Mariefors Tullmjölkvarn

1820 anlades Mariefors tullmjölkvarn vid Stångån på Solbergs byemäns land ca 600 meter sydöst om sockenkyrkan (S:t Katarina) i Njurunda.

Titta på kartan för att hitta till vart Mariefors kvarn låg, söder om Mariefors finns Stångeå Tullmjölkvarn som fortfarande är en aktiv kvarn.

Bilder från Sundsvallsminnen  (Visa alla bilder)

Bild från Stångån med rester av ett vattenhjul, vet dock inte till vilken av småindustrierna längs Stångån som hjulet hör till, dock förmodligen inte Mariefors.

Rester av Anders Magnus Hedins färgeri i Stångom som låg 300 m söder om Mariefors.

Turistgården i Stångom som låg bredvid ovan nämnda färgeri. Är nu bostadslägenheter.

Bilder från Länsmuseet.  (Visa alla bilder)

Turistgården i Stångom (1958) som låg bredvid ovan nämnda färgeri. Är nu bostadslägenheter.

Flygfoto över Stångom (1933) Järnvägen i mitten av bild. Turistgården till vänster. Nolbykullen i bakgrunden.

Flygfoto över Stångom (1933) med Högen och Skrängsta i förgrunden. Njurunda kyrka i mitten till vänster. Skrängstasjön i höger neder del.

Flygfoto över Stångom (1958) Turistgården i mitten av bilden.

Flygfoto över Solberg och Kyrkmon (1958) Kyrkmons skola i övre vänstra delen. Nybyggda villor på Bäckvägen/Backavägen i förgrunden.

Flygfoto över Kyrkmon (1958) med norra delen av Verkstadsvägen i förgrunden (Smedjebacken).

Turistgården i Stångom

Flygfoto från 1947 över Stångom med Njurunda Industrier till höger i bild.

Flygfoto från 1947 över Stångom

Flygfoto från 1947 över Stångom och Njurunda kyrka med Sjödins torp i förgrunden (Stångom 2:5)


26 februari 1825 besiktades och värderades kvarnen som då ägdes av:
Mjölnaren Johan Peter Wåhlberg (1/2 del)
dess dotter Greta Christina Wåhlberg (1/4 del)
Torparen Sven Jonsson i Juni (1/4 del)

Kvarnhuset är 16 alnar (9,5 m) långt, 13 alnar (7,7 m) brett och 11 alnar (6,5 m) högt. Vattenrännan är 6 alnar (3,5 m) lång och 2 1/4 alnar (1,3 m) bred. Vattenfallets höjd 5 alnar (3 m). Det fanns tre vattenhjul 2 som är 4 alnar (2,37 m) och ett som är 4 5/24 alnar (2,5 m) i diameter. Dammbyggnaden utnyttjas också för Stångeå husbehovssåg och den är 6 3/4 alnar (4 m).

Kvarnhuset är timmrat av fura och gran med 19 varv och täckt med brädtak, värderat till 95 riksdaler banco 24 skilling. Bland inventarie finns 2 par kvarnstenar värderat till 100 riksdaler, de 3 vattenhjulen värderas till 200 riksdaler. Hela byggnadsvärdet summeras till 959 riksdaler banco.

Hela protokollet för försäkring 13683 av Mariefors skattlagda tullmjölkvarn.


4 juli 1842 besiktades och värderades kvarnen som då ägdes av Byggmästaren och Mjölnaren Jonas Engberg

Kvarnen blev reparerad och till största delen nybyggd 1839 Kvarnhuset är 21 1/4 alnar (12,6 m) långt, 16 alnar (9,5 m) brett. På södra ändan av kvarnhuset finns ett linberedningsverk, med ett par linstampar och två skäktsvärmar, som är 10 alnar (5.94 m) långt, 4 3/4 alnar (2,82 m) högt och lika brett som kvarnhuset. Vattenrännan är 17 1/4 alnar (10,24 m) lång och 4 1/2 alnar (2,67 m) bred. Vattenfallets höjd 5 alnar (3 m). Det fanns tre vattenhjul 2 som är 5 3/4 alnar (3,4 m) och ett som är 5 alnar (2,97 m) i diameter. Dammbyggnad är 13 alnar (7,7 m) lång och 9 1/4 alnar (5,5 m) bred.

Kvarnhuset är byggt av 189 stycken tall- och grantimmer. 138 dagsverken har utförts vid upptimringen av kvarnhuset. Det har användts 2000 st 5 tum spik, 4000 st 4 tum spik, 3000 st 3 tum spik. Spisen i kvarn kammaren är murad med 14 tums (35 cm) tjocka sidomurar.

1838 byggdes 6 1/2 alnar (3,56 m) från vattendammen och lika långt från linberedningsverket en Beningsbyggnad av järn och grantimmer. Byggnaden är på en våning med två vindskammare och deras sidoskrubbar eller kontor och en rymlig vind, 20 1/2 alnar (12,2 m) lång, 14 1/2 (8,6 m) alnar bred och 7 1/2 (4,46 m) alnar hög. Övre vindskammaren är inte helt inredd ännu 4 år efter starten av bygget.

Ett därskilt linberedningsverk, när intill det förra, befinnes i ett litet fyrkantigt gammalt hus, med ett vattenhjul och linbult.

En mindre smedja i ett annat gammalt hus beläget 52 (30,9 m) alnar ifrån kvarnhus dörren nära intill vatten. Ett mindre med smedjan sammanhängande kolhus.

En mindre fähusbyggnad av gran och furu timmer och en liten hösvala samt ett visthus som värderas till 42 riksdaler.

En vedbod värderad till 8 riksdaler 24 skilling.

Alla byggnaderna värderas tillsammans till 2380 riksdaler 22 skilling 8 öre Banco specie.

Hela protokollet för försäkring 18185 av Mariefors skattlagda tullmjölkvarn.


11 augusti 1846 besiktades och värderades kvarnen som då ägdes av
Mjölnaren Erik Frans
och dess broder Olof Frans
från Franshammars bruk

Kvarnen var nyuppförd istället för den 1845 nedbrunna kvarnen.

Kvarnhuset är byggt av 146 st furutimmerstockar 21 (12,5 m) alnar långt, 16 1/2 (9,8 m) alnar brett och 6 1/4 (3,7 m) alnar hög med en övre och under botten samt två kamrar, värderar till 121 riksdaler 32 skilling. 90 dagsverken behövdes för upptimmringen av huset. 40 (14 m2) kubikalnar takspån, 2000 st 4 tumsspik, 5000 st 3 tumsspik. Byggmästaren fick arvode för 3 månaders tid (78 dagar) inklusive kost och hyra a 2 riksdaler.

Allt värderades till 1734 riksdaler 6 skilling 6 öre.

Hela protokollet för försäkring 18936 av Mariefors tullmjölkvarn.


27 augusti 1883 besiktades och värderades kvarnen för en höjning av försäkringsvärdet. Kvarnen ägdes då av Nämndemannen Erik Olof Borling.

Kvarnhuset var det samma som 1846 och fortfarande i godt skick och värderades tillsammans med allt innehåll till 4640 kr. Kvarnen var 42 (12,5 m) fot lång, 33 (9,8 m) fot bred och 12 1/2 (3,7 m) fot hög, täckt med spåntak och står på stenfot. Till kvarnhuset fanns en gammal bro. I kvarnen fanns två skrädmaskiner, ett grynverk, en decimalvåg och en snickarbänk.

På 104 (30,9 m) fots avstånd från kvarnen fanns en mindre smedja, som var i dåligt skick, med ett sammanhängande kolhus och värderades till 120 kr.

Hela protokollet för försäkring 27063 av Mariefors tullmjölkvarn.


Resterna av dammen

Resterna av dammen vid fd Mariefors kvarn. Dammluckorna har tagits bort. Cemmentmuren till vänster byggdes när Scaba Production utökade och därmed delvis rev den gamla tegelbyggnaden som ersattes med en högre och större plåt konstruktion som även innehåller kontor. Foto Johnny Blästa, 2005-07-08.

Kraftstation

Kraftstationen som byggdes 1919 bredvid dammen. Har inte använts för kraftproducering sedan man byggde den nya gemmensamma kraftstationen på andra sidan av ån som förses med vatten genom ett långt rör från dammen vid gamla Pensionat Turistgården. Scaba använde lokalen som serverrum och lager. Foto Johnny Blästa, 2005-07-08.

Water

Nuvarande Water Cut, förut Njurunda Industrier som senare gick tillsammans med Stockholms företaget Scaba och då blir Scaba Production, som nästan uteslutande tillverkar omrörare, Scaba blir 1996 uppköpt av koncernen Cardo och blir då ABS Pump Production. 2000 läggs produktionsverksamheten ner och flyttas till Vadstena, ytterligare några år finns en pump- och omrörareservice kvar i lokalerna innan de flyttar till Sundsvall i gemensamma lokaler med ABS Pumps försäljningskontor. Foto Johnny Blästa, 2005-07-08.


Ägare
Mariefors Tullmjölkvarn

1825

Mjölnaren Johan Peter Wåhlberg (1/2 del) och dottern Greta Christina Wåhlberg (1/4 del) samt Torparen Sven Jonsson i Juni (1/4 del) äger kvarnen.

Familjeruta
Sven Jonsson, Torpare, Bonde.
Född 1796-08-13 i Juni, Njurunda (y). Död 1868-03-25 i Bergom, Tuna (Y).
1:a gifte 1821 med Greta Kajsa Larsdotter.
Född 1800-03-21 i Tuna (Y). Död 1842-09-30 i Bergom, Tuna (Y).
Barn:
 • Jonas Olof Bergström.
  Född 1823-05-22 i Juni, Njurunda (Y).
 • Lars Abraham Svensson, Arbetare, Torpare.
  Född 1826-03-18 i Juni, Njurunda (Y).
  Gift 1854 med Brita Kajsa Andersdotter.
  Född 1826-09-08 i Runsvik, Tuna (Y). Död 1890-01-21 i Österdälje, Tuna (Y).
 • Greta Cajsa Svensdotter.
  Född 1829-07-19 i Juni, Njurunda (Y). Död 1829 i Juni, Njurunda (Y).

 • Erik Peter Svensson.
  Född 1832-04-20 i Juni, Njurunda (Y).

1842

Byggmästaren och Mjölnaren Jonas Engberg och hans hustru Lisa Olofsdotter köper kvarnen.

1846

Mjölnaren Erik Frans och brodern Olof Frans från Franshammars bruk i Hassela äger kvarnen.

1850-talet

Bonden Hans Hansson Kram i Solberg äger kvarnen.

Familjeruta
Hans Hansson Kram, Bonde, Kvarnägare.
Född 1820-09-23 i Kyrkbyn, Hassela (X). Död 1858-03-20 i Solberg, Njurunda (Y).
Gift 1855-01-04 med Greta Jonsdotter.
Född 1829-05-27 i Hassela (X).
Barn:
 • Greta Johanna Hansdotter.
  Född 1856-02-10 i Solberg, Njurunda (Y).

 • Hans Anton Hansson.
  Född 1856-02-01 i Solberg, Njurunda (Y).

31 juli 1862

Erik Olof Borling köper kvarnen.

Familjeruta
Erik Olof Borling.
Mjölnare. Kvarnägare. Nämndeman.
Född 1827-04-15 i Säter Sf (W). Död 1884-03-11 i Solberg, Njurunda (Y).
gift 1853 med Magareta Sofia Morberg.
Född 1831-03-06 i Torp (Y).
Barn:
 • Karl Erik Borling.
  Född 1853-06-28 i Hässjö (Y). Död 1892-06-04.
 • Fredrik Theodor Borling.
  Bonde från 1881 till 1884 i Näset, Njurunda (Y).
  Mjölnare från 1884 i Solberg, Njurunda (Y).
  Född 1855-11-03 i Tuna (Y).
  Gift 1881-06-18 med Anna Petronella Olofsdotter.
  Född 1859-06-03 i Bunsta, Njurunda (Y).
 • Sofia Albertina Borling.
  Född 1858-12-08 i Tuna (Y). Död 1872-06-04.

 • Anna Maria Olofsdotter.
  Född 1861-02-20 i Solberg, Njurunda (Y). Död 1864-04-25 i Solberg, Njurunda (Y).
 • Anna Matilda Borling.
  Född 1865-06-10 i Solberg, Njurunda (Y). Död 1947-05-15 i Stångom, Njurunda (Y)
  Gift 1886-07-06 med Nils Petter Vennman
  Född 1858-02-12 i Gomaj, Njurunda (Y). Död 1929-04-13

30 augusti 1884

Arv efter Erik Olof Borling delas som följer:
1/2 del i giftorätt gick till hustrun Sofia Margareta som säljer varsin fjärdedel till sönerna Karl Erik och Fredrik Teodor. Sönerna och dottern Anna Matilda ärver varsin 1/6 del.

Familjeruta
Fredrik Theodor Borling.
Bonde från 1881 till 1884 i Näset, Njurunda (Y). Mjölnare från 1884 i Solberg, Njurunda (Y).
Född 1855-11-03 i Tuna (Y).
Gift 1881-06-18 med Anna Petronella Olofsdotter.
Född 1859-06-03 i Bunsta, Njurunda (Y).
Barn:
 • Sigrid Sofia Borling.
  Född 1881-10-10 i Näset, Njurunda (Y). Död 1881-10-23 i Näset, Njurunda (Y).
 • Olof Konrad Borling.
  Född 1883-04-05 i Näset, Njurunda (Y).
 • Hilma Sofia Borling.
  Född 1885-01-14 i Solberg, Njurunda (Y).
 • Anna Linnéa Teresia Borling.
  Född 1896-04-22 i Njurunda (Y).

Familjeruta
Karl Erik Borling, mjölnare.
Född 1853-06-28 i Hässjö (Y). Död 1892-06-04 i Njurunda (Y).
Gift med Anna Josefina Charlotta Näslund.
Född 1848-10-01 i Njurunda (Y).

23 augusti 1889

Karl Erik Borling köper 5/12 delar av brodern Fredrik Teodor och hans hustru och äger nu 5/6 delar av kvarnen.

5 maj 1892

Fredrik Teodor Borling köper 5/6 delar av brodern Karl Erik och hans hustru.

1 maj 1893

Nils Petter Vennman och hans hustru Anna Matilda köper 5/6 delar av svågern och brodern Fredrik Teodor Borling. De äger nu hela kvarnen.

Familjeruta
Nils Petter Vennman. Arbetare, Bonde.
Född 1858-02-12 i Gomaj, Njurunda (Y). Död 1929-04-13
Gift 1886-07-06 med.
Anna Matilda Borling.
Född 1865-06-10 i Solberg, Njurunda (Y). Död 1947-05-15 i Stångom, Njurunda (Y)
Barn:
 • Olof Petter Vennman.
  Född 1887 i Njurunda (Y).
 • Johan August Vennman.
  Född 1888-09-03 i Njurunda (Y). Död 1978-02-16 i Skön (Y).
  Gift med Beda Erika Vennman.
  Född 1891-07-26 i Njurunda (Y). Död 1976-04-18 i Skön (Y).
 • Leonard Vennman.
  Född 1890 i Njurunda (Y).
 • Erik Albert Vennman.
  Född 1893-01-24 i Njurunda (Y). Död 1984-01-19 i Njurunda (Y).
  Gift med Alma Johanna Sederina Nordin.
  Född 1886-07-26 i Njurunda (Y). Död 1966-06-03 i Njurunda (Y).
 • Karl Teodor Vennman.
  Född 1894 i Njurunda (Y).
 • Ingrid Sofia Matilda Vennman.
  Född 1895-10-15 i Njurunda (Y). Död 1970-06-12 i Stångom, Njurunda (Y).
  Gift med Sundström, Selim.
  Född 1894 i Stöde (Y). Död 1943-11-07.
 • Helga Linnéa Teresia Vennman.
  Född 1899-03-23 i Njurunda (Y). Död 1986-11-07 i Tuna (Y)
  Gift 1922-09-09 med Falk, Nils Albin.
  Född 1899-07-16 i Attmar (Y). Död 1977-10-08 i Tuna (Y).
 • Anna Maria Vennman.
  Född 1901-02-17 i Njurunda (Y).

15 januari 1900

På auktion den 20 december 1899 efter Nils Petter Wennman och hans hustru Anna Matilda konkursbo köper svågern och brodern Fredrik Teodor Borling hela kvarnen.

3 juni 1901

Erik Oskar Hast och hans hustru Anna Matilda köper hela kvarnen av Fredrik Teodor Borling.

Familjeruta
Erik Oskar Hast. Mjölnare.
Född 1873-04-29 i Bredåker, Bergsjö (X).
Gift 1899-04-17 med
Anna Mathilda Tiderman.
Född 1872-07-06 i Östergrängsjö, Gnarp (X).
Barn:
 • Helga Matilda Hast.
  Född 1898-04-18 i Njurunda (Y). Död 1960-03-07 i Njurunda (Y).
  Gift med Johansson.
 • Gustaf Halvar Laurentius Hast.
  Född 1899-07-23 i Stångom, Njurunda (Y). Död 1981-02-20 i Bergvik (X).
  Gift med Karin Paulina Hast.
  Född 1908-06-22 i Söderala (X). Död 1990-12-01 i Skog (X).
 • Vanda Albertina Hast.
  Född 1902-01-28 i Njurunda (Y).
 • Levi Oskar Valdemar Hast.
  Född 1904-08-18 i Njurunda (Y).
 • Erik Hjalmar Hast.
  Född 1907-02-13 i Njurunda (Y).
 • Karl Erik Einar Hast.
  Född 1909-04-22 i Njurunda (Y).

8 januari 1907

Ingenjör Hilding Flygt (som 1922 bildar försäljningsbolaget AB Flygts Pumpar och tillsammans med Lindås Gjuteri & Formfabriks AB senare blir ITT Flygt AB) från Stockholm köper hela kvarnen av Erik Oskar Hast och hans hustru Anna Matilda.

Hilding Flygt låter förmodligen Erik Oskar Hast vara kvar som mjölnare till 1911-10-19 då Hast med familj flyttar till Bergsjö (X). 1912 flyttar en Mjölnare Jakob Johannes Rolander in till kvarnen och är kvar till 1913.

Familjeruta
Ernst Hilding Fritiof Flygt, ingenjör.
Född 1865-06-21 i Hällesjö (Z).
Gift 1892-05-22 med
Maria Sofia Bredenberg.
Född 1870-12-20 i Sundsvall (Y).
Barn:
 • Greta Flygt.
  Född 1893-04-10 i Sundsvall (Y).
 • Lisa Flygt.
  Född 1896 i Johannes, Stockholm (AB).
 • Ragnar Flygt.
  Född 1900-04-01 i Hedvig Eleonora, Stockholm (AB). Död 1990-04-17 i Korsberga (F).
  Gift 1929

Familjeruta
Jakob Johannes Rolander, mjölnare.
Född 1876-12-24 i Attmar (Y). Död 1952-01-14 i Gnarp (X).
Gift 1901-11-07 med
Margareta Andersdotter.
Född 1881-08-04 i Gnarp (X). Död 1959-01-02 i Östergrängsjö, Gnarp (X).
Barn:
 • Per Einar Andreas Rolander.
  Född 1902-11-06 i Gnarp (X). Död 1982-05-06 i Västerås.
  Gift 1941-04-26 med Aina Kristina Rolander
  Född 1906-01-10 i Bergsjö (X). Död 1979-09-09 i Västerås.
 • Blenda Koletti Rolander.
  Född 1904-08-27 i Gnarp (X).
 • Brita Kajsa Rolander.
  Född 1907-09-27 i Bergsjö (X). Död 1991-04-27 i Bergsjö (X).
 • Berta Margareta Charlotta Rolander.
  Född 1909-05-12 i Bergsjö (X). Död 1989-05-10 i Vade, Bergsjö (X).
  Gift 1931-06-20 med Bengt Wallin.
  Född 1904-06-20 i Bergsjö (X). Död 1986-02-05 i Bergsjö (X).

24 maj 1916

På exekutiv auktion den 29 mars 1916 köper Adolf Nordberg hela Mariefors av Hilding Flygt.

Familjeruta
Adolf Nordberg, Sjökapten.
Född 1841-08-27 i Timrå (Y).
Gift med
Lovisa Johanna Almqvist.
Född 1843-01-06 i Hässjö (Y).
Barn:
 • Carl Adolf Nordberg.
  Född 1869-08-17 i Sundsvall (Y).
 • Bror Konrad Nordberg.
  Född 1870-12-07 i Sundsvall (Y). Död 1909-05-19 i Sundsvall (Y).
  Gift med Elsa Karolina Stjernström. Född 1871-04-09 Eda (S).
  Barn (Arvtagare av Bror Konrads del efter Adolf Nordberg):
  • Roland Adolf Konradsson Nordberg.
   Född 1901-09-05 i Johannes, Stockholm (AB). Död 1974-04-03 i Sundsvall (Y).
  • Ebba Maj-Gret Nordberg.
   Född 1903-07-03 i Johannes, Stockholm (AB). Död 1999-05-09 i Matteus, Stockholm (AB).
  • Sven Erik Adolf Roland Nordberg.
   Född 1906-09-24 i Sundsvall (Y). Död 1978-12-26 i Härnösand (Y).
 • Lars Gustaf Nordberg.
  Född 1874-09-04 i Sundsvall (Y).
 • Johan Erik Nordberg.
  Född 1877-09-19 i Skön (Y).
 • Ingeborg Margreta Nordberg.
  Född 1879-02-25 i Skön (Y). Död 1962-01-18 i Sundsvall (Y).
  Gift med Herman Laurell. Född 1873-10-14. Död 1958-01-07 i Sundsvall (Y).
 • Anders Olof Nordberg.
  Född 1882-01-12 i Skön (Y).

16 december 1918

Efter Adolf Nordberg dör så ärver hustrun, barnen och barnbarn hela Mariefors, de säljer den vidare till Paul Engberg och Adolf Lundberg.

19 december 1919

Aktiebolaget Njurunda Industrier köper Mariefors av Paul Engberg och Adolf Lundberg.

18 oktober 1926

Olof Nordlund köper Mariefors från Aktiebolaget Njurunda Industriers konkursbo.

28 februari 1927

Nya Aktiebolaget Njurunda Industrier köper Mariefors av Olof Nordlund och hans hustru Irma.


Du är besökare Counter sedan 16 mars 2006

Listan över ägare till kvarnen kanske inte är helt komplett eftersom jag inte har hunnit gå igenom alla lagfartsprotokoll för tiden före 1880-talet.

Jag tar gärna emot kommentarer och information om Mariefors kvarn eller verksamheterna som drivits vid Stångån och invånarna i Stångoms by.

Tillbaks till min släkforsknings hemsida

Denna sida sköts av Johnny Blästa
E-post E-post