackor
   och gjort Blåkullafärd. Därvid angaf den ene kapellanens hustru, men hon
   »tecknade» ögonblickligen pojken med en så kraftig örfil, att han stöp i backen
   och fann för godt att återtaga sin angifvelse mot herr Lars stränga hustru.
      Barn: Lars, f. 7/1 1682, efterträdande komm. härst.; Catharina, dopvittne
   1689; Elisabeth, var 1701 g. m. komm. Pehr Hägg i Jockmock, d. före 1707;
   Brita, dopvittne 1702, g. m. Matthias Samuelsson i Nyland; Christopher, dopvittne
   1703; Anna, g. 29/1 1711 i Nordanåker m. komm. Jonas Stadenius i Ramsele;
   Sara, f. 25/7 1690, d. 1/9 1697; Helena, f. 20/8 1694.

Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.
Tillbaka till indexsidan för herdaminnena.

Mail